S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #60 - Oktobar 2000

Za dobro strukturirani sajt

   Microsoft Site Server je alatka koja olakšava prezentovanje i ažuriranje sadržaja Web sajtova, posebno u intranet okruženjima. Stigao je do verzije 3.0...
Vlada Ćalić

    Ako se u startu ne postavi čvrst koncept, održavanje Web sajta postaje komplikovan posao. Čim se struktura sajta razgrana od nekoliko jednostavnih stranica u nekoliko kategorija sa potkategorijama, ažuriranje, navigacija i uzajmano linkovanje sadržaja postaju poslovi koji moraju biti precizno definisani i unapred razrađeni; u suprotnom će čovek ili tim zadužen za održavanje biti u velikim problemima. Druga značajna stavka pri održavanju iole složenijih sajtova jeste razdvajanje sadržaja od prezentacije. Autori sadržaja u najvećem procentu slučajeva ne znaju ništa o HTML-u i drugim Web tehnologijama, dok Web dizajneri, HTML koderi i programeri obično nemaju autorsko/uredničkih pretenzija. Zbog toga je važno osmisliti organizaciju rada na održavanju sajta.

    Postoje razne kategorije softvera koji olakšavaju ove poslove. Na osnovnom nivou, tu su Web editori poput Dreamweaver-a, HomeSite-a ili FrontPage-a, koji obično nude hijerarskijski pregled sajta (fizički ili logički). Ovakav pristup je dobar kada iza autorskog i tehničkog posla stoji jedan čovek ili manji tim koji blisko sarađuje. Sledeći nivo su alati koji rade na serverima, a koji se opet granaju u više kategorija. Tu su najpre sistemi za dinamičkog kreiranje strana (CGI, PHP, mod_perl, ASP) koji se često koriste za razdvajanje sadržaja od prezentacije. Još dalje idu sistemi za kreiranje Web aplikacija poput Zope-a ili Next-ovog (danas Apple) WebObjects, koji daleko prevazilaze klasičan Web klijent-server model. Osnovni problem i sa jednima i sa drugima je što zahtevaju puno programiranja da bi se došlo do rezultata.

Microsoft nudi rešenje

    Microsoft-ov Site Server pretenduje da pruži zaokruženo rešenje. Iako omogućava programiranje, Site Server na jednostavan način realizuje neke od standardnih funkcija za održavanje i administraciju Web sajta: postavljanja i izmene sadržaja, implementaciju mehanizama za pretraživanje, personalizacija sajta, te analiza sadržaja i pristupa stranicama.


    S obzirom da je na kutiji ime Microsoft, Site Server radi u saradnji sa drugim komponentama Back Office platforme. Iako to nesporno predstavlja veliku pogodnost za redovne kupce u Microsoft-ovoj radnji, to je ujedno i jedno od najvećih ograničenja Site Server-a - vezani ste za NT i IIS. Pored komponenti Back Office-a, program sarađuje sa paletom Microsoft-ovih razvojnih alata, a uz Site Server paket se dobija i CD sa program InterDev. Zato se može reći da i sam Site Server predstavlja razvojni alat.

    Microsoft Site Server 3.0 je namenjen Windows NT 4 server okruženju; nismo ga pokretali pod Server verzijom Windows-a 2000, ali pošto ne zavisi previše od domena i direktorijuma, ne verujemo da će novija verzija operativnog sistema praviti problem. Osim NT-a, neophodan je Internet Information Server i to verzija 4 - uz Site Server dobijate i CD sa NT 4.0 Option Pack-om i gomilom servis pack-ova za sam NT, SQL server i Microsoft Exchange. Iako korišćenje servera za baze podataka nije neophodno, rad bez njega je besmislen.

    Site Server hronološki gledano nije nov program, pa (za današnje uslove) ne postavlja prevelike hardverske zahteve - može da radi i sa 64 MB RAM-a na nekom Pentium serveru. Naravno, ako u "igru" uključite i SQL server, moraćete da zadovoljite i njegove hardverske apetite, dakle da obezbedite Pentium II/III server sa 128 ili 256 MB memorije.

Kontrola i održavanje sadržaja

    Osnovnu funkciju programa predstavljaju alatke za prilaganje i objavljivanje sadržaja, pod zajedničkim imenom Content Management. Znajući da autori sadržaja često nisu naročito tehnički potkovani, klasični scenario održavanja sajta obuhvata slanje novog materijala tehničkom osoblju na obradu i objavljivanje. Ukoliko se usred posla pojavi potreba i za urednikom, dolazi do tehničkih i organizacionih problema, naročito ako ni urednik ne stoji najbolje sa tehnologijama.

    Site Server pokušava da reši ovaj problem uvođenjem kompletnog toka posla - prilaganje sadržaja, urednička kontrola, eventualno vraćanje na doradu i konačno objavljivanje. Posao ne-tehničkog osoblja se svodi na automatsko slanje sadržaja na server, "tagovanje" sadržaja određivanjem vrednosti unapred definisanih atributa poput tipa dokumenta, naziva, imena autora i slično. Site Server nudi šablone za ove poslove, radi što jednostavnijeg puštanja sistema u rad. Šabloni se mogu prilagoditi potrebama ili se kreiraju novi.

    Sređivanje, klasifikacija i organizacija sadržaja takođe zahteva naporan rad, pogotovo pri brzom rastom sajta. Site Server nudi određeni nivo pomoći pri reorganizovanju sadržaja "u letu" i omogućava "generalne probe", tako što se neki serveri mogu označiti kao staging - probni serveri na kojima se objavljuje nov sadržaj radi kontrole, kako samog sadržaja tako i njegovog izgleda. Ukoliko je potrebno da veća grupa ljudi prekontroliše novi sadržaj, on se može postaviti na probni server dok ne prođe kroz čitav proces evaluacije; kasnije se jednostavno prebacuje na glavni Web server.

Pretraživanje i personalizacija

    Čim količina informacija na sajtu naraste preko granice kada je moguće linkovima i skakanjem kroz dve-tri strane doći do svake pojedinačne stranice, vreme je za implementaciju mehanizma za pretraživanje. Jedno od zlatnih pravila Web-a kaže da, ako je za pronalaženje željene informacije na sajtu potrebno više od dva-tri klika, ogroman procenat posetilaca izgubi želju da boravi na sajtu. Zato je implementacija pretraživača poželjna još u ranim fazama razvoja prezentacije.

    Jedna od funkcija Site Server-a je i Search opcija. Ona omogućava prikupljanje i indeksiranje informacija na lokalnom sajtu, ali i po globalnom Web-u, drugim intranet sajtovima, NNTP news grupama i Microsoft-ovim "specijalitetima" poput Exchange-ovih javnih foldera, ODBC baza i lokalnih i mrežnih fajl sistemima. Implementacija koju nudi Site Server omogućava indeksiranje po grupama, tj. katalozima - na ovaj način možete ponuditi korisnicima pretraživanje po određenim sekcijama sajta, što pojednostavljuje ne semo pretraživanje, nego i kasnije snalaženje među vraćenim rezulatitma. Program nudi gotove HTML šablone koje možete kasnije "iskrojiti" u skladu sa vizuelnim dizajnom sajta, odnosno uklopiti u ostatak sajta na najfunkcionalniji način.

    Personalizacija je važna stavka kod većine portala, kao i kod drugih sajtova koji nude obilje informacija, bili oni na globalnom ili na intranet Web-u. Kada ponuda informacija postane prevelika, korisnici će zaželeti da im se omogući da prvenstveno vide one informacije koje ih zanimaju, a ostatak... može ali i ne mora. Site Server omogućava kreiranje baze korisnika i personalizaciju sadržaja sajta, a nudi i implementaciju (ne baš uspele) push tehnologije. Prisustvo push-a je još jedan element iz koje se vidi starost programa.

    Personalization & Membership je skup alata koji vode računa o bazi korisnika i njihovim preferencama. Može se podesiti automatsko vođenje evidencije o interesovanjima korisnika ili, što je poželjnije, samom korisniku ostaviti da izabere neke sadržaje. "Isporuka" sadržaja se zatim obavlja korišćenjem Web-a, e-mail-a ili push tehnologije. Za definisanje sekcija sajta koje će biti "personalizovane" koristi se alatka nazvana Rule Builder; ona omogućava kreiranje pravila za prikazivanje sadržaja na osnovu podataka upisanih u imenik.

    Membership i Membership Directory su funkcije koje obezbeđuju registrovanje korisnika i administraciju korisničke baze i korisničkih profila. Podaci se mogu smeštati u Access bazu, dok se u većim sistemima može koristiti SQL Server. Osim administrativnih alata samog Site Server-a, imeniku se može pristupiti i putem LDAP protokola, čime se ostvaruje određeni stepen saradnje sa ne-Microsoft platformama. U slučajevima nekih sajtova se insistira na kreiranju zajednica korisnika, pa se u imeniku mogu smeštati i podaci koji će biti dostupni i drugima - na korisniku je da odredi koje će informacije biti javno dostupne.

Analiza sadržaja i upotrebe sajta

    Praćenje sadržaja složenog Web sajta može zahtevati suviše vremena. Site Server sadrži alatku Content Analyzer koja analizira sadržaje na sajtu i podseća na sličnu funkciju Front Page-a. Pregled sajta je dat u formi dva panela: Outline panel omogućava hijerarhijski pregled Web stranica i pratećih fajlova kroz fajl sistem, dok Hyperlink panel prikazuje mapu sajta pomoću koje možete pratiti strukturu sajta, uzajamno linkovanje pojedinih strana i drugih elemenata. Mapa pomaže i pri praćenju promena na sajtu. Content Analyzer može da prati sadržaj sajta koji je fizički smešten na više servera, a nudi i mogućnost kreiranje raznih vidova izveštaja koji pomažu pri administratorskim poslovima. Primera radi, lako je pronaći zastarele i neulinkovane strane i sortirati fajlove po raznim kriterijumima.

    Važna stavka pri analiziranju sadržaja je dostupnost određenih informacija. Na primer, primetite da neke vrlo popularne sekcije vašeg sajta nisu dovoljno istaknute na naslovnim stranama - Content Analyzer vam za svaki deo sajta može dati podatak o broju klikova na linkove koji su potrebni da se do tog dela dođe. Program će čak i ukazati na rešenje tj. pokušati da pronađe način da olakšate pristup popularnim stranicama.

    Ukoliko korisite mogućnosti personalizacije, Site Server može ukazati i na to koji korisnici najčešće pristupaju kojim sadržajima na sajtu. Ova osobina je jako korisna kod komercijalnih sajtova. Program će spremno ponuditi i kreiranje mailing liste sa adresama registrovanih korisnika koji često pristupaju određenom segmentu sajta - eto idealnog načina da "spam-ujete" sopstvene korisnike. Nešto blaži slučaj zadiranja u privatnost korisnika je Usage Import funkcija koja analizira sheme ponašanja grupa korisnika - na osnovu rezultata se može doći do zaključaka o grupama korisnika i tipovima sadržaja koje treba praviti za njih.

    Analize se mogu automatizovati korišćenjem Scheduler funkcije pomoću koje se npr. kreiranje izveštaja može izvršiti u određeno vreme. Takođe, svi rezultati analiza se mogu propustiti kroz Report Writer, koji će napraviti pregledne i vrlo upotrebljive grafikone. Grafikoni su (pod uslovom da su rezultati pozitivni) pogodni za administratore koji često moraju pred šefovima da pravdaju troškove za Web.

Ima i problema

    Osnovni problem ovog programa nije u sferi implementacije, već namena i okruženje pod kojim radi. Program predstavlja dobro rešenje za manju firmu koja želi da "izađe" na Web, ali se takve se firme, čak i u svetu, češće opredeljuju da njihove Web prezentacije budu hostovani kod provajdera, a u takvoj konfiguraciji NT ne prolazi najbolje. Sa druge strane, veće firme mogu sebi da priušte timove programera koji će se baviti razvojem Web-a i aplikacija potrebnih za implementaciju željenih Web servisa. Zbog toga je Microsoft ovaj paket preusmerio na intranet scenu, na kojoj se on dobro kotira. Postoji i daleko uspešnija e-commerce verzija ovog programa, koja nam nije bila dostupna za ovaj test. E-commerce postavlja sasvim drugačija pravila, pa je verzija Site Server-a koja ga podržava sasvim drugačija od ove.

    Vezanost za NT je problem za sebe - Microsoft je već prošao svoje zvezdane trenutke na polju Web servera i sada je u blagoj, ali ipak silaznoj putanji. Konkurencija koju čine open source operativni sistemi i programi je prejaka: za sve funkcije koje pruža Site Server postoje barem dva funkcionalna ekvivalenta na open source sceni koja nude više od samog Site Servera. Na strani Microsoft-ovog programa je opet jednostavnost korišćenja.

    U svakom slučaju, ako je vaša mreža bazirana na Windows NT-u i ako želite da implementirate neke od navedenih Web servisa, bilo u intranet ili globalnom okruženju, Site Server zaslužuje šansu. U ostalim slučajevima, držite se proverenog saveta Use the source, Luke - ekvivalentne open source programe za Unix ćete lako pronaći na freshmeat.net-u i sličnim sajtovima.


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa