S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #40 - Novembar 1998

Igrač sredine terena

Macromedia FreeHand 8 ne menja poredak na listi najpopularnijih programa za crtanje, ali ga kvalitetan PostScript izlaz, originalne vektorske transparancije, logične i predvidljive komande ipak čine dobrim izborom za zahtevne dizajnerske poslove. 

Bojan Stojanović


  

 

 

1

Dodatne alatke nalaze se u meniju Windows / Xtra Tools

 

 

1

Magnify Lens uveličava detalje i zadržava dinamičku vezu sa originalnim crtežom

 

 

1

Specijalitet FreeHand-a su providne popune koje se korektno štampaju i na PostScript štampačima.

 

 

1

Za fotorealistične efekte zadužena je alatka Shadow, koja proizvodi senke u vektorskom obliku.

   

FreeHand uživa reputaciju pouzdanog programa za crtanje, koji se ne utrkuje sa "nabildovanim" verzijama Corel Draw-a, već nudi odmereniji pristup. Prilagođen je korisnicima koji u dizajnerskom radu koriste fundamentalne opcije vektorskih programa i potrebno im je stabilno okruženje za svakodnevni rad. Na PC računarima kod nas je, naravno, prvi Corel Draw, što nikako ne umanjuje originalnost i svežinu nekih rešenja koje donosi novi FreeHand.

   

Pet novih alatki

Prvi utisak govori o relativno siromašnom korisničkom intefejsu, koji ne prati trend modernih Windows aplikacija. Ipak, na raspolaganju su palete u kojima su grupisane najpotrebnije opcije, a njihov sadržaj se može po želji konfigurisati. Sve komande sa tastature mogu se promeniti i podesiti prema navikama koje su već stečene u nekom drugom programu za crtanje ili prelom. Komande iz Quark XPress-a i Adobe Photoshop-a su već ugrađene i mogu se odmah aktivirati. Ova pogodnost je veoma bitna za lakši prvi kontakt sa FreeHand-om.
Paleta sa alatkama daje pristup osnovnim PostScript transformacijama, ali nije neophodno da se čak i za najelementarnije stvari (npr. skaliranje objekata), koristi odgovarajuća alatka. Dvostrukim klikom na objekat aktiviraćemo kontrolne ručice, pomoću kojih na uobičajen način menjamo njegovu veličinu ili ga iskošavamo u odnosu na centar transformacije. U odnosu na prethodnu verziju, FreeHand 8 donosi pet novih alatki. FreeForm služi za intuitivniju promenu oblika vektorskih segmenata, bez potrebe za manipulacijom čvorovima. Veoma je zgodna za doterivanje finih detalja ili "peglanje" vektorizovanih bitmapa.
Alatka Emboss namenjena je kreiranju reljefnih objekata, pri čemu se iz odgovarajuće palete može precizno odrediti tip ispupčenja odnosno udubljenja i kontrolisati 3D oblik ivica. Upotreba ove alatke je veoma jednostavna, a njena primena dolazi do izražaja tokom pripreme elemenata za Web prezentacije. Obrtanje objekata kao u ogledalu može se u jednom potezu obaviti pomoću alatke Mirror. I ovde dodatne mogućnosti kontrole (osa obrtanja) imamo u odgovarajućoj paleti bolje reći, u terminologiji FreeHand-a, panelu.
Onima koji su navikli na uverljivost senki koje pravi CorelDraw možda se neće dopasti rezultat rada alatke Shadow, ali treba primetiti da, za razliku od Corel-ovog programa koji pravi rastersku senku, FreeHand ostaje u okviru vektorskih objekata. Neke od novih opcija i alatki smeštene su u meniju Xtras: posebno je zanimljiva alatka Graphic Hose, koja služi za dobijanje realističnih efekata slučajnim raspoređivanjem i transformisanjem vektorskih objekata. Niz dodatnih alatki, kao što su Smudge, Roughen, Spiral i Fisheye Lens predstavljaju snažan skup vektorskih filtera, koji su važna komponenta vrhunskih programa za crtanje.

   

Providnost bez mane

Ako se mogućnosti koje smo do sada opisali mogu svesti pod standardne, FreeHand dolazi na svoj teren kada su u pitanju nove popune Lens. Mogućnost dobijanja providnih objekata u ovom trenutku je najubedljivija i najbolje rešena od svih koje smo imali prilike da vidimo. Iako vektorske transparencije u programima za crtanje zaslužuju da se njima dodatno pozabavimo, čitav koncept se prilično uspešno može dočarati upravo na primeru FreeHand-a.
Programi za rastersku grafiku su nas "navikli" na providne objekte i mogućnost da regulišemo stepen njihove providnosti. Pritom se veoma jednostavnim operacijama određuje boja piksela koji čine rezultujuću sliku, sastavljenu od nekoliko providnih slojeva. Međutim, u programima za vektorsku grafiku javlja se suštinski problem koji vodi poreklo od toga da svi objekti u programskom jeziku PostScript imaju tačno definisanu boju i uz to su neprovidni. Drugim rečima, kada dođe do štampanja dokumenta, iluzija providnih objekata koju imamo na ekranu mora se na neki način prevesti u oblik razumljiv štampaču.
Većina programa za crtanje je zasnovana upravo na PostScript-u, pa se njegov EPS format koristi kao osnovni model zapisa dokumenta. Zato je vektorska transparencija u Adobe Illustrator-u "ogoljena" do te mere da se objekti rasparčavaju nakon primene odgovarajućeg filtra - preklopljena područja postaju zasebni objekti sa drugačijom bojom. Naknadne intervencije su veoma teške ili nemoguće. Corel Draw 8 je u ovome znatno efikasniji: na ekranu sve deluje savršeno, ali se prilikom štampanja mnogi efekti, bez našeg znanja, pretvore u ogromne bitmape i tako šalju RIP-u, što usporava proces štampe i osvetljavanja filmova ili ne daje očekivani kvalitet.

   

Vektorska lupa

FreeHand 8 je trenutno jedini program koji nudi pogodnost vektorskih transparencija koje su potpuno dinamičke (mogu se menjati u bilo kom trenutku), a da je očuvana PostScript kompatibilnost bez potrebe za "jeftinim" trikom kao što je prevođenje u rasterski oblik. Programeri firme Macromedia su razradili tehniku dodatnog umetanja objekta (paste-inside) koji predstavlja preklopljena područja u trenutku štampanja.
Sama implementacija ove mogućnosti za korisnika i nije preterano važna. Najbitnije je to što je prevaziđeno jedno od neprijatnih ograničenja PostScript-a i što se providni objekti mogu koristiti u svim kombinacijama koje zamislite. Nema nikakve prepreke da preko rasterske slike postavite providan vektorski objekat i da na kraju dobijete upravo ono što ste zamislili. Lighten, Darken, Invert i Monochrome su neke od preostalih popuna Lens, koje smo do sada uglavnom viđali u programima za obradu slika. Pomoću njih se deo crteža može posvetliti ili zatamniti, pretvoriti u negativ... Snažan utisak ostavlja tekst postavljen preko bitmape, na koji je primenjen neki od ovih efekata. Princip izmenljivosti ovde nije do kraja očuvan, pošto se tekst najpre mora pretvoriti u konture da bi se na njega primenile "napredne" popune.
Kada su se svojevremeno u programima za vektorsku grafiku pojavile Lens opcije, jedna od najatraktivnijih bila je Magnify, koja uveličava deo objekta, baš kao da ga gledamo kroz lupu. FreeHand poseduje i ovu popunu, upečatljiv primer dinamičkog rada, to jest očuvanja veze između efekta i objekta na koji je efekat primenjen. Osim toga što možete zadati procenat uvećanja, moguće je pomeriti objekat-lupu, a da se pri tom sve promene na originalnom objektu automatski vide na uveličanom delu, bez obzira gde se lupa nalazi na crtežu.

   

Boje, tekst, slike

Rad bojom je sasvim uobičajen. Na raspolaganju su procesni modeli RGB, CMYK i HLS, kao i raznovrsne spot boje. Boje se mogu zamešati u Color Mixer-u ili izabrati iz jedne od mnogobrojnih ugrađenih kolekcija. FreeHand omogućava konverzije između kolornih modela, te uvoz i izvoz paleta boja. Očuvana je konzistentnost u pogledu imena spot boja prilikom izvoženja EPS dokumenata u Quark XPress ili Adobe Illustrator. Dodatak je paleta od 216 Web-safe boja, korisno pomagalo za rad sa Web grafikom. U kombinaciji sa velikim brojem ugrađenih "mustri" za prelive i šare koji se mogu upotrebiti za popunu ili oivičenje objekata, FreeHand sa lakoćom izvršava i najsloženije zadatke vezane za manipulaciju bojom.
Napredne tipografske mogućnosti FreeHand-a uključuju višestubačni prelom i sve tipove uravnanja, raspoređivanje teksta po putanji, poravnanje dna stubaca, proveru (engleskog) pravopisa... Ugrađeni editor služi za brz unos teksta i njegove ispravke; može da prikaže čak i "nevidljive" karaktere kao što je tabulator, ili prelazak u novi red. Stilovi za tekst upotpunjuju povoljan utisak, ali u odnosu na mogućnosti Corel Draw-a nismo videli nijednu opciju koja jezičak na vagi pomera na stranu FreeHand-a.
Rad sa rasterskom grafikom je ubedljivo najslabija strana FreeHand-a, mada mu se to ne može previše uzeti za zlo. Osim interne rasterizacije vektorskih slika, primetan je nedostatak opcija kojima bi se nastavila njihova dalja obrada. Olakšavajuća okolnost je jednostavna razmena slika sa Adobe Photoshop-om, koji može da "uskoči" kada je potrebna neka operacija nad rasterskom slikom.

   

Flash za Web

Iako smo u tekstu često pominjali primenu FreeHand-a za Web grafiku, među opcijama na paletama i menijima nećete naći onu najosnovniju za ovu vrstu posla - mogućnost da dokument snimite u HTML obliku. Međutim, osim osnovnog programa Macromedia prodaje i paket Design and Motion u kome se na posebnom CD-u nalaze dodaci u vidu modula Insta.HTML 2 i programa Macromedia Flash 2.
Insta.HTML dodaje opciju izvoza dokumenta u HTML obliku, kao i mogućnosti "oplemenjivanja" statičnog crteža urađenog u FreeHand - dodavanje linkova, određivanje anti-aliasing-a za pojedinačne objekte... Ne treba očekivati previše od ovog programa, jer on služi samo da na brzinu prilagodite vaš rad za Web. Za sve zahtevnije operacije predviđen je HTML editor u kome direktno unosite kod. Ovakav koncept svakako ne odgovara početnicima, ali ne treba zaboraviti da je veliki broj Web prezentacija "začet" upravo u programima za crtanje.
Pošto FreeHand u osnovnom izdanju može da kreira vektorske animacije u SWF (Shockwave Flash) formatu, Flash 2 se prirodno nadovezuje na ovu mogućnost - vektorska grafika za Web je specijalitet firme Macromedia. Zahvaljujući dodacima za browser-e, moguće je posmatrati vektorski crtež sa pogodnostima koje uključuju zumiranje ili pomeranje. Fajl pritom ostaje kompaktan i zadržava sve prednosti vektorskog formata. Podrška za animaciju je zasnovana na postavljanju ilustracija na različite slojeve, ili stranice. Od velike pomoći je komanda Release to Layers, koja korake slivanja objekata automatski raspoređuje po slojevima.

   

Pouzdanost pre svega

FreeHand 8 je, zahvaljujući podržanim formatima fajlova, lako integrisati u bilo koje DTP okruženje. Moguće je direktno učitati crtež snimljen u Adobe Illustrator-u 7 ili Corel Draw-u 7. Izuzetno je atraktivna mogućnost učitavanja višestraničnih PDF dokumenata, njihova izmena i ponovno snimanje u PDF. Ovde je FreeHand efikasniji od Illustrator-a, koji je ograničen na izdvajanje pojedinačne stranice.
Štampanje je rešeno na tradicionalno dobar način, ali opet ne očekujte top model print engin-a viđen u Corel-ovoj "osmici". U svakom slučaju, na raspolaganju su sve opcije kojima se kontroliše PostScript RIP i separacija boja, počev od rezolucije i linijature, izbora odgovarajućeg PPD fajla, uglova pod kojim se štampaju procesne i spot boje, do Kodak-ovog Color Management modula. Upravljanje bojom još uvek nije sinhronizovano sa ICC profilima koji treba da postanu standardni u Windows-u 98.
Gledajući globalno programe za vektorsku grafiku na PC računarima, najnovija verzija FreeHand-a smelo konkuriše Adobe Illustrator-u 7, ali ne dostiže kvalitet i obilje mogućnosti koje nudi Corel Draw 8. Ne treba zaboraviti visoku pouzdanost koja u mnogim situacijama opredeljuje profesionalne korisnike pre nego hiperprodukcija raznih "nepotrebnih" dodataka. Dizajneri će znati da cene originalna i prefinjena rešenja koja su zaštitni znak firme Macromedia, a nekoliko unikatnih opcija garantuju mesto njihovom programu u svakom ozbiljnijem DTP studiju.


PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa