PC Press

O g l a š a v a nj e
u časopisu PC

Oglašavanje u časopisu "PC" je najefikasniji način da vaša marketinška poruka stigne u ruke ljudi koji odlučuju o nabavci informacionih sistema. Eminentni autori, ugled za tržištu, mnoštvo pretplatnika, kvalitetna štampa i moderan dizajn su privukli veliki broj oglašivača, pa je "PC" časopis sa najviše komercijalnih oglasa u zemlji. Poverenje su nam, osim domaćih, ukazale i renomirane strane firme, koje se reklamiraju direktno ili preko svojih zastupnika.

Zato predlažemo da isprobate marketinške potencijale časopisa i objavite oglas. Prostor za naredni broj "PC"-ja treba rezervisati najkasnije do 10. u mesecu, a materijali se dostavljaju najkasnije 20. u mesecu za naredni mesec. U tabeli su date cene i formati oglasa. Na formate oglasa sa margo dimenzijama treba dodati sa svake strane po 3-5 mm zbog obreza.

Cene oglasa u PC-ju:
1/1 600 format 204x290mm Kliknite ovde ukoliko zelite da objavite oglas u PC-ju
1/2 400 format 176x125mm, u tekstu ili 204x145mm, margo
1/3 250 format 56x256mm, u tekstu ili 68x290mm, margo
2/6 250 format 116x125mm
2/3 500 format 116x256mm, u tekstu ili 128x290mm, margo
1/5 horizontalno 200 format 176x50mm
1/6 150 format 56x125mm

Sve cene su date u bodovima (DEM) i na njih se dodaje porez od 15%. Cene važe za oglase dostavljene u nekom od standardnih grafičkih formata (npr. PSD, CDR, JPEG, TIF...) ili na filmu - ako vam je potrebna pomoć pri tehničkoj pripremi oglasa, molimo vas da kontaktirate Redakciju.

Popust na oglašavanje u svakom broju "PC"-ja u periodu od 6 meseci je 5%, a za redovno oglašavanje u periodu od 12 meseci 10%. Za avansno plaćanje za četiri ili više oglasa dodatni popust je 5%.

Za rezervaciju prostora javite se Marijani Anastasijević, na telefone 011/451-472 ili 011/436-781 ili elektronskom poštom maja@pcpress.co.yu.

Cene banera na web strani PC-ja:
Baner postavljen na nedelju dana dimenzije 150x50 tačaka, max 5kB 320
dimenzije 450x75 tačaka, max 15kB 640
Baner postavljen na mesec dana dimenzije 150x50 tačaka, max 5kB 960
dimenzije 450x75 tačaka, max 15kB 1920

U cenu je uračunat porez na usluge 15%. Za zakup na 3 ili 6 meseci popust je 5%, a za 12 meseci 10%, plaćanje je avansno. Idejno rešenje dostavljate sami.


PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa