K o m u n i k a c i j e
PC home - osnovna strana
PC #49 - Oktobar 1999

Internet u paketima

   Opsežne diskusije o novom tarifnom planu u Sezamovim konferencijama omogućile su da se ponuda bolje profiliše prema potrebama korisnika. Neke od kvota su povećane, a uvedena su i dva nova paketa Internet usluga: Value i Optima.
Dejan Ristanović

    Od sredine avgusta, kada u objavljene detaljne informacije o novom tarifnom planu (NTP u žargonu Sezamovaca) o kojima je bilo reči u prošlom broju časopisa "PC", u konferenciju Sezam pristiglo je preko 8000 poruka - korisnici su napisali skoro 5 MB teksta diskutujući o prednostima i nedostacima novog sistema i predlažući kako se opcije NTP-a mogu prilagoditi njihovim potrebama. Rezultat ove opsežne rasprave su unapređenja NTP-a koja su uvedena u trenutku njegove promocije.

Pretplata * Dnevno @home vreme (min) Mesečno @world vreme (sati) Prostor za ličnu Web prezentaciju (MB) Mesečna cena **
SezamBasic 60 minuta   2 MB 49 dinara
SezamExtreme 180 minuta   3 MB 99 dinara
SezamValue 60 minuta 10 3 MB 139 dinara
SezamOptima 60 minuta 20 4 MB 239 dinara
SezamInternet 60 minuta 60 5 MB 359 dinara
* cene se odnose na fizička lica i uključuju porez na promet.
** popust 10% kod uplate za 3 i više meseci unapred

Pretplate...

    SezamuPro se od 19. septembra može pristupati u dva režima rada. Ako se pri prijavljivanju iza korisničkog imena navede @world (ili se ne navede nikakav sufiks), tokom te sesije je moguć pun pristup svim sadržajima na Internetu. Ako se iza korisničkog imena navede @home, tokom sesije će biti moguće korišćenje elektronske pošte, pristup svim sadržajima na Sezamu, prezentacijama na Sezamovom Web serveru kao i većem delu sajtova na serverima domaćih Internet provajdera.

    Osnova NTP-a je bazna pretplata, koja za samo 49 dinara mesečno donosi jedan sat @home vremena dnevno, što je sasvim dovoljno za uobičajeno korišćenje elektronske pošte, Sezamovih konferencija, preuzimanje datoteka iz direktorijuma i chat). Bazna pretplata podrazumeva i tri e-mail adrese, dakle mogućnost da čitava porodica koristi elektronsku poštu ili da se poslovna korespondencija odvoji od privatne.

    Pretplatnici će, da bi surfovali Internetom, dokupiti željeni broj sati pristupa, koji se mogu trošiti bez dnevnih ograničenja, bilo kada tokom trajanja osnovne pretplate. Ako bazna pretplata istekne, neutrošeni sati se "konzerviraju" i na raspolaganju su korisniku čim produži pretplatu.

Broj kupljenih Internet sati * Cena Internet sata (dinara)
1-9 sati 12
10-19 11
20-49 10
50 i više 9
* cene se odnose na fizička lica i uključuju porez na promet.

    Predviđena je i mogućnost trošenja Internet sati u @home režimu - ima dana kada korisnik poželi duže da chat-uje ili da igra Quake na Sezamovom serveru. U takvim slučajevima vreme teče tri puta sporije, odnosno tri sata provedena u @home režimu tarifiraju se kao jedan Internet sat. Za korisnike koji se telnet-uju na Sezam iz inostranstva ili sa linija drugog provajdera vreme teče dvostruko sporije, što znači da im bazna pretplata obezbeđuje dva sata pristupa Sezamovim sadržajima dnevno.

    Korisnici kojima je potreban isključivo e-mail mogu da se opredele za novouvedenu Mail pretplatu, koja za 19 dinara mesečno omogućava korišćenje ovog servisa, s tim što korisnik dokupljuje željeni broj Internet sati i troši ih u @world ili @home režimu, kad god mu odgovara.

... i paketi

    Glavna sugestija korisnika tokom rasprave o NTP-u je da treba preciznije profilisati ponudu, odnosno pripremiti pakete za stalne članove koji imaju jasnu predstavu koliko će mesečno pristupati Internetu i žele da dobiju taj broj sati pod najpovoljnijim uslovima. Zato su osmišljena dva paketa usluga, koji su dobili imena Value i Optima; oba uključuju baznu pretplatu (dakle, po 1 sat @home vremena svakog dana), i paket od 10 (Value) odnosno 20 (Optima) sati @world vremena, koji mogu da se troše tokom meseca u kome pretplata traje. Naravno, korisnik bilo koje od ovih pretplata može da dokupi dodatne Internet sate, koje će trošiti ako iscrpi osnovnih 10 ili 20 sati @world vremena i koji se, ako ih ne potroši, prenose u sledeće mesece.

    Najatraktivnija Sezamova ponuda ostaje Profi paket, koji obezbeđuje 60 sati punog pristupa Internetu mesečno, uz 60 minuta dnevnog @home vremena - čak i ako iscrpi @world vreme, korisnik je siguran da će imati dovoljno @home vremena da ne propusti ni jednu e-mail poruku. Naravno, profesionalnim korisnicima velikih potreba ostavljena je mogućnost da dokupe još Internet vremena, kako bi pristupali Internetu onoliko koliko im je potrebno.

    Postojeće pretplate Sezamovih korisnika konvertovane su u novi tarifni plan, tako da je svaki korisnik dobio povoljnije uslove od onih koje je uplatio, plus dodatni bonus od 5 sati @world vremena mesečno za svaki mesec trajanja prethodne pretplate. Sezamovu atraktivnu i sveobuhvatnu ponudu upotpunjuje poklon predviđen za nove korisnike - pri prvoj uplati bazne pretplate korisnik dobija tri Internet sata gratis, kako bi testirao Sezamov Internet link i uverio se u njegov kvalitet i pouzdanost.


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa