S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #51 - Decembar 1999

Mnogo posla zbog dve nule

   Preostalo je dvadesetak radnih dana do dana kada će se ispoljiti zloglasna "milenijumska greška". Dok mediji preuveličavaju problem do granica katastrofe, ima i onih koji samo odmahuju rukom, govoreći da je to banalna stvar...
Dragan Grbić

    Istina je, kao i uvek, negde između. Niko sa strane ne može reći šta će se zaista desiti u vašem informacionom sistemu: to se može znati samo posle temeljne provere. Ako se do sada niste zainteresovali za Y2K problem, sigurno je da ga nećete apsolvirati na vreme, a ako ste posvetili značajni deo svog vremena proveri sistema, znate koliko je truda potrebno da se ispita svaki detalj. Problem se odnosi na hardver, sistemski i aplikativni softver, a posebnu važnost ima provera strukture zapisa datuma u svim bazama podataka. Pokušaćemo da napravimo kratku rekapitulaciju karakterističnih tačaka koje morate proveriti; ovo ne može biti kompletan podsetnik, ali neka redosled posluži kao šablon za korake koje morate preduzeti kako biste ustanovili koliko je vaš računarski sistem otporan na probleme u radu sa datumima. Kao etalon ćemo upotrebiti podatke koje je objavio Microsoft na svom sajtu posvećenom problemu Y2K i na dodatku nazvanom Microsoft Year 2000 Resource CD.

Hardver

    Prva provera koju treba da uradite se odnosi na mogućnost BIOS-a računara da interpretira datume nakon 1999. godine: najbolje je da podignete sistem sa diskete, a potom komandama DATE i TIME postavite sistemsko vreme na 31.12.1999 u 23:58. Sačekajte nekoliko minuta, pa komandom TIME proverite da li sistem vraća ispravno vreme. Ako je sve u redu, isključite računar (nije dovoljno da ga resetujete!), a potom ga uključite kroz nekoliko minuta. Tek ako komanda TIME pokaže očekivano vreme u 2000. godini, možete biti sigurni da vaš sistem može da odgovori zahtevu novog zapisa godine.

    Stariji računari će nakon ispravke datuma resetovati sistemski datum na 1.1.1980. Nije sve izgubljeno: napravljena je specijalna kartica koja preuzima interapt sistemskog tajmera i koja će premostiti problem. Drugi vid rešenja je ugrađen u novije operativne sisteme, gde se može izvesti "nasilna" ispravka sistemskog datuma pri svakom uključenju računara, mada se u tu tehniku ne možete pouzdati. Osim toga, pitanje je da li su stariji računari koji iskazuju problem dovoljno jaki da pokreću novije, hardverski zahtevnije operativne sisteme.

Operativni sistemi

    Ako koristite Windows 95 ili bilo koji noviji operativni sistem, postoje prikladne popravke u vidu Service Pack ili hotfix datoteka koje Microsoft obezbeđuje; tek Windows 98 i Windows 2000 donose potpunu usaglašenost sa Y2K problematikom. Ovi operativni sistemi su uveli i mogućnost "klizanja" podrazumevanih datuma ispisanih sa dve cifre godine: u Control Panel-u postoje kontrole kojima možete promeniti podrazumevane vrednosti (1930-2029).

Literatura:
Microsoft Year 2000 Resource CD
www.microsoft.com/year2000/
www.microsoft.com/technet/year2k/
support.microsoft.com/support/downloads/
www.fmsinc.com/tpapers/year2000/

    Ako koristite Windows NT 4, većinu Y2K problema rešićete apliciranjem najnovijeg Service Pack-a. Ako ste već dodali SP5, dovoljno je da dodate Y2K hotfix, koji postoji na Microsoft-ovom sajtu, a ako koristite NT Server, obratite pažnju na usaglašenost servisa. U tabeli ističemo samo nekoliko najvažnijih - za sve servise postoje posebni Service Pack-ovi.

Razvojni i aplikativni softver

    Većina programskih jezika i korisničkih program Microsoft-a izdatih 1995. ili kasnije su potpuno ili delimično usaglašeni sa Y2K; za neke od programa su potrebne ispravke koje se mogu pronaći na Microsoft-ovom sajtu i na drugim on-line sistemima (većinu pomenutih ispravki možete naći i u direktorijumu W:\UPDATE na SezamuPro). Podrazumeva se da operativni sistem na kome programi rade mora biti usaglašen sa Y2K. Karakteristični detalj za mnoge programe je implicitno tumačenje skraćenog zapisa datuma u granicama između 1930. i 2029. godine, dok se ostali datumi moraju zapisati sa sve četiri cifre godine. Postoje slučajevi kada neki program, mada potpuno usaglašen sa Y2K, može da vrati pogrešne rezultate: to se obično događa zbog upotrebe spoljnih ActiveX komponenti koje nisu usaglašene sa Y2K. U nekim slučajevima (pogotovo u razvojnom okruženju Visual C++), program pisan sa neusaglašenim komponentama može da izazove čak i blokiranje sistema.

    Drugi karakteristični detalj o kome se mora voditi računa su komande i operacije u korisničkim programima, čije ponašanje ne mora nužno da se poklopi sa deklarisanim ponašanjem programa. Primer takve nejednakosti je funkcija DATE() u Excel-u, koja zahteva unos numeričkih vrednosti za godinu u punom formatu; ako se podatak o godini unese skraćeno, podrazumevaće se interval 1900-1999, a ne 1930-2029. Zato u tehničkoj dokumentaciji koja podržava izjave o usaglašenosti Microsoft-ovog softvera (www.microsoft.com/technet/year2k) treba proverite detalje i navode o ponašanju programa.

Podaci

    Procedura provere podataka mora biti usaglašena sa proverom svih programa koji te podatke koriste. Najvažnije je da promenite formate datumskih zapisa tako da se mogu zapisati četiri cifre, a potom da usaglasite deklaracije promenljivih u programima tako da ispravno čitaju godine. Morate napisati i proceduru koja će dodati zapis veka u podatak o godini. Ovaj posao je obiman i naporan, pa u međuvremenu možete proveriti kako programi tumače datume: ukoliko postoji "klizeće" tumačenje godina, vaše baze podataka će možda biti usaglašene. Ali, vodite računa da prepoznate opsege datuma koji mogu da se pojave u aplikaciji: postoje i situacije kada taj opseg može biti i mnogo veći (na primer, godina rođenja neke osobe). Pošto jedan program može raditi sa više baza a jedna baza može biti predmet obrade u više programa, neophodno je da pre prvog zahvata napravite detaljnu dokumentaciju zavisnosti, pa da tek na osnovu nje sve moguće provere.

    Pisac ovih redova se stalno seti replike iz jedne komedije: "Don't panic... Don't panic... NOW panic!". Panika je, dakle, tek treća instanca: konačni dokaz dobro obavljenog posla imaćete tek kada prođe čitava 2000. godina, pošto se neka skrivena "bubica" može prikriti u modulu programa koji retko koristite. Čak i ako ste uvereni da su vaše akcije rezultovale uspešnom pripremom, nemojte se opustiti: napravite plan backup-a koji je intenzivniji nego inače, kontrolišite ponašanje datoteka na serveru, funkcionisanje programa, sadržaje u bazama... Napravite dokumentovan i automatizovan skup kontrolnih operacija koje obuhvataju sve ove radnje i koje ćete rutinski ponavljati barem jednom nedeljno.

    Kroz nekoliko meseci, u godini koju neuki smatraju novim milenijumom, vratićemo se ovoj temi i preneti prva iskustva iz prakse. U međuvremenu, želimo vam da novogodišnje praznike provedete veselo i opušteno, a da vam prvi radni dan 2000. godine prođe bez nervoze i problema.

    Za detaljnu tabelu Y2K kompatibilnosti Microsoft programa i lokacije patch-eva koje treba primeniti da bi oni bili Y2K kompatibilni, pogledajte "PC #51".


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa