R u b r i k e
PC home - osnovna strana
PC #53 - Februar 2000

PC 2000 - Word, Excel, Access, FrontPage, PowerPoint i CorelDRAW 9

    PC Press-ova specijalna izdanja uvek prate aktuelne trendove u softverskoj industriji. Knjiga "PC 2000", koja se pojavila u prodaji prvih dana januara, detaljno opisuje najpopularniji poslovni paket današnjice, Microsoft Office 2000. Na predlog čitalaca prethodnih izdanja, dopunjena je poglavljem koje se bavi paketom CorelDraw 9, kao i sekcijom o integraciji Office komponenti i automatizaciji poslovanja u intranet okruženju. Na taj način su u jednoj knjizi sakupljena popularno pisana uputstva za upotrebu šest programa koji dominiraju u domaćim firmama.

    Povećani obim knjige (400 strana) omogućio je da budu detaljno opisane ne samo osnovne, već i napredne tehnike primene programa iz paketa Office 2000 Premium. Najviše pažnje posvećeno je programima Microsoft Word 2000 i Microsoft Excel 2000. Priča o Word-u počinje opisom radne površine i osnovnih komandi, a onda prelazi na rad sa datotekama, analizu strukture dokumenta, rad sa stilovima, šablone, stupce, tabele... Korisnike koji žele da izvuku maksimum iz Word-a posebno će zanimati poglavlja o sortiranju, automatskim procesima nad tekstom, radu sa slikama, grafičkim elementima i jednačinama, zajedničkom radu na dokumentu, praćenju promena i alatima za korespondenciju. U finalnim poglavljima opisano je korišćenje Word-a u intranet okruženju, podešavanje radne okoline i rad sa makroima, odnosno Visual Basic-om koji je ugrađen u sve Office aplikacije.


Naručite izdanje PC2000

    Microsoft Excel je takođe opisan do detalja. Posle uvodnih poglavlja o radnoj površini, prozorima, adresiranju ćelija i navigaciji, prelazi se na uređenje radnog lista, formatiranje ćelija i tabele i rad sa datotekama, uz posebno poglavlje koje se bavi korišćenjem šablona. Detaljno su opisane sve vrste matematičkih, finansijskih, statističkih i drugih funkcija koje Excel podržava, uz poseban osvrt na funkcije koje operišu sa bazama podataka. Naredno poglavlje posvećeno je grafikonima, njihovom formatiranju i transformaciji podataka iz tabele u pregledan grafički oblik. Najopširnije poglavlje bavi se listama i njihovom obradom: opisan je rad sa formularima, sažetim (outline), konsolidovanim i pivot tabelama. Diskusija se nastavlja metodama za analizu podataka - what-if tabele i goal seek. U finalnim poglavljima opisani su alati za podršku u radu, štampanje, grupni rad u intranetu, zaštita radne sveske i, naravno, rad sa makroima i Visual Basic-om za aplikacije.

    Treći deo knjige donosi originalan pristup Microsoft Access-u: umesto opisivanja pojedinih opcija, izložen je niz koraka kojima se konkretan poslovni problem (prodaja i fakturisanje proizvoda i usluga) transformiše u efikasnu bazu podataka, kroz uspostavljanje relacija među tabelama, kreiranje formulara za unos podataka, odgovarajućih upita (query) i izveštaja. Detaljno su opisani načini za publikovanje podataka na Web-u koje je doneo Access 2000 i analizirane mogućnosti saradnje Access-a sa Microsoft SQL serverom kada se ukaže potreba za upsizing-om aplikacije. Finalno, najopširnije poglavlje posvećeno je Visual Basic-u koji je ugrađen u Access 2000 - pretpostavljajući da čitalac poseduje osnovno znanje programiranja u "običnom" bejziku ili nekom od xBase jezika (npr. Clipper), ovo poglavlje će mu omogućiti da brzo započne projektovanje Access aplikacija.

    Poglavlje posvećeno FrontPage-u 2000 predstavlja dobar uvod u svet Web dizajna - čitalac će naučiti da formira osnovne Web stranice, ali i kompletne prezentacije, uz korišćenje alata za administraciju sajta koji predstavljaju osnovu uspeha paketa FrontPage. Detaljno je opisano kreiranje i primena tabela, okvira (frames) i korišćenje hiperlinkova, kao i osnove obrade slika koje će biti uključene u Web prezentaciju.

    Microsoft PowerPoint uživa reputaciju programa koji se koristi toliko jednostavno da mu dokumentacija nije ni potrebna. Zato se deo posvećen PowerPoint-u bavi (i) umetnošću efikasnog prezentiranja: kako osmisliti prezentaciju, podeliti materijal na slajdove, pripremiti efektne slike, kako prezentaciju obogatiti grafikonima, zvukom, video sekvencama... Detaljno su obrađene i napredne tehnike korišćenja PowerPoint-a: WordArt, rad sa teksturama, master slajd, animacija komponenti slajda i, naravno, konverzija prezentacija u Web stranice.

    Iako je Office 2000 obogaćen programom za obradu slika, CorelDraw ostaje neprikosnoven u oblasti vektorskog crtanja. Opširno poglavlje posvećeno ovom paketu bavi se pripremom crteža, crtanjem i oblikovanjem, osnovnim i složenim transformacijama objekata, radom sa bojama, specijalnim efektima (blendovanje, konturiranje, deformisanje, "izvlačenje" treće dimenzije itd) i integracijom Corel-a u poslovno i DTP okruženje. Finalni deo knjige bavi se Office integracijom: kroz niz listinga, čitalac će upoznati mogućnosti direktne saradnje komponenti Office-a.

    Knjiga "PC 2000" interesantna je kako za one koji su napravili prve korake u svetu računarstva tako i za iskusnije korisnike, kojima će predstaviti čitav niz tema koje su obično ostavljali za dane kada budu imali više vremena. Specijalno izdanje časopisa "PC" će im pomoći da, uz ulaganje minimuma napora, ovladaju osnovnim i naprednim tehnikama koje čine rad sa računarom efikasnijim.

    Knjigu prati CD-ROM (može se naručiti i nezavisno) sa kompletnim tekstom prvih 45 brojeva časopisa "PC", uz ilustracije u PDF formatu - stranice izgledaju kao u časopisu. Pored uobičajenih indeksa po naslovima, autorima i ključnim rečima, elektronsko izdanje obuhvata i moćan sistem za pretraživanje realizovanim u jeziku Java. Uz njegovu pomoć pronaćićete tekstove koji sadrže zadate reči ili fraze da biste ih, klikom na jedan taster, pročitali ili odštampali. Velika baza znanja, objavljenog tokom prethodne četiri godine u časopisu "PC", pomoći će vam da izaberete dobru opremu i primenite je na pravi način.


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa