K o m u n i k a c i j e
PC home - osnovna strana
PC #43 - Februar 1999

Alexa o nama

   Sve više Internet surfera koristi servis Alexa koji olakšava pronalaženje "srodnih" Web sadržaja, ali se može primeniti i na druge zanimljive načine. Recimo, da steknete osećaj o posećenosti pojedinih domaćih Web prezentacija...
Dragan Varagić


Alexa home page (www.alexa.com)

    Dovoljan pokazatelj ozbiljnosti servisa Alexa jeste podatak da je Netscape uvrstio navigacioni deo ovog programa u verziju 4.5 svog browser-a. Alexa (www.alexa.com) je besplatan softver koji se jednostavno preuzima iz download sekcije ovog sajta i instalira u browser koji koristite. Trenutno je aktuelna verzija 3.0 (beta) za MSIE, dok aktuelna verzija za Communicator nosi oznaku je 1.4.1 (1.7 MB). U svakom slučaju, Alexa meni možete postavljati horizontalno, vertikalno, možete ga isključiti ili pozvati samo kada vam je zbilja potreban.

Koji je ovo sajt?

   Ovaj program posebno zanimljivim čine opcije Where You Are (Gde ste) i Where to Go Next (Gde da se ide dalje). Meni Where You Are (Stats) pruža čitavo bogatstvo informacija: Alexa prikazuje ključne podatke o sajtu u toolbar-u, a kada se klikne na meni, dobijaju se dodatne informacije, pre svega ko je vlasnik sajta i koliko je on dobro rangiran, u funkciji globalnog saobraćaja na sajtu. S obzirom na to da se podaci o vlasniku sajta preuzimaju iz Internic-ovih baza podataka, upisani su samo com, org, net i edu domeni Podaci o saobraćaju se određuju šestomesečnim analiziranjem ključnih proxy servera na Internetu.

    Sami podaci o saobraćaju predstavljaju pravi dragulj za svakoga ko se bavi Web-om. Ljudi žude za pristojnim informacijama o tome koliko je pojedini sajt atraktivan tj. posećen, a Alexa pruža procenu saobraćaja na sajtu, bez obzira da li je on veliki ili mali. Ovo je perfektan alat za određivanje koji je sajt važan za ponudu razmene linkova po principu reciprociteta, odnosno koji sajt predstavlja dobro mesto za reklamiranje.

Alexa bar u IE4
Alexa bar u IE4

    Na raspolaganju su i opcije da glasate za sajt na kojem se trenutno nalazite (Your Vote), napišete mišljenje o njemu (Review), vidite glasove (Votes) i druga mišljenja (Reviews), zatim možete videti da li je o prezentaciji pisano u najčitanijim novinama na Web-u, videti poslednju stranicu koju je Alexa keširao, koja je dostupna ako sajt trenutno nije na raspolaganju (Archive)...

    Meni Where to Go Next (Links) prikazuje linkove koji su, po "mišljenju" servisa Alexa, vezani za tematiku sajta koji posmatrate. Upravo ta opcija je posebno zainteresovala Netscape, pošto podaci nastaju na osnovu praćenja surfa korisnika po Web-u. Program analizira veze da bi odredio odgovarajuće linkove, ali je za dobre odluke potrebna i odgovarajuća ljudska podrška. Ako vam sve ovo prethodno nije dosta, imate mogućnost pretraživanja eBlast Internet vodiča Enciklopedije Britanike (www.eblast.com).

Jugoslavija i Alexa

   Koristeći mogućnost programa da analizira i daje redove veličine posećenosti bilo koje prezentacije na Web-u, uz njegovu pomoć možemo jednostavno odrediti koje prezentacije na našem cyber prostoru imaju značajniju posećenost. Ovi podaci su samo indikativni, zbog nemogućnosti praćenja saobraćaja po našim poprečnim Internet vezama. Nažalost, kod nas ne postoji razrađena metodologija praćenja posećenosti na pojedinačnim Web lokacijama, a ona je veoma bitna kada se upuštamo u avanturu promocije nekog Web sajta ili reklamiranja usluga. Tada Alexa daje mogućnost da, makar približno, saznamo nešto o najposećenijim YU sajtovi. Postoji 11 kategorija, izdvajamo osnovne.

Najposećenije YU prezentacije
2.5
2
2
2
2
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1
1
1
1
www.beocity.com
www.dtelegraf.co.yu
www.sezampro.yu
www.serbiancafe.com
www.yusearch.com
www.beograd.com
www.yugoslavia.com
www.yurope.com
www.eunet.yu
solair.eunet.yu
www.beonet.yu
www.yu
www.vnovosti.com
www.nasa-borba.co.yu
www.blic.co.yu
www.fonet.co.yu
www.b92.net
www.cg.yu
www.cafemontenegro.cg.yu
www.download.cg.yu
www.sport.co.yu
www.siicom.com
www.suc.org
www.rcub.bg.ac.yu
www.pcpress.co.yu
www.beta-press.com
www.dssrbije.org.yu
www.pretraga.co.yu
www.oaza.co.yu

    Pola kružića (Moderate traffic) označava saobraćaj koji ima preko 90% sajtova na Web-u - od jedne do desetak hiljada poseta mesečno. Jedan kružić označava jednu od 100.000 najposećenijih prezentacija na Web-u, a jedan i po kružić znači da se prezentacija nalazi među 50.000 najposećenijih. Najposećeniji sajtovi imaju 5 kružića - to je Top 10 sites kategorija.

    U tabeli su date adrese domaćih sajtova koji, po merenjima programa Alexa, imaju najveću posetu. Ako pronađete još koji takav sajt, slobodno pošaljite njegov URL elektronskom poštom na top_yu@pretraga.co.yu, pa ću ga uvrstiti u spisak koji se održava na adresi www.pretraga.co.yu/promote/top_yu.html. Na osnovu ovog spiska mogu se izvući mnoge korisne informacije za sve one koji žele da povećaju posećenost svoje prezentacije. Već na prvi pogled se vidi da surfere privlače vesti i informacije, koje i u svetskim okvirima predstavljaju jedan od tri najveća generatora posećenosti. Na spisku su i dva klasična pretraživača (www.yusearch.com i www.yu) - drugi najveći generator posećenosti. Dodatni razlog zbog koga se www.yusearch.com našao među šest najposećenijih prezentacija kod nas jeste činjenica da se link na njega nalazi na najvećem broju prezentacija sa spiska.

    Dokaz da je sadržaj prezentacije najbitniji faktor od kog se počinje u Web promociji jeste podatak da, prema ovom spisku, sajt provajdera www.sezampro.yu ima veći red veličina posećenosti od www.eunet.yu. Drugi dokaz vezan za domaći sadržaj jeste podatak da se samo sajt kompjuterskog časopisa www.pcpress.co.yu nalazi na ovom spisku, iako dobro koncipirani www.mikro.co.yu prenosi veliki procenat inostranih članaka, a Svet kompjutera se nalazi na lokaciji www.beograd.com (koja je i pre ovog transfera bila jedna od tri najposećenije lokacije kod nas) i ne uzima se u obzir pri ovoj analizi, jer nema sadržaj na sopstvenom domenu, što se generalno ne smatra kao dobar promotivni potez na Web-u.

    Ako uzmemo u obzir pokazatelje uspešne promocije, možemo uzeti primer novinskih agencija Beta i Fonet. Bez obzira na sopstvene prezentacije, sadržaji ovih agencija prenose se i na adresama www.beocity.com (Fonet) i www.beonet.yu (Beta). Sajt www.fonet.co.yu ima veći red veličina posećenosti od www.beta-press.com, najviše zbog toga što se njene informacije nalaze i na najposećenijoj prezentaciji kod nas. Spomenuo bih još i primer www.dssrbije.org.yu, jedini sajt političke stranke na ovom spisku. Sredstva izdvojena za promociju na Internetu daju rezultate.

    Svi ovi primeri zajedno govore o tome da se velika posećenost na našem cyber prostoru može ostvariti ozbiljnim radom po svim pitanjima vezanim za efektivnu i efikasnu promotivnu aktivnost na Internetu. Ako želite veću posećenost na vašoj prezentaciji reklamirajte se na ovim lokacijama - isplatiće vam se!


    PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa