S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #54 - Mart 2000

Duhovi iz PostScript boce

   Ghostscript uspešno prati ritam Adobe grafičke arhitekture - najnovija verzija programa podržava PostScript 3 i PDF 1.3 tehnologije i predstavlja dragoceni, univerzalni alat čak i za one koji se ne bave pripremom za štampu.
Bojan Stojanović

    Kao jednu od najvažnijih osobina PostScript tehnologije firma Adobe ističe multiplatformsku kompatibilnost, što znači da se PostScript interpreter može prilagoditi bilo kom izlaznom uređaju. Adobe je sve prednosti koje donosi posedovanje superiornog grafičkog koncepta zadržao za sebe, licencirajući interpretere isključivo proizvođačima štampača i osvetljivača. Jedino Adobe-ovi programi kao što su Photoshop, Illustrator ili InDesign imaju privilegiju da u njih bude ugrađen originalni PostScript RIP. Da bi odredili rezultat izvršavanja PostScript programa, korisnici su mogli da ga pošalju PS štampaču ili da ga učitaju u neku od pomenutih aplikacija. Pošto je PostScript zapravo programski jezik za opis stranice, logično se nameće problem pregleda stranica na ekranu ili njihovog štampanja na PCL laserskom štampaču. Jedno od mogućih rešenja je konverzija PS fajla u PDF oblik posredstvom Distiller-a i upotreba Acrobat Reader-a.

    Vremenom je PostScript postao de facto standard grafičke industrije, pa Adobe nije mogao da zadrži potpunu kontrolu. Pojavili su se emulatori koji sa manje ili više uspeha rasterizuju PostScript datoteke. Jedan od najboljih i najpopularnijih emulatora je Ghostscript, poznat gotovo koliko i slavni original. Ghostscript je besplatan program koji razvija grupa entuzijasta iz celog sveta. Distribuira se sa izvornim kodom u programskom jeziku C i moguće ga je prilagoditi svakom poznatijem operativnom sistemu (DOS, Windows, OS/2, Unix, Mac OS...). Na raspolaganju su i kompajlirane verzije koje se mogu direktno instalirati, a svi potrebni fajlovi i dokumentacija dostupni su na Ghostscript Web sajtu (www.ghostscript.com). Jednu od prethodnih verzija Ghostscript-a za Windows detaljno smo prikazali pre gotovo tri godine ("Aladinov čarobni emulator", "PC #22").

U trećoj rundi

    Ghostscript 6.0 predstavlja ozbiljan skok - u pitanju je kompletan PostScript 3 emulator koji već dugo vremena nestrpljivo očekujemo. Sam po sebi, Ghostscript 6.0 je nezanimljiv program: kada ga startujete, pojaviće se prozor sa komandnim prompt-om u kome mogu da se unose PostScript komande koje interpreter izvršava. Prosečan korisnik svakako neće pristupati Ghostscript-u na ovaj način - obavezan član "porodice" je GSview, grafički shell za Ghostscript, trenutno u verziji 2.75 beta (uskoro se očekuje i regularna verzija). GSview je interfejs između korisnika i PostScript interpretera - sve operacije koje bi morale da se obavljaju zadavanjem komandi u konzolnom modu interpretera, upotrebom programa GSview dostupne su izborom opcija iz menija. GSview omogućava pregled PostScript ili PDF dokumenata na ekranu, štampanje na bilo kom instaliranom štampaču, konverziju PS fajlova u PDF, izdvajanje teksta, rasterizaciju u TIFF ili BMP itd.


Ghostscript može da učita PDF 1.3 dokumente i da konvertuje PS datoteke u PDF format

    Udarna novost Ghostscript-a 6 je podrška PostScript 3 specifikacije, koja je predstavljena u oficijelnoj Adobe-ovoj knjizi PostScript Language Reference, Third Edition. Ghostscript 6 je u stanju da interpretira svaki regularno napisan PostScript 3 program, uz izvesna ograničenja vezana za veoma mali broj operatora namenjenih in-RIP separacijama osvetljivača kojima Ghostscript ionako nije potreban. Podržani su i PDF 1.3 dokumenti koje kreira Acrobat 4. Da biste mogli da učitate PDF dokumente koji su šifrovani (imaju postavljen neki od sigurnosnih parametara koje smo detaljno analizirali u tekstu "Zaštita PDF dokumenata", "PC #52"), preuzmite fajl www.ozemail.com.au/~geoffk/pdfencrypt/pdf_sec.ps i snimite ga preko istoimenog fajla iz direktorijuma C:\Aladdin\gs6.0\lib.

    Američki zakoni ne dozvoljavaju izvoz kriptografskih tehnologija, pa se podrška za PDF enkripciju nalazi na australijskom serveru. Interesantno je da Ghostscript ignoriše parametar koji se odnosi na zabranu štampanja PDF dokumenta - ako želite da odštampate neki zaštićen PDF dokument (što je u Acrobat Reader-u nemoguće) učitajte u ga u GSview i jednostavno aktivirajte opciju Print.

Hiljadu i jedan drajver

    Na tržištu je trenutno malo štampača koji imaju PostScript 3 interpreter. U tom pogledu, Ghostscript 6.0 se pokazuje kao veoma upotrebljivo rešenje u radu sa modernim grafičkim programima, pogotovo u kombinaciji sa laserskim štampačima koji uopšte nemaju PostScript podršku ili ona dodatno opterećuje cenu štampača. Ghostscript ima ugrađene drajvere za gotovo sve poznatije modele. Mnogi drajveri "pokrivaju" nekoliko uređaja - LaserJet 4 drajver može upotrebiti za sve štampače rezolucije 600 dpi koji podržavaju PCL 4 komandni jezik. U opštem slučaju može se upotrebiti mswinpr2 drajver koji bi trebalo da bude kompatibilan sa svim štampačima instaliranim u Windows okruženju.


GSview omogućava prikaz PostScript dokumenata na ekranu i njihovo štampanje na bilo kom štampaču

    U novoj verziji Ghostscript-a očekivali smo i direktnu podršku za 1200 dpi štampače, kao što je HP LaserJet 2100 koji u osnovnoj verziji nema PostScript modul. Iako se u dokumentaciji pominju LaserJet 5 drajveri, tekuća verzija programa nema mogućnost izbora rezolucije od 1200 tačaka po inču. Za sada je nejasno da li se, na osnovu priloženog uputstva, može dodati odgovarajući parametar postojećem LaserJet drajveru modifikacijom i ponovnim prevođenjem izvornog koda ili su neophodni ozbiljniji zahvati. Činjenica je da visoka rezolucija zahteva protok velike količine podataka i prilično veliku memoriju štampača, ali bi se veliki dobici postigli rasterizacijom na računaru - Pentium II ili III procesori su neuporedivo brži od onih koji su ugrađeni u PostScript štampače. Očekujemo da u nekoj od sledećih revizija Ghostscript-a vidimo eksplicitnu podršku za štampače visoke rezolucije, a za sada ostaje žongliranje sa mswinpr2 drajverom, što je nažalost veoma spor metod.

    Kada su u pitanju ink-jet štampači u boji, Ghostscript ima solidnu kolekciju uniprint drajvera koja obuhvata Epson, Canon i HP modele. Kvalitet štampe je odličan, ali ne očekujte preciznost u reprodukciji boja koju ima Adobe PressReady. Jedan od drajvera je i pdfwrite koji omogućava konverziju PostScript dokumenata u PDF oblik, tako da se Ghostscript može upotrebiti i kao adekvatna zamena za Acrobat Distiller. Ne zaboravite da GSview direktno prikazuje PS fajlove na ekranu tako da predstavlja efikasan alat za proveru PostScript fajlova pre osvetljavanja filmova.

Umetnost emulacije

    Za štampanje PostScript dokumenata na štampačima koji nemaju PS interpreter može se upotrebiti GSview, ali ovaj način zahteva od korisnika da najpre iz aplikacije štampa u PostScript fajl, zatim da taj fajl učita u GSview, izabere odgovarajući drajver i izabere opciju Print. Ghostscript arhitektura pruža mogućnost i da se čitav proces obavi u pozadini, tako da se dobije utisak štampe na pravom PostScript štampaču. Za ovo je zadužen pomoćni program Redmon (sada u verziji 1.3) koji nakon instalacije dodaje virtuelne RPT portove.

    Pretpostavimo da u Windows Printers folderu imamo instaliran drajver za PostScript štampač koji je priključen na RPT port. Sve što stigne na ovaj port se prosleđuje Ghostscript-u, a njegov izlaz ide na fizički štampač. Dovoljno je da iz bilo koje aplikacije štampamo posredstvom PostScript drajvera, a Ghostscript i Redmon će posao emulacije odraditi transparentno; rezultat je stranica koja izgleda kao da je odštampana na PostScript 3 štampaču. "Tačka na i" kod RedMon-a je mogućnost korišćenja preusmerenih portova u lokalnoj mreži. Sve ono što korisnik odštampa ide pravo na server gde se pokreće Ghostscript, obavlja rasterizacija i strana šalje štampaču.


Redmon je zadužen za "tihu" emulaciju koja svaki štampač pretvara u PostScript 3 uređaj

    Jedina zamerka koju možemo da uputimo programu Redmon je prilično komplikovano podešavanje nakon instalacije. Najpre treba priključiti odogovarajući PostScript štampač na RPT port, aktiviranjem opcije Add Port. Najvažnije je pravilno podesiti parametre do kojih se dolazi izborom opcije Port Settings; jedna od mogućih postavki prikazana je na slici. U prvom redu zadaje se putanja do programa koji startuje konzolni režim Ghostscript-a, a u drugom redu se navode argumenti. Obratite pažnju da se linija sa argumentima obavezno završava razmakom i crticom. U polju Output izaberite Copy temporary file to printer a u meniju printer izaberite drajver za fizički štampač koji je priključen na LPT ili mrežni port. Za pozadinsku emulaciju preporučljivo je da omogućite Hidden režim, a eventualno praćenje rada interpretera moguće je pomoću log fajla. Obavezno isključite bi-directional support za PostScript štampač (opcija Spool Settings).

    Završni korak je kreiranje datoteke sa ekstenzijom RSP koja sadrži spisak argumenata. Ovu datoteku smeštate u osnovni Ghostscript direktorijum i njen sadržaj bi trebalo da bude poput sledećeg:

-Ic:\gstools\aladdin\gs6.0;c:\gstools\aladdin\fonts
-sDEVICE=ljet4
-r600
-dNOPAUSE
-dSAFER
-sPAPERSIZE=a4

Utvare bez kojih se ne može

    Ghostscript 6.0 je promovisan početkom februara i za sada nisu prijavljeni nikakvi ozbiljniji bagovi. Utisak je da sve primarne opcije funkcionišu korektno, uključujući prikaz i štampanje PostScript i PDF dokumenata, konverziju u PDF i transparentnu emulaciju. Prilikom testiranja posebnu pažnju smo obratili na štampu iz programa InDesign i Illustrator koji samostalno generišu PostScript 3 izlaz. Sve probe urađene na štampačima HP LaserJet 5L, 6P i Samsung ML 85 izgledale su veoma kvalitetno. Rasterizacija Type 1 i TrueType fontova (u Type 42 formatu) je besprekorna, fotografije deluju kao da su odštampane na pravom PostScript 3 uređaju i često su ubedljivije nego kada su korišćeni standardni PCL drajveri, zahvaljujući superiornijim algoritmima za formiranje polutonova.

    Jedan od najspektakularnijih primera efikasnosti i upotrebljivosti Ghostscript-a je štampa iz programa QuarkXPress. Quark veoma slabo podržava izlazne uređaje koji nemaju PostScript RIP (rasterske slike se štampaju u ekranskoj rezoluciji, umesto vektorskih EPS slika štampa se samo preview, XPress 4.x nema opciju za obrnutu štampu na PCL štampačima itd), ali Ghostscript sa lakoćom otklanja sve probleme i omogućava uspešnu saradnju čak i na skromnijim modelima laserskih ili ink-jet štampača.

    Ghostscript, GSview i Redmon su besplatni programi koji na izvanredan način demonstriraju vrednost otvorenih arhitektura. U njima nećete naići na glamur i dizajn korisničkog interfejsa svojstven komercijalnim paketima, ali je zato svaka opcija brižljivo osmišljena i, što je najvažnije, radi upravo onako kao što očekujete. Uz kvalitetnu dokumentaciju, dinamičan razvoj i brzo otklanjanje uočenih grešaka, Ghostscript familija predstavlja skup nezaobilaznih alatki svskog naprednog vlasnika laserskog ili ink-jet štampača.


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa