S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #48 - Septembar 1999

Laboratorija za fontove

   FontLab 3.0 je, kvalitetom i snagom, napravio pravu pometnju u svetu editora fontova i pokazao da više nema mesta dilemama koje su godinama mučile dizajnere i tipografske inženjere.
Bojan Stojanović

    Za nastanak i razvoj digitalne tipografije od vitalnog značaja bili su softverski alati koji su omogućavali digitalizaciju postojećih ili dizajniranje novih slovnih likova. Ovakve programe, kasnije nazvane font editorima, u početku su interno razvijale firme koje su odigrale važnu ulogu u prevođenju metalnih i fotokompozitnih kolekcija pisama u računarski oblik. Prvi komercijalni sistem za profesionalnu produkciju fontova bio je Ikarus, proizvod nemačke kompanije URW, koji se i danas koristi kao primarni font editor u renomiranim tipografskim kućama kao što su Agfa i Linotype-Hell.

Potreba za konverzijom

    Kada su vektorski fontovi osvojili Macintosh i PC računare, pojavili su se programi namenjeni prvenstveno sitnijim izmenama na slovnim oblicima, dodavanju akcenata ili remapiranju karaktera. Agresivan nastup TrueType fontova početkom devedesetih uzburkao je tržište na kome su se već ustoličili Type 1 fontovi i doneo potrebu za konverzijom između nekompatibilnih formata zapisa koje su osmislili Microsoft i Adobe. Popularni font editori toga doba, npr. Font Monger, imali su neprijatnu sklonost da naprosto preskoče komplikovanije strukture u fontu, tako da je svako "propuštanje" fonta kroz editor dovodilo do gubitka hintova ili, u težim slučajevima, degradiranja opisa slova.


FontLab ima veliki broj alatki namenjenih crtanju i korekciji kontura, koje definišu slovne likove

    Jedan od svetlijih primera je domaći program Tipotek koji je garantovao udoban i kvalitetan rad sa Type 1 fontovima, uz nekoliko podržanih vektorskih formata, ali je razvoj ovog programa kasnije obustavljen. Situacija se delimično promenila pojavom programa Fontographer 4.1 - Macromedia je od firme Altsys otkupila ovaj popularni font editor i osvežila ga novim opcijama i korisničkim interfejsom po ugledu na Freehand. Fontographer je postigao veliki uspeh jer je jednostavan za upotrebu i okrenut dizajnerima, uz obilje korisnih mogućnosti za automatizaciju složenih zadataka, kao što je "čišćenje" putanja i zadavanje razmaka između slova.

    Izlaz koji program generiše je dobrog kvaliteta kada su u pitanju Type 1 fontovi - uz određenu umešnost i iskustvo, mogu se uspešno prepravljati ili dizajnirati fontovi u ovom formatu, iako Adobe-ova specifikacija nije u potpunosti poštovana, pa se neke finese sa hintovima ne mogu postići. TrueType fontovi su veoma slabo podržani jer se Fontographer ne snalazi ni sa vektorskim zapisom ni sa sofisticiranim hintovima, pa se rad sa TT fontovima ne preporučuje.

Tipografski poliglota

    Kada je izgledalo da kao alfa i omega profesionalnog dizajniranja Type 1 fontova preostaje glomazni i papreno skupi Ikarus ili, za TrueType fontove, besplatni ali izuzetno komplikovani Visual TrueType Editor, prijatno iznenađenje stiglo je iz Rusije. Firma Soft Union iz Sankt Petersburga je napravila dobar potez kada je plasman svojih programa na američkom tržištu prepustila korporaciji Pyrus. U njihovoj ponudi sada se nalazi nekoliko alata za rad sa fontovima namenjenih različitim potrebama korisnika. Primarni i ujedno najatraktivniji font editor je FontLab. Treća verzija ovog programa je već stekla solidnu reputaciju i naklonost profesionalnih korisnika.


Definisanje makroa omogućava automatsko izvođenje složenih transformacija

    Najvažnija prednost FontLab-a u odnosu na konkurenciju jeste gotovo savršena usaglašenost sa potrebama dizajnera kao i superiorna mogućnost kontrole svih tehničkih aspekata prilikom generisanja fontova. FontLab podržava doslovno sve mehanizme hintovanja Type 1 fontova, uključujući i hint replacement neophodan kod složenijih kontura. Pored preciznog zadavanja globalnih parametara, dizajner je u stanju da, uz maksimalnu preciznost i sa lakoćom, kontroliše pojedinačne slovne likove, bez obzira da li se radi o položajima kontrolnih tačaka, pozicioniranju stubova i serifa ili primeni neke od složenih transformacija.

    FontLab je jedan od retkih font editora koji ima native TrueType podršku. Ukoliko učitamo TrueType font, instrukcije koje doteruju izgled slova na niskim rezolucijama biće u potpunosti očuvane. Znajući koliko je nedostatak pravog alata kompromitovao dosadašnje intervencije na TrueType fontovima, sigurni smo da će ova dragocena mogućnost blagotvorno uticati na redukovanje broja tehnički neispravnih fontova koji ponekad mogu da ugroze performanse operativnog sistema i blokiraju rad DTP aplikacija. Za bilo kakav ozbiljniji rad sa TrueType fontovima i dalje je neophodno dobro poznavanje ovog formata i ovladavanje tehnikama hintovanja, ali će ugrađena automatika koju poseduje FontLab u većini slučajeva biti dovoljna za postizanje odličnih rezultata.

Programiranje fontova

    Korisnički interfejs FontLab-a u početnom periodu upoznavanja sa programom deluje pomalo napadno. Ovog utiska se nećete osloboditi ni nakon dužeg rada, jer su se autori svojski potrudili da vam u svakog trenutku pred očima bude veliki broj informacija. Ovo je najuočljivije kada ste u režimu rada sa pojedinačnim konturama - sve vrvi od raznobojnih kontrolnih tačaka i linija koje označavaju zone poravnanja ili lokalne hintove. Srećom, pomoću jedne od dve vertikalne palete sa alatkama možete da podesite prikazivanje samo onih elemenata koji su u vam datom trenutku potrebni.


Rad sa Multiple Master fontovima je jedna od ekskluzivnih pogodnosti FontLab-a

    Preporučljivo je da opcija FontAudit ostane uključena jer se radi o korisnom "savetniku" koji vas sprečava da napravite neku krupniju grešku. Ukoliko se na konturi pojavi crvena strelica, kliknite na nju i pročitaćete kratak opis problema koji je uočen, uz mogućnost njegovog automatskog otklanjanja. Poželjno je, na primer, da se kontrolne tačke postavljaju na ekstremima krive, pa ako ste konturu definisali na drugi način, imate priliku da to ispravite.

    Veliki broj alatki namenjen je crtanju grafičkih primitiva: na raspolaganju su četkica, olovka ili gumica, a tu su i opcije za kaligrafsko crtanje. Kada su u pitanju transformacije, pomoću alatki Transform i Envelope možete postići standardne efekte iz programa za vektorsku grafiku. FontLab nudi i originalnu mogućnost da napravite "program" transformacije fonta. Pomoću opcija Transform i Transform Range možete da izaberete kategorije Contour, Hints and Guidelines, Metrics i Efects od kojih svaka ima nekoliko podkategorija. Jednostavnim navođenjem i podešavanjem operacija kreira se makro koji se može snimiti i za kasniju upotrebu. Priložen je makro za konverziju Type 1 fontova u TrueType koji, pored konverzije zapisa, menja smer kontura i pretvara Type 1 hintove u TrueType instrukcije, što garantuje dobar izlazni kvalitet. Opisani mehanizam je izuzetno efikasan ako se bavite prilagođavanjem postojećih fontova, pošto se nizovi složenih operacija izvode u jednom potezu.

Automatsko hintovanje

    Kvalitet TrueType - Type 1 konverzije je izvanredan, čak i ako insistirate da se UPM vrednost (broj tačaka po em kvadratu) menja u skladu sa specifikacijama. Tokom testiranja programa konvertovao sam veliki broj TrueType fontova u Type 1 format tako da ih je bilo neophodno ponovo hintovati, a sledeća jaka strana FontLab-a je upravo automatsko hintovanje. Program je bez greške prepoznavao sve bitne elemente fonta, kao što su trupovi, serifi ili zone poravnanja i precizno ih naznačavao. U obrnutoj situaciji, FontLab će automatski prevesti Type 1 hintove u TrueType instrukcije.

    Kada je u pitanju doterivanje bitmapa za pojedine ppem vrednosti, nikakva automatika ne pomaže, ali će eksperti moći ručno da koriguju položaje pojedinih piksela i unose sva potrebna naznačavanja i instrukcije. Dakle, FontLab pruža potpunu kontrolu nad TrueType hinting mehanizmom, ali samo ako znate šta radite. Visual TrueType Editor je na ovom polju ipak jači, jer ima specijalizovani korisnički interfes samo za potrebe hintovanja.


Hintovanje TrueType fontova je zadatak za eksperte, ali je FontLab dorastao i ovom poslu

    Još jedan težak zadatak kome je FontLab potpuno dorastao jeste rad sa multiple master fontovima. Ova napredna Adobe-ova tehnologija omogućava kodiranje nekoliko dizajnerskih osa kao što su težina, ili širina u okviru istog fonta. Pomoću FontLab-a možete pristupiti bilo kom ekstremu dizajnerske ose ili korigovati parametre interpolacije. Pritom koristite uobičajene alatke i postupke za rad sa Type 1 fontovima. Zahvaljujući Axis i Master paletama u stanju ste da brzo i lako birate željene varijacije, tako da je FontLab praktično jedini program za interaktivni rad sa MM fontovima.

    Za dodatne korekcije, svaki slovni lik se može snimiti kao EPS i učitati u bilo koji grafički program. Digitalizacija skeniranih slova je omogućena opcijama za učitavanje bitmapiranih slika koje se mogu postaviti u zaseban sloj i po potrebi skalirati. Prilikom ovakvih zahvata značajna je alatka Meter, koja meri odstojanje i nagib između izabranih tačaka i automatski se "lepi" za kontrolne tačke na konturi.

YU zadatak

    FontLab će u našim uslovima po svoj prilici najčešće biti korišćen za ugradnju latiničnih YU slova u Type 1 fontove. U ovom poslu najbitnije su dve operacije: promena encoding vektora i raščlanjivanje kompozitnih karaktera na sastavne delove. U oba slučaja FontLab pokazuje da se radi o izuzetnom programu koji je studiozno koncipiran. Program omogućava promenu encoding-a fonta, kodne strane ili Unicode segmenta jednostavnim izborom iz menija. Ne treba posebno napominjati da su zastupljena praktično sva moguća mapiranja karaktera, a za nas su interesantne kodne strane 1250 i 1251, kao i odgovarajući Adobe Cyrillic i Adobe WinEncoding EasterEuropean vektori.

    Kada Type 1 fontu promenite encoding vektor, kompozitni karakteri više ne funkcionišu onako kako je to uobičajeno, pošto se komponente ne referenciraju posredstvom PostScript imena već pomoću njihovog položaja u standardnom Adobe rasporedu. Ono što FontLab-u na ovom mestu možemo zameriti jeste što pomenuta situacija nije opisana u uputstvu, tako da će neupućen korisnik potrošiti mnogo vremena dok ne ustanovi u čemu je problem. FontLab se, međutim, "iskupljuje" tako što prilikom dekompozicije čuva sve hintove komponenti, što nam je godinama nedostajalo u Fontographer-u.

    Ako posle izmena poželite da korigujete ime fonta, aktiviraćete dijalog Font Info koji pruža kontrolu nad sva četiri tipa imena - Family, Full, Font i Menu Name. Obratite pažnju na Menu Name, jer se pod ovim imenom font vidi u standardnim Windows aplikacijama. Ovaj podatak se ne upisuje u PFB fajl već samo u PFM i INF fajlove koji se dobijaju prilikom generisanja fonta.

    U verziji programa koju smo testirali (3.0F) primećen je i jedan neprijatan bag koji se, srećom, može lako zaobići. Iz nekih razloga FontLab povremeno upisuje netačne podatke o širinama i kerningu slovnih likova u PFM fajl tako da se, kada instalirate font, slova u DTP programima ispisuju jedna preko drugih. Dovoljno je da pre instalacije izbrišete PFM fajl pošto će ga Adobe Type Manager na osnovu AFM i INF fajlova automatski generisati i smestiti u Psfonst\Pfm direktorijum, odakle ga kasnije možete preuzeti.

    Sasvim je jasno da je FontLab po mnogo čemu izvanredan program usmeren pre svega na dizajnere kojima je nabavka nekog od profesionalnih paketa poput Ikarus-a prevelik zalogaj, ali ipak žele da imaju efikasan program koji generiše kvalitetan Type 1 ili TrueType kod. U tom pogledu FontLab čak i prevazilazi očekivanja, jer je u mnogim domenima bez prave konkurencije. Njegova brzina je impresivna, a mogućnosti kontrole i transparentan rad sa vodećim formatima vektorskih fontova svrstavaju ga u red vrhunskih font editora. FontLab posustaje u odnosu na "staru gardu" kada je u pitanju automatsko generisanje levog i desnog ofseta slovnih likova, kerninga, kao i uklanjanje suvišnih kontrolnih tačaka na putanjama.

    Osnova koju ovaj program daje je bez sumnje takva da će iskusan dizajner moći da bez prevelikog napora sprovede suptilne korekcije. Nažalost, izuzetnim potencijalima FontLab-a nije lako ovladati, pa se poklonici Fontographer-a neće lako odreći svog ljubimca. Oni kojima je potreban snažan alat sposoban da odgovori najvišim standardima digitalne tipografije mogu bez razmišljanja da se opredele za FontLab 3.0.


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Oglasavanje u casopisu PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa