K o m u n i k a c i j e
PC home - osnovna strana
PC #38 - Septembar 1998

Šta kažu korisnici

U želji da čuje glas korisnika Interneta i bolje profiliše svoju ponudu, SezamPro je letnje mesece iskoristio za veliku nagradnu anketu, u kojoj je učestvovalo oko 2000 pretplatnika raznih domaćih Internet provajdera. Rezultati su veoma interesantni... 

Dejan Ristanović


  

 

 

 

 

1

Koga su korisnici Interneta izabrali...

 

2

...i zašto su ih izabrali.

   

Sezamova anketa osmišljena je i realizovana veoma ambiciozno - dvadesetak pitanja postavljenih na Web strani www.sezampro.yu/anketa dali su detaljan presek navika, potreba i želja korisnika Interneta. Anketa je intenzivno promovisana na svim značajnijim YU Web stranama, a velikom odzivu verovatno je doprinela i novčana nagrada od 1000 dinara, kao i 15 atraktivnih SezamPro majica. Stranu sa anketom posetilo je više hiljada surfera, a kada su odbačeni nepotpuni i duplirani odgovori, dobili smo skoro 1500 validnih elektronskih kupona. Veoma reprezentativan uzorak.

   

Ko koristi Internet

Već je odgovor na prvo pitanje pokazao da je Internet prestao da bude samo zabava za studente: gotovo 40% učesnika ankete ima između 26 i 35 godina, sledi grupa od 18-25 (28%) i od 35-60 godina (20%), dok je mlađih od 18 godina svega 12%, uz zanemarljiv broj korisnika starijih od 60 godina. Zanimljiv je i podatak o zanimanju: uz računarsko - tehnička zanimanja, koja i dalje preovlađuju, javili su se i pravnici, lekari, menadžeri, ekonomisti, novinari, fotografi... Prosečan korisnik Interneta je prilično iskusan, pošto svega 8% učesnika istraživanja pristupa Mreži odnedavno, sledećih 25% je počelo da koristi Internet ove godine, a svi ostali imaju bar jednogodišnji "staž". Naravno, uvek treba imati u vidu da oni koji koriste Internet tek nekoliko nedelja verovatno nisu ni pronašli ovu anketu.
Pomalo neočekivano, velika većina korisnika pristupa Internetu od kuće (62%), uz sledećih 17% koji zovu pretežno od kuće. Tek 10% korisnika zove sa posla, dok ostali pretežno pristupaju Internetu sa radnog mesta, ali zovu i od kuće. To pokazuje da vreme velikog prodora Interneta u firme tek dolazi. Prosečan korisnik zove Internet više puta dnevno (57% anketiranih) ili skoro svaki dan (33%), a na vezi pri svakom pozivu ostaje po 20-60 minuta (41% anketiranih) ili 5-20 minuta (31%). Internet bi se koristio više kada bi cene provajdinga bile niže (45% anketiranih), kada bi telefonske veze bile bolje (26% anketiranih) a telefoniranje jeftinije (16%) - samo je 8% anketiranih izjavilo da nema potrebe da više pristupa Internetu.
Posebno su interesantni podaci o primarnom Internet provajderu čije usluge učesnici u anketi koriste. 44.6% korisnika se opredelilo za EUnet, 29.6% za SezamPro, 9.5% za BeoTelNet, 1.2% za ISC (Sava Centar), 0.8% za OpenNet, po 0.7% za InfoSky, BITS i Tehnicom... Bilo je i 3% anketiranih koji koriste usluge inostranog provajdera, kao i 5% onih koji Internetu pristupaju preko nekomercijalnog provajdera (Akademska mreža). Preko 58% anketiranih koristi isključivo usluge jednog provajdera, 24% povremeno koristi usluge dva provajdera, dok 18% redovno pristupa Internetu posredstvom dva ili više provajdera.
Šta korisnici rade na Internetu? Za 50% učesnika ankete najvažniji servis Interneta je Web, za sledećih 42% elektronska pošta, 7% je uglavnom zainteresovano za prenos fajlova, dok se preostali procenat interesuje za konferencije (news).

   

Korisnici su zadovoljni

Dve ipo godine pošto je Internet stigao u Jugoslaviju, "dečije bolesti" provajdera su uglavnom rešene, pa je velika većina korisnika zadovoljna uslugama. Tako je 23% učesnika ankete reklo da je veoma zadovoljno kvalitetom linka svog provajdera, a sledećih 66% da je zadovoljno (veoma nezadovoljnih je svega 1%, a nezadovoljnih 10%). Najviše ocene za link dobili su EUnet (91% veoma zadovoljnih i zadovoljnih), SezamPro (89%) i BeoTelNet (88%).
Brojem ulaznih linija, odnosno brzinom dobijanja veze veoma je zadovoljno 47% korisnika, a zadovoljno je 41% - vreme bezbrojnih busy signala je prošlo. Najvišu ocenu u ovoj kategoriji dobio je SezamPro (92% veoma zadovoljnih i zadovoljnih), slede EUnet (90%), InfoSky (88%) i BeoTelNet (79%). Korisnici su zadovoljni čak i cenama: 15% korisnika je veoma zadovoljno, a sledećih 45% korisnika zadovoljno cenom kod svog primarnog provajdera; nezadovoljnih je 32%, uz 8% veoma nezadovoljnih. I tehnička podrška je solidna - 22% veoma zadovoljnih i 62% zadovoljnih, uz najviše ocene koje su dobili SezamPro (35+60%) i EUnet (16+66%).
Anketa je završena sredinom avgusta, kada smo sumirali rezultate i izvukli nagrade - 1000 dinara je dobio Ivan Živanović iz Beograda, dok je 15 SezamPro majica otišlo u Beograd, Apatin, Niš, Novi Bečej, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin... SezamuPro ostaje da zaključke zasnovane na ovim rezultatima što pre primeni.


PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa