S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #42 - Januar 1999

Vektori nad Beogradom

   Posle tri godine razvoja, pred nama se našao BeoINFO CD, elektronski plan grada nastao kao rezultat zajedničkog projekta firme "OSA računarskog inženjeringa" i Geokarte.
Branislav Bubanja

    U "PC #39" smo prikazali elektronsku mapu Beograda, a ovoga puta predstavljamo proizvod slične tematike, realizovan na sasvim drugačiji način. BeoINFO CD je izuzetno ambiciozan projekat, čiji se razvoj se posle pune tri godine bliži kraju - posle beta verzije koja nam je stavljena na raspolaganje, očekujemo da će se u trenutku kad budete čitali ovaj tekst u prodaji naći finalna verzija plana grada. Paralelno sa njim razvijana je i BeoINFO Pro verzija za profesionalne korisnike (velike javne institucije), koja omogućava promene sadržaja baze, dopunu podataka postavljanje novih funkcija i slično), a u finalnoj fazi je i odgovarajuća verzija za Web.

Bitni su detalji

BeoINFO CD
BeoINFO CD - elektronski plan grada

   Ovaj plan grada karakteriše potpuna vektorizacija grafičkih podataka: moguće je "beskonačno" zumiranje, bez gubitka kvaliteta. Takođe, mapa je toliko detaljna da su na njoj ucrtane pojedinačne zgrade koje se nalaze u našem gradu, sa odgovarajućim kućnim brojeve. Vizuelizacija grafičkih podataka je rađena u AutoCAD Map-u, ali su pri izradi mapa korišćeni i ostali standardni GIS alati. Autori programa tvrde da je ažurnost podataka veća od 90%, a kao garant tome služe izvori: tekstualni podaci su preuzeti iz Gradskog zavoda za informatiku i statistiku, dok se grafički prikaz zasniva na podacima dobijenim iz Geokarte i Republičkog geodetskog zavoda. Odstupanja od stvarnih veličina i rastojanja se kreću u rasponu od 20 cm do maksimalno 1.5 metara, a kao polazni materijal za vizuelizaciju korišćena je generalizovana karta u razmeri 1:5000.

    CD je koncipiran tako da browser proverava koordinate iz baze i iscrtava vektorske slike. U zavisnosti od odabrane razmere, na ekranu će se prikazivati plan sa različitim nivoima detaljnosti. Tako se kućni brojevi prikazuju počevši od razmere 1:2500, dok se ulice mogu videti od razmere 1:5000. Glavne ulice i pravci su jasno označeni, a vodilo se računa i o ispravkama nekih grešaka koje postoje u papirnim izdanjima mapa, na osnovu preciznih aero-foto snimaka našeg glavnog grada. Osnovne celine na kojima ovaj program počiva, počevši od najmanjih, su kućni brojevi, zgrade, konture blokova, konture mesnih zajednica i opština, prikazi reka i rečnih ostrva i, naravno, topologija ulica.

2
Moguće je beskonačno zumiranje, sve do prikaza samih kuća

    U verziji koju smo probali nije bilo moguće uticati na izbor prikaza nekih od ovih celina, ali u finalnoj verziji će korisnik moći u nekoj meri da prilagodi prikaz podataka na ekranu. Od velike je koristi prozor sa pogledom na celu mapu ("ptičji pogled") koji daje bolju predstavu o tome koji i koliki deo grada trenutno posmatramo. Interesantan je i vizuelan prikaz pojedinih opština i mesnih zajednica, kao i mogućnost tačnog lociranja opštinskih zgrada. U info prozoru, korisnik može da pogleda podatke o površini koja je trenutno obuhvaćena na ekranu i razmeri.

    S obzirom da se na disku nalazi celokupan šifrarnik gradskih institucija, firmi i radnji, mogućnosti pretraživanja su ogromne. Pogotovo je važno to što se unosom kućnog broja može tačno locirati tražena zgrada, što može da bude od velike koristi ukoliko je ulica dugačka. Može se pretraživati i po raznim drugim oblastima (obrazovanje, zdravstvo, kultura, sport, strana predstavništva, ugostiteljstvo, banke i pošte...), a kod svake od oblasti moguć je izbor podoblasti: pošto, na primer, izaberete škole, možete se koncentrisati na osnovne škole, srednje škole ili fakultete.

A sad malo statistike...

   Za sada su obrađene teritorije 11 od 16 beogradskih opština (uža teritorija grada sa prigradskim naseljima). Plan pokriva površinu od oko 530 kvadratnih kilometara, a u njemu je ucrtano oko 2100 km ulica, 1500 naziva ulica, 90 hiljada kućnih brojeva i 120 hiljada zgrada. Razlika nastaju zbog toga što su ucrtane i zgrade koje po urbanističkom planu nisu dobile kućne brojeve, pomoćne zgrade, garaže i slično.

3
Obrađena je uža teritorija grada sa prigradskim naseljima

    Šta još možemo očekivati u finalnoj verziji ovog programa? Autori kažu da će korisnik u svakom trenutku biti obavešten u kom se delu grada nalazi i moći će da bira između prikaza na engleskom i srpskom jeziku. Pored toga, očekuje se da će biti prikazane trase i stajališta GSP-a, a radiće se i na sistematizaciji prikaza naziva ustanova i firmi, mada je to posao koji zahteva angažovanje i gradskih institucija (jer su podaci dobijeni od njih).

    U nekoj od sledećih verzija trebala bi da bude gotova i saobraćajna analiza - to je složen projekat, koji će biti od velike koristi Beograđanima. Naime, planirano je da se omogući određivanje najkraćeg puta od jedne do druge tačke u gradu (pešice, automobilom ili autobusom), uz poštovanje jednosmernih ulica i dozvoljenih skretanja (u slučajevima kada je to bitno). Pošto se u bazi nalaze brojni dodatni podaci koje program trenutno ne koristi, ostavljen je prostor za nadogradnju funkcija, tako da možemo očekivati još interesantnih i korisnih opcija.

Korisna adresa:
  OSA računarski inženjering
  Takovska 43, Beograd
  tel. 011/3291-353
  Geokarta
  Bulevar Vojvode Mišića 39, Beograd
  tel. 011/651-255


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa