PC Press

P C    P R E S S

Krušedolska 5-7
11000 Beograd
tel: (011) 436-855
451-263

fax: (011) 3085-036
e-mail: pc@pcpress.co.yu
žiro-račun: 40803-601-2-521725


 Časopis "PC" namenjen je pre svega ljudima koji profesionalno koriste personalni računar. Nastao je, kao prvi privatni kompjuterski časopis u Jugoslaviji, početkom aprila 1995. godine, kada se u prodaji pojavio prvi, pilot broj. Časopis izlazi mesečno, uz letnji dvobroj jul-avgust. U prodaji se pojavljuje 5. u mesecu.
 Osnovni blokovi časopisa bave se aktuelnostima, tržištem, hardverom, softverom, komunikacijama, programiranjem i praktičnim iskustvima u korišćenju računara i programa. Kroz tekstove sa naglašenom autorskom crtom, časopis pretenduje da čitaocima, osim vrednih informacija, pruži i štivo zanimljivo za čitanje.
 "PC" je moderno dizajnirana publikacija koja se u potpunosti računarski priprema i štampa u punom koloru, na najkvalitetnijem papiru. Časopis je od početne 84 narastao na 160 strana, a uz svaki broj dobijate i specijalni dodatak, knjižicu na 32 strane koja predstavlja detaljan opis neke primene računara ili konkretnog programskog paketa.

 Glavni urednik časopisa "PC" je Dejan Ristanović, a časopis uređuje Kolegijum u sastavu Vesna JeremićKliknite za fotografiju, Dejan RistanovićKliknite za fotografiju i Zoran ŽivotićKliknite za fotografiju. Zamenik glavnog urednika je Voja Gašić, izvršni urednik je Aleksandar VeljkovićKliknite za fotografiju, a urednici Milan BašićKliknite za fotografiju, Milan ČetićKliknite za fotografiju i Bojan Petrović.
Stalnu autorsku ekipu čine naši najpoznatiji računarski stručnjaci, ljudi sa višegodišnjim iskustvom kako u kompjuterskim naukama tako i u izdavaštvu. Među njima su:

               

Časopis "PC" održava veoma dobre veze sa stručnjacima sa Univerziteta kao i našim ljudima koji žive u inostranstvu, što obezbeđuje ažuran priliv aktuelnih informacija.
 Dizajn časopisa "PC" delo je Miodraga Veselinovića iz agencije "Metropolis", za DTP su zaduženi Ivan Miladinović i Vojislav Simić a časopis štampa "Publikum" iz Beograda.
 Za sve marketinške informacije obratite se Marijani Anastasijević, a ako biste želeli da Vaša knjižara prodaje "PC", kontaktirajte Nenada Veljkovića koji je zadužen za plasman časopisa. Najzad, ako želite da kupite neko izdanje ili da se pretplatite, obratite se Andrijani Todorović ili Anđelki Petrović.


Segmenti časopisa "PC":

 1. Aktuelnosti: računarske vesti iz zemlje i sveta, izveštaji sa sajmova, prilozi dopisnika, razgovori sa ljudima koji nešto znače u domaćem i svetskom računarstvu, predstavljanje domaćih kompjuterskih firmi i domaćeg softvera...
 2. Tržište: autorski komentari stručnjaka koji, na osnovu procenjenog stanja računarstva u svetu i zemlji, analiziraju i prognoziraju trendove razvoja hardvera i softvera.
 3. Hardver: prikaz opreme koja se trenutno može nabaviti u svetu i kod nas. Predstavlja se pre svega oprema koja u datom trenutku predstavlja tehnološku novost, uz stavljanje akcenta na domaće tržište, odnosno na robu koja može da se nabavi u našoj zemlji. To podrazumeva veoma detaljne laboratorijske testove kompletnih konfiguracija, periferijske opreme kao i komponenti sistema koje korisnici rado dokupljuju. Časopis redovno objavljuje paralelne testove komponenti, uz dodeljivanje PC Preporuke najboljima.
 4. Softver: prikazi najnovijih verzija korisničkih programa, kompajlera i drugih programskih paketa. Svaki broj donosi detaljne opise koji pretenduju ne samo da ukažu na sve aspekte korišćenja nekog programa, već i na njegove na prvi pogled ne uvek vidljive mogućnosti, sa posebnim osvrtom na prilagođenost domaćim uslovima. Osim tih "samostalnih" prikaza, časopis periodično objavljuje uporedne testove srodnih programskih paketa, koji predstavljaju zaokružen pogled na neku primenu računara (obrada teksta, baze podataka, projektovanje itd) i ukazuje na sve raspoložive alatke kao i na situacije u kojima se treba opredeliti za neku od njih.
   Naročita pažnja se posvećuje programima koji interesuju najširi krug čitalaca (operativni sistemi, uslužni programi, tekst procesori, baze podataka, programi za crtanje i projektovanje, komunikacioni paketi i slično) ali se, u granicama mogućnosti nabavke i raspoloživog prostora, predstavljaju i paketi koji interesuju pojedine grupe čitalaca, dakle specifične primene računara, usko-stručni i naučni programi, softverskske alatke...
 5. Primena kompjutera: pošto je, kroz prethodne segmente, pomogao čitaocu da konfiguriše sistem i izabere prateći softver, u ovom segmentu "PC" mu pomaže da racionalno primeni računar. Časopis objavljuje tekstove u kojima se na popularan način opisuje upotreba ne samo kompleksnih programskih sistema već i malih ali svakodnevno potrebnih softverskih alatki.
 6. Komunikacije: "PC" od prvog trenutka prati dolazak i širenje Interneta u Jugoslaviji - na stranicama časopisa redovno možete da pročitate prikaze najnovijih verzija Internet alata, praktične savete za povezivanje sa Mrežom kao i rubrike koje se bave sadržajem Interneta i mestima koja vredi posetiti. Mnoge od tih tehnika demonstrirane su i na sistemu SezamPro, sa kojim časopis "PC" održava čvrste veze.
 7. Programiranje: u ovom segmentu vrhunski programeri opisuju tehnike programiranja u raznim okruženjima (Windows 95 i NT, OS/2, Unix, DOS, lokalne mreže). Tekstovi su često praćeni primerima koji povećavaju produktivnost rada tj. koje čitaoci mogu uključiti u programe koje sami razvijaju. Kompletne verzije ovih programa i biblioteka distribuiraju se u mašinski čitljivoj formi, preko Web-a.
 8. Rubrike: živa komunikacija časopisa sa čitaocima. U okviru rubrika Metronom i Dnevnik, uz naglašenu autorsku crtu, saradnici opisuje projekte na kojima su u prethodnom periodu radili i zaključke do kojih su došli. U rubrici Multimedija predstavljamo najnovije CD-ROM-ove, rubrika Internet bavi se pregledom zanimljivih mresta na Mreži, a u rubrici Knjige izdanja koja su se pojavila u domaćim knjižarama. Rubrike Office bajtovi i Odabrani bajtovi donose niz "crtica", o raznim hardverskim i softverskim problemima i njihovim rešenjima.
 9. Vedra strana računarstva: iako se "PC" ne bavi kompjuterskim igrama, poslednja strana svakog broja je posvećena raznim dogodovštinama iz računarskog sveta koje će oraspoložiti ili čak nasmejati čitaoca.
 10. Specijalni dodatak: časopis "PC" je dopunjen specijalnim dodacima, knjižicama od 32 strane koje predstavljaju kompletno uputstvo za upotrebu nekog popularnog programa, opis nekog programskog jezika, savete za nabavku ili konfigurisanje računara ili nešto slično. Ovi specijalni dodaci zapravo predstavljaju knjige u malom - dobijate visokokvalitetno uputstvo koje će upotpuniti vašu biblioteku i omogućiti da, eventualno prevladavajući jezičku barijeru, produktivnije koristite svoj PC.

 


PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa