S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #51 - Decembar 1999

Zadovoljstvo za arhitekte

   Jednom godišnje tržište CAD softvera namenjenog arhitektama zatalasa se novim proizvodom mađarske firme Graphisoft. Tokom 1996. to je bio Archicad 5.0, 1997. Archicad for Teamwork, 1998. Archicad 6, da bi za decembar '99. godine bio najavljen Archicad 6.5...
Bogdan Ristivojević

    Graphisoft je upravo dobio prvu nagradu na Architectural CAD kupu održanom u Filadelfiji, što je potvrdilo Graphisoft-ov koncept u razvoju arhitektonskog CAD-a i predstavljalo podsticaj za pripremu nove verzije. Archicad 6.5 nastavlja razvojni put ovog paketa: osnova je i dalje objektno orijentisani CAD, što je koncepcija koje se Graphisoft drži još od prve verzije Archicad-a koja se pojavila na tržištu 1984. godine. U Archicad-u "oduvek" zidate zgradu, a ne crtate crtež. Iako ne menja koncept rada, nova verzija donosi značajan napredak u funkcionalnosti sa preko 300 noviteta.

Na prvi pogled

    Na prvi pogled primećujete samo nekoliko sitnih promena - pojavile su se dve nove alatke, ali okruženje liči na prethodno. Mnogo više iznenađenja čeka "ispod haube", kada počnete da koristite komande iz menija. Alatka za crtanje grede je nedostajala Archicad-u, a sada imamo i nju, uz mogućnost da se u gredama postavljaju otvori za prolaz instalacija. Još znacajniji novitet vezan za ovu alatku jeste podešavanje prioriteta. Ako se u prostoru seku dve grede ili greda i zid, element koji ima viši prioritet će preseći drugi element i generisaće precizne linije prodora.

    Graphisoft je odlučio da komandu za postavljenje imidža u osnovu, koja je postojala u File meniju, premesti na toolbar. I ostale alatke kriju novitete: najveća promena je u alatkama koje služe za postavljanje objekata. Dijalog za podešavanje parametara objekata znatno je promenjen i sada se pojavljuje kao browser, koji omogućuje da selektujete objekte na osnovu njihovog preview-a, a ne samo na osnovu imena fajla.

    Kod 2D crtanja nema bitnijih noviteta, ali je uvedeno nekoliko novih konstruktivnih metoda koje ubrzavaju crtanje. Relativni konstruktivni metodi pojavili su se u prethodnoj verziji i daju mogućnost definisanja pomoćnih tačaka i pravaca koji traju koliko i komanda, tj. ne opterećuju crtež nebrojenim pomoćnim linijama. Mogućnosti alatke label su proširene, pa se osim teksta mogu postavljati objekti koji sadrže i slike. Značajna promena je i u alatci za generisanje preseka, koja omogućava da se u preseku (pored ostalih elemenata) pojavi senka - vaše fasade ubuduće mogu biti osenčene.

A treća dimenzija?

    Dok crtate projekat u osnovi, Archicad automatski generiše trodimenzionalni model objekta. U prethodnoj verziji mogućnosti editovanja u 3D prozoru su postojale, ali ste pojedine operacije mogli da obavite samo u osnovi. U ovoj verziji "3D editovanje" je podignuto na viši nivo, tako da u 3D prozoru možete uraditi šta god je potrebno. Krovne ravni sada se definišu sa tri tačke u 3D prozoru, njihovi prodori takođe se definišu automatski, a možete koristiti i relativni metod koji vam omogućava da crtate tačno po prodoru dve ravni. U 3D prozoru radi čarobni štapić, a jedna od fascinantnih opcija jeste mogućnost definisanja više krovnih ravni odjednom, crtanjem njihovog preseka u 3D i definisanjem dužine koju pokrivaju.

    U 3D prozoru možete raditi u bilo kom modu, pošto je Archicad-u svejedno da li crtate u žičanom modelu, modelu kome su skrivene linije ili, još bolje, u osenčenom modelu u kome su definisane vektorske senke. Rendering se nije promenio - on ostaje jedini način prikaza u kome ne možete ništa raditi. Broj različitih renderinga je isti kao i u prethodnoj verziji. Zadržane su opcije za generisanje qtvr objekta i scene, kao i slične opcije u RealVR tehnologiji.

    Važna novina su API dodaci (plug-in-ovi) - uz instalaciju dobijate oko 40 plug-in-ova, dok ćete dodante preuzeti sa Graphisoft-ovog sajta (www.garphisoft.com) ili nabaviti kod Graphisoft-ovih dilera. Ovi dodaci donose glavni napredak u funkcionalnosti u odnosu na prethodnu verziju - API-ji mogu da se nađu u bilo kom meniju, za razliku od prethodne verzije koja ih je ograničavana na Tools meni. Najznačajniji API je Atribute menager, koji omogućava snimanje parametara crteža u poseban fajl i kasnije učitavanje - slobodno prenosite različite tipove šrafura, linija, ili kombinacije lejera iz projekta u projekat. Tu je i komplet API-ja za kontrolu ponašanja zidova i ostalih elemenata, kao i API koji omogućava upravljanje xref-ovima iz Autocad-a

Organizacija projekta

    Arhitekti je najvažnije da svoje projekte izradi kvalitetno, za što kraće vreme i pošalje ih investitoru. U verziji 6.5 ubačeno je nekoliko novih opcija koje će ubrzati pripremu projekta: moduli koji predstavljaju delove projekta mogu se referencirati u crtežu tako da promena modula automatski znači i promenu finalnog crteža u koji je modul uključen.

    Kompatibilnost sa ostalim softverom koji se nalazi na trzištu je veoma bitna. Uvedena je mogućnost čuvanja strukture kada snimate u dwg formatu: kada otvorite dwg koji je prethodno izvezen iz Archicad-a i u međuvremenu editovan u Autocad-u, Archicad automatski generiše sve elemente koji su postojali u početnom crtežu. Na taj način omogućena je potpuno transparentna razmena podataka sa članovima tima. Uz to, moguće je od blokova definisanih u fajlu automatski generisati biblioteku koja će moći da se koristi i u drugim Archicad projektima. Archicad može da izvozi fajlove u dgn format koji koristi Microstation, a tu je i dwf format koji je razvio Autodesk za razmenu posataka preko Web-a. Time se lista formata u koje Archicad može da izveze projekat ne završava - podržano je preko 30 formata.

    U meni za kalkulacije uključeno je formiranje listinga na osnovu wizard-a, što je standard koji je Microsoft uveo pre nekoliko godina u Office paketima (Microsoft Hungary smešten je u Graphisoft parku u Budimpešti, tako da korisnici Archicad-a u šali nazivaju Microsoft "svojim podstanarom"). Tu su i standardne teamwork opcije koje omogućavaju korisnicima rad u grupi na zajedničkom projektu koji se drži u jednom fajlu.

Ostatak

    Kada instalirate Archicad, na vašem disku se neće naći samo osnovna aplikacija. U samom Archicad-u radi i novi stairmaker koji je sada znatno intuitivnijim pošto se kontura stepenica može nacrtati kao šrafura, linijom se definiše pravac penjanja, a ostalo stairmaker odradi samostalno. Podešavanja parametara stepenica su u novoj verziji znatno jednostavnija, pošto je tekst zamenjen ikonama, a čitav stairmaker organizovan na principu tabova, tako da je na jednom tabu podešavanje dimenzija stepenica, na drugom podešavanje gazišta, na trećem podešavanje konstrukcije... Promenjen je izbor ograda, koji je znatno širi, a vidite i položaje stubova pre nego što stepenište snimite i ubacite u Archicad.

    Uz Archicad dolazi i Plotmaker, aplikacija koja obezbeđuje formiranje pojedinačnih listova dokumentacije. Na jednom listu se može nalaziti niz elemenata, od crteža iz Archicad-a, preko imidža do elemenata obrade lista. Ako otvorite dwg iz Autocad-a, Plotmaker će automatski prepoznati da li je pri formiranju projekta korišćen paper i model space tako da će vas pitati koje želite da upotrebite. Nova verzija Plotmaker-a je usvojila Archicad-ov korisnički interfejs, tako da transparentno možete prelaziti iz programa u program, bez razmišljanja o skraćenicama sa tastature.

    Pomenimo i program su Plotfow, koji služi za automatsko plotovanje preko noći, pri čemu je jedini problem mogućnost da vašem ploteru negde iza ponoći nestane papira dok vi spavate, očekujući da ćete ujutru zateći projekat spreman za pakovanje. Tu je i meander kojim možete napraviti interaktivnu prezentaciju vašeg rada, povezujući qtvr scenu sa osnovom i opisom prostora u kome se trenutno nalazite.

    Najinteresantnija činjenica vezana za novi Archicad je da hardverski zahtevi nisu podignuti: po Graphisoft-u, minimalna konfiguracija je Pentium sa 32 MB RAM-a i Windows-om 95. Za ozbiljniji rad je potrebno više, ali Archicad obezbeđuje komforan rad na većim projektima uz korišćenje Pentium II/300 računara sa 128 MB rama i Permedia2 grafičkom karticom, što svakako ne pretstavlja poslednju reč tehnike. Archicad će završiti posal na bilo kom iole modernom računaru - opšti utisak koji ostavlja ova verzija glasi "veoma brza".

Lider arhitektonskog CAD-a

    U proteklih nekoliko godina Graphisoft je osvojio lidersko mesto na arhitektonskom CAD trzištu. Značajnim povećanjem prodaje i privlačenjem novih korisnika Graphisoft je poboljšao svoju poziciju u odnosu na ostale "igrače" u ovoj oblasti, kao što su Autodesk i Bently. Sa novom verzijom i pratećim programima odnosno bibliotekama Graphisoft uspešno parira drugim proizvođačima, koji su takođe načinili značajan pomak u svojim alatima, ponekad i kopirajuci dobre osobine Archicad-a.

    Glavna prednost Graphisoft-a je integrisano rešenje, koje je od samog početka namenjeno arhitektama; ostali još uvek nose teško breme univerzalnosti. Svakako da ova bitka moze doneti korisnicima mnogo koristi - nova verzija Archicad-a to i pokazuje, obezbeđujući značajno ubrzanje u svakodnevnom radu, uz potpunu otvorenost i kompatibilnost.

Korisna adresa:
hiCAD
Puškinova 17, 21000 Novi Sad
e-mail: hajzla@eunet.yu


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa