H a r d v e r
PC home - osnovna strana
PC #58 - Jul 2000PC #58 - Jul 2000

Maksimalna vernost

   Vrhunska reprodukcija fotografija na ink-jet štampačima je, teorijski gledano, dostignuta. Da bismo videli kako stvari stoje u praksi, suočili smo šest najpopularnijih photo štampača današnjice...
Milan Četić

    Procvat ink-jet tehnologije doveo je do izdvajanja posebne kategorije štampača koji su specijalno optimizovani za fotografije. Ti štampači uglavnom (mada ne obavezno) koriste šestobojnu tehniku štampe, "peglajući" tako neke od tehnoloških problema. Naime, ink-jet štampači daju najslabije rezultate kada treba prikazati fine tonske razlike u svetlim segmentima slike. Tada je jako izražena pojava zrna, tj. pojedinačnih kapljica mastila na beloj površini papira. Ovo se može otkloniti na dva načina - smanjenjem dimenzija tačke, što je komplikovan posao koji zahteva inovacije u glavi koja izbacuje mastilo na papir) ili korišćenjem svetlijeg mastila, sa kojim se efekat zrna mnogo manje primećuje. Tačka današnjih modela je veoma mala, ali se i dalje primećuje golim okom, pa šestobojna tehnika štampe daje bitno bolje fotografije.

Takmičari

    Namena photo štampača uglavnom određuje njihove karakteristike - oni nisu pogodni za štampu teksta, ne toliko zbog kvaliteta, koliko zbog male brzine - većina modela tekst štampa praktično jednako brzo (sporo) kao i grafiku odnosno fotografije. Na našem testu se našlo šest štampača koje proizvode četiri giganta u ovoj oblasti: Canon, Epson, Hewlett-Packard i Lexmark. Po dva modela su Canon-ovi i Lexmark-ovi modeli, dok su Epson i HP bili zastupljeni sa po jednim štampačem.


Cannon BJC-8200

    Od svih testiranih modela samo se za dva (po jedan Canon i Epson) mogu nazvati "čistim" foto-štampačima, koji uvek koriste šest boja. Sledeća tri modela su zapravo klasični štampači, koji se mogu dograditi tako da štampaju u šestobojnoj tehnici, a jedan (HP-ov) radi isključivo u četvorobojnoj tehnici, ali smo ga zbog napredne tehnologije i visokog kvaliteta štampe svrstali u ovu kategoriju. Modele koji mogu da budu i "obični" i foto ink-jet-ovi smo za ovu priliku testirali isključivo u foto konfiguraciji, kako bi rezultati testa imali smisla.

    U test smo mogli da uključimo još nekoliko modela: tri Canon-ova štampača imaju opcione foto kertridže, a HP nudi još dva uređaja koji proizvode isti kvalitet štampe kao DJ 950C. Osim toga, HP i Epson imaju A3 modele čiji kvalitet štampe može da svrstat u fotografski. Ipak, kod ostalih Canon-ovih modela kvalitet štampe ne zadovoljava današnje standarde za fotorealističnu štampu, a svi HP ink-jet-ovi iz serije 900 imaju isti kvalitet štampe; razlika je samo u brzini.

Kako smo testirali?


HP 950C

    Pri testiranje foto ink-jet-ova najviše pažnje smo, logično, posvetili štampi fotografija, dok je na drugom mestu bio prikaz kombinacije vektorske grafike i teksta. U tu svrhu smo pripremili tri dokumenta - jedan u CorelDraw-u i dva TIFF fajla koji su štampani iz Photoshop-a. Ponderacija rezultata testa je podešena tako da stavi naglasak na kvalitet štampe, pošto je to osobina koja se od ovih modela najviše traži. Brzina štampe i ostale mogućnosti štampača, kao i cena štampe, su takođe uticali na ukupnu ocenu, ali u zbiru manje od kvaliteta.

    CorelDraw fajl je osmišljen tako da propisno "namuči" štampač i to ne na polju interpretacije grafike, jer ink-jet-ovi iz ove klase taj posao najčešće obavljaju u samom drajveru (dakle u kompjuteru), već tamo gde skoro svi štampači imaju probleme: insistirali smo na finim tonskim prelazima i to kroz čitavu paletu boja, kao i na prelazima između kontrastnih boja - bele i crne, žute i plave, crvene i zelene i slično. U fajl je ugrađena i jedna bitmapa u visokoj rezoluciji i dosta teksta ispisanog slovima različite veličine i različitim fontovima. Prvi TIFF fajl bio je formata A4, a drugi 10*15 cm.

    Kao što je to uobičajeno na našim testovima, za svaki od dokumenata je merena i brzina štampe. Zbog specifičnosti štampe iz CorelDraw-a i Photoshop-a, mereno je jedino vreme od početka do kraja štampe na samom štampaču. Vreme koje je bilo potrebno kompjuteru da pripremi dokument za štampu nije uzimano u obzir, jer ono varira od konfiguracije do konfiguracije i to različito za svaki tip štampača. Za svaki dokument je merena brzina štampe u stranama po minuti, a indeks brzine je dobijen prostim sabiranjem ove tri vrednosti.


Epson Stylus Photo 870

    Kvalitet štampe je određivan za svaki od tri testa posebno, ali se u svakom slučaju radi o ocenjivanju baziranom na velikom broju parametara, od kojih su najvažniji oštrina, vernost reprodukcije boja, zasićenost i zrnatost slike. Dijapazon ocena se kretao od 1-10, a indeks kvaliteta je određen kao srednja vrednost tri ocene. Za test smo koristili isključivo originalne medijume koje prodaju, ili preporučuju proizvođači štampača, počevši od običnih, pa do sjajnih i mat ink-jet papira, kao i originalni kertridži.

    Osim brzine i kvaliteta, na opštu ocenu su uticale i brojne druge osobine, koje sve zajedno utiču na indeks upotrebljivosti štampača: kvalitet drajvera (ocene 1-3, u skor ulaze sa težinskim faktorom 0.1), korišćenje ICM profila (ocena 1-2, težinski faktor 0.1), cena štampe po A4 fotografiji (ocena od 1-5, faktor 0.2), cena samog štampača (1-5, 0.15), kvalitet mehanizma za povlačenje papira (1-3, 0.2) i lakoća održavanja (1-3, faktor 0.2). Ukupna ocena štampača je dobijena sabiranjem tri indeksa, koji su množeni težinskim faktorima, kako bi se njihove vrednosti usaglasile sa uticajem koje odgovarajuća osobina ima na ukupnu ocenu. Težinski faktor za kvalitet je 0.55, za brzinu 1.5 a za ostale osobine 0.65. Finaln ocena je bila jedini parametar za rangiranje štampača.

    Za detaljan opis testiranih štampača, uporednu tabelu karakteristika i ocene pogledajte letnji broj časopisa "PC".


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa