S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #44 - Mart 1999

Veoma duge ruke

   pcAnywhere je već godinama vodeći program za kontrolu računara sa udaljene lokacije. Nedavno promovisanoj verziji 8 ovog paketa teško je naći zamerku...
Branko Nikitović

    Testirali smo Windows 95/NT verziju (pcAnywhere32 8.0), koja je zadržala kompatibilnost sa starijim verzijama (Host-ovi su bili računari sa verzijom 7.5), tj. mogućnost kontrole računara na koje instalirana pcAnywhere za DOS, što u našim uslovim mnogo znači (naravno, kontrola Windows sistema sa DOS računara nije moguća). Novi pcAnywhere nije zahtevan: 486 sa 16 MB RAM-a i desetak slobodnih megabajta na disku ga sasvim zadovoljavaju. Instalacija protiče bez mogućnosti za grešku, posle čega sledi restart računara. Ako radite u mreži, najpre ćete instalirati program na server korišćenjem administratorskog moda, a onda se on odatle instalira na radne stanice. Pri prvom pokretanju čeka vas Smart Setup čarobnjak za kreiranje događaja. Ako ste verziju 8 instalirali "preko" neke starije, svi kreirani događaji i konfiguracija će biti automatski preuzeti.

Daljinska kontrola

    Iako je program jednostavan za osnovnu upotrebu (kontrola udaljenog ili dozvoljavanje drugom računaru da kontroliše vaš), tu su i dodatne mogućnosti detaljno opisane u izvanrednom Help-u. Ističemo prve dve teme koje novajlijama i onima koji su ovakav program već koristili objašnjavaju osnovne principe i mogućnosti, a ako više volite papir nego hiperlinkove, sve se nalazi i u PDF fajlu.


    Osnovna opcija programa (Remote Control) omogućavanje da sa svog računara (Remote PC) preuzmete kontrolu nad nekim drugim (Host PC), tako što se sve akcije koje obavljate mišem i tastaturom prenose udaljenoj mašini, a ono što se prikazuje na njegovom ekranu vidite i na svom. Jasno, u svakom trenutku možete raditi i na svom računaru, jer se kontrolna sesija obavlja u posebnom prozoru, koji se može razvući i preko čitavog ekrana.

    Sa ciljnim računarem se najčešće povezujete modemom, ali je na raspolaganju i veza preko intranet mreže (podržani protokoli su IPX, SPX, NetBEUI, VINES, NASI/NCSI i, naravno, TCP/IP), serijskog ili paralelnog porta (koji omogućava prenos od čak 0.5 MBps), ISDN linije ili porta za infracrvenu komunikaciju. Brzina prenosa podataka je veoma značajna, pa je zato uloženo mnogo truda da se slike ekrana "sabijaju" na više načina. Slika radne površine udaljenog računara se optimizuje ukidanjem pozadine (wallpaper), screen saver-a, opcija za očuvanje energije i prikazivanja sadržaja prozora pri pomeranju. Opcija ColorScale smanjuje broj prikazanih boja, što drastično ubrzava prenos. Tu je i SpeedSend sistem koji ne šalje stalno čitave fajlove, već samo izmene.

Kreiranje događaja

    Za povezivanje na neki računar treba kreirati "događaj" i podesiti parametre veze. Broj telefona koji zovete može biti fiksan, ili uzimati u obzir podatke o lokaciji na kojoj se nalazite. Korisničko ime i šifra potrebni za prijavljivanje na udaljeni računar se mogu uneti odmah i tako ostati memorisani (upotrebljavaju se automatski), ili se pri svakom povezivanju traži novi unos, što povećava bezbednost.


    U automatizovane zadatke koji se mogu obavljati po povezivanju spadaju sinhronizacije direktorijuma i izvršenje skriptova. Sve se može čuvati ne samo u log-u, već i kao fajl za reprodukciju (RCD). Opcija za prekid veze po obavljenom prenosu je posebno značajna za automatske procese. Podržano je jednostavno šifrovanje podataka, a novost ove verzije je simetrično kriptovanje pomoću javnog ključa, zasnovano na Microsoft-ovim CSP rutinama. Svaki od kreiranih događaja može da se zaštiti od promena šifrom: možete da dozvolite samo izvršavanje, pregled ili izmenu parametara. Ikone kreiranih događaja se možete da smestite na na radnu površinu ili u neki od direktorijuma, uključujući i Startup.

    Događaji se jednostavno pokreću duplim klikom, posle čega sledi povezivanje i (ako je zahtevana) autorizacija korisnika. Izgled ekrana udaljenog računara se vidi u prozoru (sa mogućnošću izmene faktora uvećanja) - kada je taj prozor aktivan, sve operacije na mišu i tastaturi se prenose udaljenoj mašini. Iskustvo je pokazalo da DOS prozor ne treba razvlačiti na čitav ekran - slika je nečitljiva, mada može da se vrati u prethodno stanje.

    Kontrolu olakšava tasterski meni sa komandama za prikazivanje preko celog ekrana ili u prozoru, podešavanje opcija komunikacije, prenos fajlova i sadržaja clipboard-a. Aktiviranjem Chat-a možete komunicirati sa operaterom udaljenog računara, snimiti sadržaj ekrana ili sesiju, što je odlično kod edukacije. Tu je još nekoliko tastera za aktiviranje Ctrl+Alt+Del kombinacije na "domaćinu", restart udaljenog računara, prekid sesije i zahtevanje glasovnog razgovora po uspostavljanju modemske veze, pa tek onda kontrole. Štampanje se može obaviti na udaljenoj, lokalnoj ili obe mašine.

Budite host

    Pandan prethodnoj operaciji povezivanja na udaljeni računar jeste čekanje poziva i rad u Host modu. I ovde se kreiraju događaji, čijim startovanjem možete ući u mod čekanja. Istovremeno se može opsluživati samo jedan poziv, tokom koga onaj ko zove ima punu kontrolu. Iskustvo pokazuje da pri jako lošim/sporim vezama kombinacija "telefonsko komandovanje" udaljenog korisnika i "odrađivanje" lokalnog može biti pogodna.


    Brojne su opcije za podešavanje načina rada. Host proces se može automatski startovati sa podizanjem Windows-a, dok se u slučaju neregularnog prekida veze ponovno uspostavljanje može očekivati u zadatom intervalu, posle koga se Host reaktivira ili isključuje, uz automatsko odjavljivanje korisnika, restartovanje računara ili aktiviranje screen saver-a. Visoki stepen sigurnosti se postiže i opcijom povratnog poziva (Callback), koja omogućava da domaćin sam pozove na unapred zadati broj onoga ko je upravo pozvao. Na ovaj način eliminišu se neželjeni korisnici, ali se zahteva da regularni klijent uvek zove sa iste lokacije.

    Svaki korisnik dobija ime i šifru, unosi se telefonski broj za eventualni povratni poziv i definišu prava pristupa - da li je superuser (ima sva prava), da li može da premešta fajlove, da li može da restartuje računar, vremenska ograničenja pristupa, ograničenja u pristupima drajvovima (flopi, hard diskovi, CD-ROM, mrežni mapirani diskovi...), komanda koja će se izvršiti posle povezivanja i drugo. I podaci o korisnicim mogu da se zaštite šiframa.

    Poseban segment čine sigurnosne opcije: ekran host-a se može učiniti crnim, neuspeli pokušaji autorizacije se mogu zapisivati, a može se čak tražiti potvrda uspostavljanja veze u zadatom vremenskom roku koju obavlja neko na Host mašini (nije potrebno za superuser-a). Mogu se uneti i ograničenja za broj neuspelih pokušaja autorizacije i razni drugi parametri, kao što je kriptozaštita ili period neaktivnosti posle koga se veza prekida. Konferisanje će pozdraviti svi koji se bave bilo kakvom vrstom edukacije na računaru: onaj ko prvi uspostavi vezu sa domaćinom je glavni korisnik, posle koga se može priključiti i više gledalaca, koji moraju biti u TCP/IP mreži.

Sve ostalo

    U ostale opcije programa spada prenos datoteka u oba smera - podaci se mogu komprimovati, a prenos sadržaja ekrana i komandi sa tastature/miša privremeno obustaviti. U Gateway modu pcAnywhere omogućava drugim korisnicima mreže da upotrebe vaš računar za kontrolu udaljenih sistema. Pritom se definišu ulazni i izlazni port (recimo, modem i TCP/IP), a ako je potrebna dvosmerna komunikacija, uključuje se i opcija Bidirectional. Može se postaviti i automatsko isključenje posle perioda neaktivnosti.

    Komande za daljinsko umrežavanje (Remote Networking) poznaju svi koji koriste javne Internet provajdere. Udaljeni sistem postaje deo mreže u koju se priključujemo preko nekog umreženog računara. Kada se negde priključite kao čvor mreže, možete da startujete (preko TCP/IP protokola) daljinsku kontrolu nekog računara na njoj. Ovakav rad omogućava daljinsku kontrolu Host-ova koji su priključeni na Internet i to preko samog Interneta, pa domaćin može biti lociran bilo gde u svetu.

    Pomenimo i mogućnost pozivanje nekog on-line servisa ili BBS-a, u terminal režimu i podešavanje brojnih parametara, posebno onih vezanih za TCP/IP adresu vašeg računara, definisanje štampača na udaljenim računarima, tastera koji će se videti na meniju ili broj zvona posle koga će modem odgovoriti na poziv.

Kome ovo treba?

    Dijapazon korisnika ovakvog programa je širok: to su u prvom redu mrežni administratori, kojima udaljeni pristup radi, recimo, restartovanja nekog servera može spasiti mnoge noćne sate. Prenos podataka ili instalacija i testiranje programa više ne podrazumeva odlazak kod klijenta, a na samoj mreži se jednostavno može pristupiti drugom računaru i raditi kao da sedite za njim. Dobra primena je i u edukaciji, gde više ljudi prati predavanje, a sam predavač može biti na nekoj udaljenoj lokaciji, što smanjuje troškove. Podržane su najpopularnije Microsoft-ove platforme (DOS, Windows 95, NT), a gateway režima omogućava pristup bilo kom računaru u mreži, pa tako i mogućnost da iz sveta radite na svom (ili tuđem) računaru u kancelariji. Ove mogućnosti su posebno značajne kod programa koji nisu predviđeni za mrežni rad.

    Sve u svemu, pcAnywhere je vredan saveznik svakoga ko ne voli da se šeta i svakodnevno obilazi klijente radi manjih intervencija na softveru. Kada na to dodamo jednostavnu instalaciju i brzo konfigurisanje putem čarobnjaka, kao i automatski upgrade sa prethodnih verzija, možemo samo reći da pcAnywhere zaslužuje svaku preporuku.


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa