K o m u n i k a c i j e
PC home - osnovna strana
PC #46 - Maj/Jun 1999PC #46 - Maj/Jun 1999

SezamPro u BGP svetu

   Od samog početka rada SezamPro teži što boljim, višestrukim vezama sa domaćim i stranim sistemima. Ratna vremena su zahtevala bržu realizaciju nekih projekata, pa je tokom maja Sezam dobio status autonomnog sistema i mogućnost da balansira saobraćaj na svoja tri Internet linka koristeći BGP-4 protokol.
Dejan Ristanović

    SezamPro trenutno koristi tri Internet linka: najpre je, krajem 1996. godine, uspostavljena veza preko BeoTelNet-a koja je kasnije nekoliko puta ubrzavana. Zatim je, sredinom prošle godine, uspostavljena veza preko "Telekoma Srbija", a onda, početkom ove godine i preko provajdera InfoSky. Tako se Sezamov Internet saobraćaj usmerava preko Telekomovog zemaljskog linka brzine 8 mbps i preko satelitskih linkova koje su uspostavili BeoTelNet i InfoSky.

    Razlozi za uspostavljanje višestrukih linkova nisu samo ekonomske prirode: težili smo što boljim vezama sa svim domaćim provajderima, radi efikasnije razmene domaćeg saobraćaja, kao i redundantnim vezama sa svetom, kako bi se u slučaju otkaza jednog od linkova saobraćaj preusmerio na druge puteve. Imali smo, naravno, u vidu eventualne otkaze izazvane tehničkim problemima, koji su na Internetu česti, a ne agresiju na našu zemlju, u kojoj se smišljeno udara i na telekomunikacione puteve. U ratnim uslovima je redundanca itekako dobro došla - omogućila je Sezamu da razmenjuje saobraćaj sa svetom u svim uslovima. Na svu sreću, domaći provajderi su uložili velike napore i uspeli da veoma brzo obnove funkcionalnost svojih linkova čak i kada bi oni bili oštećeni usled ratnih dejstava.

Više vremena

    Uvažavajući potrebu korisnika da šalju više informacija o agresiji NATO-a na Jugoslaviju u svet SezamPro je tokom ratnog stanja, bez promene cene pretplate, povećao dnevne i mesečne kvote. SezamInternet korisnici sada mogu da provedu na vezi 150 minuta dnevno (nema ograničenja dužine poziva), dok InternetStarter korisnici mogu da pristupaju Internetu 45 minuta dnevno, uz 150 minuta dnevnog pristupa sadržajima na Sezamu. Povećana je i mesečna kvota za razmenu elektronske pošte sa svetom.

Balansiranje opterećenja

   Da parafraziramo stari ruski vic, "kada imate jedan link, uvek znate kuda da usmerite saobraćaj. Kada ih imate više, nikada niste sigurni". Pitanje balansiranja opterećenja među nekoliko Internet linkova je tehnički prilično složeno, naročito ako se teži optimizaciji performansi u odnosu na troškove (razne cene i kapaciteti različitih linkova, različita vremena odziva do odredišta u raznim krajevima sveta itd). Od uspostavljanja drugog linka Sezam je balansirao opterećenje korišćenjem specijalno razvijenog softvera koji je dodeljivao korisnicima IP adrese iz različitih blokova, u zavisnosti od trenutnog opterećenja svakog od linkova. Zbog tehničkih ograničenja terminal servera, bilo je praktično nemoguće na ovaj način obezbediti puno funkcionisanje sistema u slučaju otkaza nekog od linkova, dok bi sa tri (ili više) linkova situacija postala još složenija. Zato smo se opredelili za standardno rešenje, korišćenje BGP-4 protokola.

    BGP (Border Gateway Protocol) je, da podsetimo one koji možda nisu čitali "PC #34", namenjen razmeni informacija između rutera unutar različitih autonomnih sistema povezanih višestrukim vezama. Tabele rutiranja se ažuriraju dinamički, što znači da se saobraćaj automatski preusmerava putevima koji su trenutno raspoloživi, uz mogućnost zadavanja samostalne politike rutiranja prema različitim odredištima.

    Prelazak na BGP zahtevao je nabavku novog rutera (Cisco 3640), ozbiljnu reorganizaciju Sezamove lokalne mreže, dodelu novog bloka IP adresa (četiri C klase) i registraciju autonomnog sistema kod administracije Interneta (Sezamov AS broj u RIPE bazi je 9125). Zahvaljujući projektu koji je uradio Berislav Todorović i pomoći kolega - administratora sistema u Telekomu, Telefoniji i Informatici, ova složena operacija je početkom maja obavljena transparentno, praktično bez prekida u radu sistema. U trenutku pisanja ovoga teksta još su u toku "fina podešavanja" koja treba da obezbede optimalnu raspodelu opterećenja među linkovima, punu pouzdanost svih servisa u uslovima otkazivanja nekog linka i maksimalnu brzinu razmene domaćeg saobraćaja.

Šta je sledeće?

   Tri godine razvoja Interneta u Jugoslaviji pokazale su da kapaciteti veza sa svetom nikada nisu dovoljni - rast broja korisnika čini da veze ka svetu uvek budu tesne, ma koliko megabita u sekundi provajderi obezbedili. U ratnim uslovima interesovanje za Internet je poraslo, sve više ljudi želi da prati domaće i strane Web sajtove i šalje informacije u svet. Zbog toga YUBC, Telefonija i SezamPro intenzivno rade na uspostavljanju sopstvenog, zemaljskog Internet linka brzine 2 mbps. Tako dobijeni opseg će dalje unaprediti pouzdanost i predstavljati dobru osnovu za povećanje broja ulaznih linija i dalji rast sistema. Poslovi na uspostavljanju novog linka su prilično odmakli, mada je zbog situacije u kojoj se nalazimo nezahvalno prognozirati rokove za realizaciju.

    Radi se i na povećavanju otpornosti sistema na nestabilno napajanje, koje je tokom maja predstavljalo veoma ozbiljan problem. Novi UPS je uklonio opasnost od oštećenja hardvera i podataka u slučajevima kratkih naponskih udara ili prekida u napajanju, ali on ne može da održi funkcionisanje Sezamove prilično razgranate lokalne mreže (desetak računara, ruter, četiri terminal servera, HDSL modemi, ostala mrežna oprema...) kod dugotrajnog prekida napajanja. Svaki veći provajder pre ili kasnije mora da razmotri razne mogućnosti za obezbeđivanje osnovne funkcionalnosti sistema čak i kada više sati nema struje; rat će nas naterati da to uradimo pre nego što smo planirali...


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa