S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #62 - Decembar 2000

Povratak na tron?

   O programu za kompjutersku animaciju SoftImage pisali smo davno, u "PC #18", povoljno ocenjujući njegovu poziciju na tržištu i mogućnosti u odnosu na konkurenciju. U međuvremenu se mnogo toga promenilo, pa ponovo skrećemo pažnju na ovaj i dalje izuzetan program.
Stevan Josimović

    Preskačući nekoliko verzija SoftImage-a (aktuelna verzija je 3.9.1) nismo puno propustili - promene su uglavnom bile kozmetičke, dodato je nekoliko zgodnih alata, ali bez većih pomaka. Drugi su napredovali brže pa je SoftImage, iako jedan od najperspektivnijih programa za 3D animaciju, postao tek statista na ovom tržištu. Koliko je SoftImage, kada ga je pre nekoliko godina preuzeo Microsoft, bio ispred svog vremena govori i činjenica da je i danas to u suštini isti softver, ali i dalje spada među često korišćene alate u velikim holivudskim studijima. Gotovo svaki film koji počiva na specijalnim efekatima koristio je usluge SoftImage-a.

Pod šifrom Sumatra

    Microsoft-u je SoftImage poslužio pre svega kao odskočna daska za Windows NT, koji je stekao poziciju na tržištu grafičkih radnih stanica i preoteo vodeću poziciju od firme Silicon Graphics. Žrtva te strategije bio je sam SoftImage, koji je sa svoje prirodne platforme (IRIX) migrirao na NT. "Povukao" je i mnoge svoje tradicionalne korisnike koji su učinili isto, očekujući bitna unapređenja programa koja još nisu došla. Kada je pozicija NT-a na tržištu grafičkih radnih stanica učvršćena, Microsoft je tiho prepustio SoftImage firmi Avid, koja je do tada bila poznata na polju digitalne video montaže i multimedije. Ovaj trenutak je označio i početak boljih dana za SoftImage.


    Avid je praktično odmah započeo razvoj nove verzije SoftImage-a, koja je tada koncepcijski bila toliko napredna, da čak ni danas (posle nekih pet godina od kada je postavljena) ne postoji program koji se može meriti sa njim. Novi proizvod nosi ime XSI, a radno ime, po kome ga mnogi korisnici bolje poznaju, bilo je Sumatra. XSI 1.0 se nedavno pojavio u prodaji, ali je još uvek daleko od tačke kompletnog preuzimanja pozicije SoftImage Extreme 3.9.1. Zbog toga je proizvođač ovog programa rešio da u paketu sa XSI-jem prodaje i potpuno funkcionalnu "staru" verziju 3.9.1.

    U međuvremenu cena SoftImage-a je tako pala da se sasvim lagano može meriti sa programima iz nižih kategorija - promotivna cena je bila $495 za studente ili oko $1000 za sve ostale. Ovaj "dupli paket" nije marketinški trik, već iznuđen potez u situaciji kada bi dalje odlaganje prodaje nove verzije nanelo nenadoknadivu štetu celoj SoftImage porodici. Naime, period "suše" u doba Microsoft-a je omogućio glavnom takmacu Alias/Wavefront-u (koji je i sam u vlasništvu SGI-ja) da stane na noge, preseli Power Animator na NT platformu i napravi izuzetno uspešan paket Maya, koji danas važi za lidera na render sceni. Tako su dugogodišnji korisnici SoftImage-a započeli seobu u protivnički tabor, pa je Avid morao nešto da napravi. Zbog toga je odlučio da po ekstremnog niskim cenama ponudi novu verziju programa, koja će biti potpuno funkcionalna tek za godinu dana, ali će veoma važnim korisnicima koji su čekali toliko dugo preneti dobar deo mogućnosti nove verzije softvera. U isto vreme, ono što korisnici ne budu mogli da urade na XSI-ju, obaviće u SoftImage-u 3.9.1.

Ekstremna realnost

    SoftImage-ovo carstvo je opstajalo tako dugo oslanjajući se na dve vrlo bitne poluge. Prva su korisnici iz filmske industrije, koji su najduže u 3D industriji i koji su iz softvera godinama izvlačili maksimum, a druga Mental Ray renderer. Ovo čudo od renderera je sposobno da proizvede kvalitetnu sliku koja se bez problema može koristiti na velikom platnu, što je SoftImage ekipi iz Montreala na duži period obezbedilo gomilu strateških partnera u industriji zabave. Svi ostali programi samo su "štrpkali" deo SoftImage-ovog velikog "kolača". Ono što je zaista čudno je to da je Mental Ray renderer otvoren i za druge platforme, ali mu je (pre svega u ranim danima) samo SoftImage mogao pružiti dovoljno podrške da bi se iz njega izvukao maksimum.

    Pravovremeno prepoznavanje gaming industrije kao zlatnog rudnika i realno najbolja podrška ovom segmentu render tržišta obezbedili su SoftImage-u širi krug intenzivnijih korisnika. On je postavio mnoge standarde koji se danas podrazumevaju u render programima, kao što je maksimizacija korisne radne površine, orijentacija ka umetničkom workflow-u, prvi ozbiljni koraci u karakter animaciji i definiciji osnovnih alata u ovoj vrsti animacije, NURBS podrška, forward dynamics, particle system...

    SoftImage i danas počiva na istom skupu alata, neki od njih su modernizovani, ali se koncepcijski ništa bitnije nije promenilo, a konkurencija je grabila napred. Tako se SoftImage našao u nezavidnoj poziciji da svoju novu verziju predstavlja stalnim referenciranjem alata u Alias/Wavefront Maya paketu. U situaciji kada je njegov korisnički interfejs još uvek iz doba IRIX-a, neophodno je premostiti ogromni vremenski jaz između Maya (kao glavnog konkurenta) i SoftImage-a.

Objektna struktura


(kliknite za veću sliku)

    Najbitniji kvaliteti paketa XSI (Sumatra) leže u potpuno objektno orijentisanoj strukturi i paradigmi. Svi entiteti korisničkog interfejsa su objekti sa svojim atributima, do kojih se može doći preko Properties panela. Korisnički interfejs je potpuno prilagodljiv pa sami možete izabrati koje ćete atribute objekata pratiti u Properties panelu, što olakšava rad na animaciji. Slično programu Maya, svaki potez koji napravite beleži se u specijalnoj dinamičkoj history listi, koja predstavlja pandan MEL-u.

    Elementi ove liste u XSI terminologiji nose naziv operatori i u svakom trenutku se mogu promeniti (mute), čime se efekat poništava ili se menjaju njegovi parametri. Koncept dinamičke liste videli smo u mnogim (čak i ne-render) programima, ali je potpuna objektna orijentacija u njoj veoma značajna, pre svega zbog SDK dodataka za mnoge skript jezike (VBScript, JavaScript a uskoro Perl i Python). Očekuje se i podrška za C/C++, što će biti od vitalne važnosti za podršku nezavisnih softverskih firmi, ali i za najzahtevnije korisnike iz industrije zabave.

    XSI je zasnovan na Microsoft Component Object Model-u, što će imati veliki uticaj na njegov budući razvoj. Na taj razvoj će uticati i to što ovaj program deli dobar deo koda sa paketom SoftImage Digital Studio, vrhunskim proizvodom na tržištu nelinearne video montaže i specijalnih efekata. Veza između ova dva proizvoda je tolika da se XSI u task listi Windows-a NT pojavljuje pod imenom ds.exe.


(kliknite za veću sliku)

    Može delovati pomalo smešno to što se XSI hvali drop-down menijima i menijima osetljivim na sadržaj, ali je to u funkciji trenda odvajanja od Unix prošlosti; čak je i u IRIX verziji u fajl browser stavljena ikona MyComputer. Sam korisnički interfejs je pretrpeo dosta izmena i podseća na LightWave 6 ili Nichimen Mirai. I struktura je promenjena, pa je čak pet modula verzije 3.9.1 zamenjeno sa samo dva: Modeling i Animation and Render.

    Konačno je i organizacija podataka dobila vizuelnu komponentu: u verziji 3.9.1 postoji Spreadsheet preko koga je bilo moguće selektovati objekte na osnovu složenih upita i filtera, ali je hijerarhija ostajala skrivena dublje u korisničkom interfejsu. Sada postoji Explorer, veoma sličan Windows Explorer-u; uz njega je pretraživanje struktura tipa stablo daleko lakše.

"Mekana" animacija

    SoftImage je bio najjači u oblasti animacije, a XSI je otišao korak dalje, promovišući novu paradigmu NLA (Non-Linear Animation). Ideja je da key-frame-ovi ne budu linearno raspoređeni na vremenskoj osi, već da se mogu slobodno pomerati i time definisati potpuno novu dinamiku pokreta. Čitav niz alata namenjenih ovim operacijama integrisan je u Animation Mixer. Sa njim je, pored ostalih stvari, moguće blendovati dve sekvence pokreta, tzv. Action-e. Ovaj koncept preuzima sve više programa za 3D animaciju, a prvi ga je uveo Hash Animation:Master, čiju novu verziju sa nestrpljenjem očekujemo. Koncept akcija olakšava proces animiranja, a XSI obećava da će biti moguće prebaciti action sa jednog objekta (karaktera) na drugi, čak i ako nemaju istu hijerarhiju. U ovu najavu nije lako poverovati, jer zahteva specijalne algoritme za "uparivanje" (match) delova različitih objekata. Ako bi obezbedio ovakvu funkciju, XSI bi se ponovo našao nekoliko godina ispred konkurencije.


    SoftImage 3.9.1 se sastoji od modula Particles, Fluids, Softbodies i Dynamics, ali (kao i Maya) podržava isključivo layering render. To znači da vam predstoji dosta posla ako poželite neki od efekata iz pomenutih modula: najpre treba renderovati scenu bez njih, pa objekte bez tekstura zbog senki u postprodukciji, pa se tek onda renderuju (recimo) partikli, koji se snimaju u poseban fajl, da bi bili ugrađeni u scenu u fazi finalne obrade. Ovakav postupak jeste fleksibilan, jer omogućava trenutne promene na svakom od kompoziting layer-a, ali je toliko zamoran i dugotrajan da se yglavnom izbegava.

    XSI nije mnogo popravio situaciju na tom planu, mada se čestice (particles) mogu emitovati sa površine ili iz unustrašnjosti objekta, pa su podložnie IK ili deformatorima i mogu se animirati kao i svaki drugi geometrijski oblik. Mental Ray ih renderuje specijalnim particle-volume shader-om, pa su performanse sjajne, a čestice imaju sve potrebne osobine: teksturu, refleksiju, refrakciju...

Put ka vrhu

    SoftImage 3.9.1 je i dalje impresivan program, a njegovi specijaliteti poput Meta-Clay i težinskog modeliranja i animacije, 2D/3D paint alata ili podrška za gotovo sve motion-capture uređaje, još uvek su vrlo upotrebljivi. Novi animacioni paketi koji pristižu svakog dana su sve bolji i zbog toga je neophodno da XSI stigne što pre i da bude potpuno funkcionalan. Iako su ga neki časopisi, koji se bave 3D visual arts tematikom, već proglasili za najbolji proizvod u 2000. godini, korisnici još uvek nisu rekli svoju reč.

    Iako stvari poput real-time mental-ray preview-a zvuče gotovo fantastično, ostaje pitanje kako će sve to funkcionisati i hoće li se stari korisnici navići na novi interfejs i novu objektnu filozofiju. Kada je ovako komplikovan softver u pitanju, kriva učenja obično nije veoma strma, tako da će presudnu ulogu odigrati kvalitet dokumentacije i kurseva koji prate svaku novu verziju softvera. Postoji, dakle, opasnost da neki IRIX korisnici ostanu na svojim platformama i prihvate paket Maya, pošto SGI ne favorizuje NT. Sve u svemu, biće puno interesantnih tema kada finalna verzija XSI-a stigne u Beograd. Do tada, možda ne bi bilo loše da oduvate prašinu sa starog SoftImage-a i podsetite se nekih osnovnih stvari - možda vam ponovo zatrebaju!


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa