S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #58 - Jul 2000PC #58 - Jul 2000

Na više mesta

   Isto telo ne može u istom trenutku biti na više mesta, ali svet računara ima svoja pravila. Potreban vam je odgovarajući program, recimo NetOp firme Danware...
Branko Nikitović

    Pod daljinskom kontrolom računara obično podrazumevamo mogućnost da se priključite na neki udaljeni kompjuter i preuzmete kontrolu nad njim. NetOp firme Danware, koju od skora zastupa IBIS ITF iz Kraljeva, spada u najbolje programe ove namene. Sastoji se od komponenti koje se instaliraju (i naplaćuju) posebno - Guest i Host predstavljaju osnovu koja zauzima oko 10 MB prostora na disku, a za naprednije potrebe tu su i Gateway, Access Server i Log Server. Gateway predstavlja multiprotokol ruter na NetOp saobraćaj i podržava dolazno, odlazno, interno i gateway-to-gateway cross-protocol rutiranje. Log Server evidentira sve NetOp događaje na mreži, pa je preporučljiv za administratore. Podržani su Windows 2000, NT, Windows 95, 98 pa čak i 3.1x; može se dokupiti NetOp za DOS i za OS/2, ali ne postoji mogućnost povezivanja sa Unix/Linux mašinama. Podržani su praktično svi popularni protokoli - TCP/IP, IPX, NetBios, povezivanje preko Interneta, modema, ISDN veza, pa čak i infracrvenih (IrDA) linkova.

Osnovne operacije


Efikasna daljinska...

    Uz jasno pisanu dokumentaciju, instalacija je potpuno "pravolinijska". Da bi počeli sa radom, dovoljno je da na mašinama koje želite da kontrolišete pokrenete Host i izaberete koje protokole da "osluškuje". Može se sam pokrenuti pri podizanju sistema i čekati na poziv. Važna je i mogućnost preusmeravanja štampe sa lokalnog printera na onaj priključen na Host, kao i obrnuto. Na raspolaganju su razne opcije autorizacije koje uključuju MAC ili IP proveru adrese, call back, posebne akcije u slučaju pogrešne šifre itd. Na udaljenom računaru se može isključiti prikaz sadržaja (vidite ga samo na Guest aplikaciji) i onemogućiti korišćenje miša i tastature, čime se sprečava lokalno mešanje u sesiju, a pre svega slučajna interakcija sa nekim ko sedi za udaljenim računarom.

    Guest-ovi tabovi i tasterski meniji su organizovani na način koji će i početnicima omogućiti efikasan rad. Na tabu Quick Connect možete direktno uneti ime računara koji pozivate ili kliknuti na Browse i dobiti listu svih koji su raspoloživi, sa detaljima moguće veze. Sa jednog Guest-a može se ostvariti veza sa više host-ova odjednom, a njihova lista se vidi na tabu Connections. Posebno je zgodan adresar (Phonebook) sa hijerarhijskom strukturom fascikli, koja omogućava jasno grupisanje i pronalaženje host-ova.


...kontrola računara.

    Ako radite preko spore veze, možete smanjiti broj boja na 256, 16, ili samo dve. Akcije koje obavljate na mišu i tastaturi se mogu prenositi delimično ili u potpunosti, a nivo kompresije podataka se može menjati, uz prenos sadržaja ekrana u vidu komandi (što je uobičajeno) ili kao bitmapa. Možete uključiti ili isključiti prenos pozadine, sadržaja prozora pri premeštanju, animacije... Sve ovo čini NetOp vrlo brzim na lokalnim mrežama i efikasnim i pri radu sa sporim i lošim telefonskim linijama. Ako pružate podršku korisnicima, možete aktivirati i izuzetno značajnu funkciju Chat. Razgovara se preko tastature ili glasom. Postoji i mogućnost snimanja sesije, što može biti od značaja za nadgledanje ili obuku.

    Prenos datoteka se obavlja korišćenjem programa koji podseća na Norton Commander; dobro bi došla bolja integracija sa Windows Explorer-om. Pored kopiranja i premeštanja, obezbeđena je sinhronizacija prema datumu i vremenu i kloniranje datoteka (promene koje napravite na originalu biće prenete na klonove), što se dodatno može olakšati korišćenjem skriptova.

NetOp Učionica


NetOp učionica

    NetOp School se prodaje kao posebna aplikacija. On obezbeđuje predavanje uz upotrebu računarske mreže. Učionici nije potreban nikakav dodatni hardver - rešenje je u potpunosti softversko i sastoji se od modula za predavanje i praćenje. Omogućeno je držanje više predavanja (učionica) odjednom na istoj mreži, a slušalac bira virtuelnu učionicu kojoj će pristupiti. Predavač može prikazati sadržaj svog ekrana svim ili samo određenim učenicima, ali u bilo kom trenutku može celoj učionici prikazati sadržaj ekrana nekog od učenika, koji tako preuzima predavanje. Demonstracija se može obavljati bilo u prozoru bilo preko celog ekrana, a može se kontrolisati i upotreba miša i tastature slušaoca. Predavač u svakom trenutku na kontrolnom panelu vidi listu učenika i njihov status. Slušalac u bilo kom trenutku može zatražiti pomoć predavača - najčešće se komunicira glasom, uz mogućnost prenosa datoteka.

    NetOp spada u najbolje programe u svojoj kategoriji, mada ima jakog konkurenta u paketu pcAnywhere-a 9. Velika prednost NetOp-a je poseban paket u obliku učionice, koju će verovatno najviše ceniti administratori mreža koji drže obuku zaposlenima, a može se upotrebiti i za neke prezetacije bez potrebe da se učesnici okupe na istom mestu, čime se štedi vreme, prostor i novac. IBIS ITF kaže da postoje solidni izgledi da program bude preveden na srpski, što bi mu na našem tržištu dalo značajnu prednost u odnosu na konkurente.

KORISNA ADRESA:
IBIS ITF, tel. 036/311-834, fax 036/21-440


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa