S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #61 - Novembar 2000

Kako je CeSID brojao glasove

   Ko je pratio rezultate proteklih izbora, seća se brojeva iza kojih je potpisan Centar za slobodne izbore i demokratiju
Nebojša Vasiljević

    CeSID je nevladina organizacija čiji je cilj sprovođenje ideje domaćeg posmatranja izbora na prostorima SRJ. Na proteklim izborima CeSID se koncentrisao na brojanje glasova za predsedničke izbore i izbore za Veće građana, kao i na zapisivanje uočenih nepravilnosti na biračkim mestima. Za to je angažovano više hiljada posmatrača koji su boravili u blizini biračkih mesta. Na žalost, CeSID nije dobio dozvolu od Savezne izbone komisije da njegovi posmatrači budu na samom biračkom mestu, već je korišćena zakonska obaveza biračkog odbora da nakon brojanja glasova javno istakle jedan primerak zapisnika. Nakon što posmatrač CeSID-a prepiše podatke u svoj zapisnik, sledi proces prikupljanja i obrade tih podataka koji je prikazan na slici 1.

    Napominjemo da ovaj proces nije oslonjen na krutu organizaciju, već je maksimalno dozvoljavanja improvizacija, uvođenje alternativnih rešenja i data je visoka autonomija regionalnim i opštinskim koordinatorima koji su proces prilagođavali potrebama, idejama i mogućnostima. To znači da je na jednom dijagramu nemoguće verno oslikati sve što se dešavalo na terenu, već su istaknuti karakteristični elementi procesa. Dijagram prikazuje prikupljanje rezultata glasanja u izbornoj noći i narednih dana, ali su istom tehnologijom u prethodnom periodu prikupljani i podaci o posmatračima, biračkim mestima, članovima biračkih odbora, primedbe i odziv u toku izbornog dana.

    Organizovanje velikog broja ljudi u uslovima koji su vladali uoči izbora je svakako predstavljao najsloženiji deo posla, ali ćemo ovde pažnju posvetiti informatičkoj podršci.

Unos podataka

   Posmatrač prvo pokušava da telefonom prenese podatke na jedno od desetak punktova za prijem podataka u Beogradu. Neke regionalne kancelarije CeSID-a su organizovale sličan način prikupljanja podataka za svoj region. Redudantnost je bila poželjna: ukoliko bi bio onemogućen rad CeSID-a u Beogradu, bar bi na regionalnom nivou neki podaci bili prikupljeni i obrađeni. Sa druge strane su lokalni mediji iz prve ruke dobijali informacije od pojedinih regionalnih kancelarija.

    Nakon uspešnog ili neuspešnog telefoniranja, posmatrač svoj zapisnik odnosi opštinskom koordinatoru. Opštinski koordinatori koji su bili u mogućnosti da koriste računar koristili su aplikaciju za unos podataka kojom su formirali datoteku sa rezultatima (slika 2). Ista aplikacija korišćena je i za prikupljanje podataka o biračkim mestima, posmatračima, biračkim odborima i sl. Reč je o Windows aplikaciji koja je orijentisana ka dokument-u, što znači da na početku rada otvaramo postojeću ili kreiramo novu datoteku, a pre izlaska iz aplikacije obično snimamo izmene. Tako kreirana, odnosno izmenjena datoteka se šalje na disketi ili preko Interneta. Za detaljniji opis aplikacije za unos podataka pogledajte www.cesid.org/posmatrac/pomoc.htm.


Šema prikupljanja i obrade podataka

Prenos podataka

   Za slanje ovako pripremljenih datoteka preko Interneta koristi se Web aplikacija (slika 3) u kojoj svako ko treba da šalje podatke ima svoje korisničko ime i lozinku. Drugi deo ove aplikacije omogućava preuzimanje poslatih datoteka (slika 4). Datoteke su se na ovaj način preuzimale u kancelariji CeSID-a u Beogradu, ali takođe i na rezervnom obradnom mestu koje je bilo smešto nekoliko stotina metara dalje. Povrh svega, jedan član informatičkog tima je u toku izborne noći boravio u Budimpešti, gde je instalirao dotatno rezervno obradno mesto i bio spreman da u potpunosti preuzme kontrolu nad CeSID-ovim sajtom u slučaju problema.

    Sa obzirom na očekivano preopterećenje domaćih Internet provajdera i druge moguće probeme sa Internetom, obezbeđeno je 8 dial-in linija i pedesetak naloga u Sofiji uz pomoć kolega sa tamošnjeg Fakulteta za matematiku i informatiku.

Obrada i prezentacija podataka

   Kada datoteke sa podacima na jedan ili drugi način stignu do mesta za obradu, one se učitavaju u bazu podataka pomoću aplikacije prikazane na slici 5. Pored učitavanja podataka, aplikacija omogućava i elementarne preglede podataka i izveštavanje (slika 6).

    Za prikazivanje rezultata izbora koristila su se tehlološki šrarolika rešenja. Za zbirne rezultate predsedničkih izbora je korišćena Web aplikacija (slika 7) koja na osnovu unetih brojeva formira prezentaciju reaultata prikazanu na slici 8. Za prikaz rezultata na karti Jugoslavije je takođe korišćena Web aplikacija (slika 9) koja na strani Web servera formira slike sa kartama (slika 10). Pored Web aplikacija korišćeni su i programi koji iz baze podataka izvode podatke u odgovarajućoj formi. Za rezulate izbora za Veće građana takvim programom je direktno formirana HTML strana koja je postavljena na Web server bez posredstva Web aplikacije (slika 11). Za objavljivanje ostalih informacija korišćena je Web aplikacija za vesti (slika 12).

Alati i tehnologije

   Aplikacija za unos, kao i aplikacija za učitavanje unetih podataka u bazu je razvijena pomoću razvojnog alata Delphi uz korišćenje MIDAS tehnologije. MIDAS tehlologija je omogućila da se u razvoju aplikacije za unos podataka koriste sve pogodnosti koje Delphi pruža za aplikacije orijentisane ka bazi podataka, a da sa druge strane ne postoji konekcija sa bazom podataka, već se sve promene snimaju u datoteku. Kao sistem za upravljanje bazom podataka je korišćen Interbase. Za neke analize je korišćena Java i JDBC, a takođe i goli SQL upiti. Centralna baza podataka sa pratećim aplikacijama je bila instalirana na jednom lap top računaru sa modemom, pošto su CeSID-u bili oduzeti računari. Regionalne kancelarije su se nalazile svaka na svoj način.

    Na strani Web servera (Apache server na Linux-u), je korišćen PHP i MySQL baza podataka, a za generisanje GIF-ova su korišćeni CGI programi napisani u programskom jeziku C uz podršku odgovarajućih biblioteka. Delovi aplikacija kojima se ažuriraju podaci se izvršavaju na posebnom serveru koji podržava SSL konekcije.

Iskustvo

   Softver i Web sajt je razvio tim koji je vodio autor ovog članka. Rok za razvoj je bio veoma kratak, tako da faza testiranja skoro da nije postojala. Sa druge strane, reč je o ozbiljnom sistemu koji je trebalo pažljivo isprojektovati i implementirati. Od nekih rešenja, kao što je korišćenje XML-a prilikom prenosa podataka, se u hodu odustalo zbog nedostatka vremena za implementaciju. Pojedina rešenja su u poslednjem trenutku uključena: odluka da i neke regionalne kancelarije preuzmu obradu i instaliraju sve što je za to potrebno je doneta nekoliko dana uoči izbora.

    Na sreću, nije bilo bagova i previda koji bi onemogućili funkcionisanje celog procesa, a veliki broj ljudi je uspešno instaliralo i koristio aplikacije praktično bez obuke i generalne probe. U regionalnim kancelarijama koje su preuzele obradu rezultata (pre svega u Nišu, Kragujevacu, Valjevu i Novom Sadu) našli su se stručnjaci da instaliraju i održavaju sve što je potrebno. Bez toliko kvalitenih ljudi koje je CeSID okupio, ovako tehnološki ambiciozno rešenje ne bi bilo odgovarajuće.

    Najozbiljniji problem je bio pad Web servera u izbornoj noći prouzrokovan prepunim diskom, ali je administrator, srećom, brzo reagovao. Nakon podizanja servera, izašao sam ispred zgrade da kratko predahnem, kada mi se javio kolega sa obradnog mesta u Budimpešti koji je već imao prve rezultate. O tome kakvi su bili rezultati i šta je dalje bilo nema potrebe govoriti.


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa