K o m u n i k a c i j e
PC home - osnovna strana
PC #37 - Jul 1998

Sezamova ISDN ponuda

Sve je više korisnika za koje pristup "običnim" 33600 bps modemima nije dovoljno brz. Zato ISDN pristup dobija svoje mesto u ponudi SezamaPro... 

Dejan Ristanović


  

SezamWeb

Važna komponenta uspeha Sezama su sadržaji. Trenutno na Webu pratimo Svetsko prvenstvo u fudbalu, a korisnici se ogledaju i kao prognozeri...

   

Iako je kod nas promovisan krajem prošle godine, ISDN pristup tek sada stiče popularnost: "Telekom" svakodnevno instalira nove bazne ISDN priključke, pa sve veći broj zahtevnih korisnika počinje sa korišćenjem "digitalnog telefona". Uzevši u obzir da je ISDN tehnologija koncipirana tako da se klasična linija lako zamenjuje ISDN linijom, tj. da za većinu korisnika nije neophodno razvlačenje novih žica, očekujemo da će broj pretplatnika ovog servisa tokom godine značajno porasti. Prvi pretplatnici su uglavnom firme, kojima je potrebna brza i kvalitetna razmena podataka i faksova, ali će vremenom i individualni korisnici nalaziti interes u prelasku na ISDN. Štaviše, za nekoga ko danas oprema poslovni prostor ili stan i kome su svakako potrebne jedna ili dve telefonske linije, ISDN predstavlja isplativiju alternativu ne samo sa tehničke, već i sa ekonomske strane.

   

ISDN umesto modema

ISDN pristup SezamuPro moguć je na svim nivoima pretplate, korišćenjem broja 011/3020-234. Zahvaljujući obilju ulaznih linija, veza se dobija lako, u svako doba dana i noći, a dva kvalitetna linka prema svetu obezbeđuju brz protok informacija u oba smera, omogućavajući da iskoristite sve prednosti svog baznog ISDN priključka. Već kod prvog poziva upoznaćete jednu od važnih prednosti ISDN-a - brzo uspostavljanje veze: nema više dosadnog biranja brojeva i pištanja modema, a autorizacija se završava za par sekundi.
Priča o pristupu Internetu ISDN linijom je pomalo iskomplikovana postojanjem dva kanala. "Modemskim navikama" najviše bi odgovaralo da ISDN uvek obezbedi vezu brzinom od 128 kbit/s, ali u realnosti to nije najracionalnije rešenje: često vam nije potrebna tolika brzina, pa biste je rado zamenili mogućnošću da, paralelno sa prenosom podataka, razgovarate glasom, bilo da vi zovete nekoga ili da primite poziv.
Zato se, izborom protokola, veza može uspostaviti po jednom kanalu, u kom slučaju možete da prenosite podatke brzinom od 64 kbit/s, a drugi kanal je slobodan za pozive glasom, slanje faksova i slično. Ako treba da prenosite veću količinu podataka, pozvaćete koristeći oba kanala - tada će vaš ISDN broj biti zauzet za pozive. Postoje i nedovoljno standardizovani protokoli (Sezam podržava Ascend-ove preporuke, obzirom da se koristi komunikaciona oprema ovog proizvođača) koji obezbeđuju dinamičko aktiviranje drugog kanala po potrebi: ako terminal adapter "primeti" da neko vreme prenosite dosta podataka, automatski će podići i drugi kanal, a ako se protok podataka smanji, drugi kanal će biti isključen. Dobro konfigurisanje ovakvog protokola zahteva nešto eksperimentisanja, a pitanje je i da li vam odgovara da mnogo puta dižete i spuštate drugi kanal, pošto svaki takav poziv "košta" barem po jedan impuls.
SezamPro će tarifirati ISDN pozive u skladu sa nivoima pretplate korisnika: obzirom da ovakav poziv omogućava prenos velike količine podataka, SezamClassic, SezamInternetStarter i SezamInternet pretplatnicima će se vreme provedeno na vezi tarifirati kao kombinacija osnovnog i SezamExtra vremena, mada ovakav pristup ima smisla pre svega kod testiranja opreme. Kada počnete da koristite ISDN, zanimaće vas SezamISDN pretplata: za sumu koja je 35% veća od željene (Classic, InternetStarter ili, najverovatnije, Internet) pretplate dobijate mogućnost da dva sata dnevno pristupate Internetu brzinom od 64 kbit/s. Korišćenje drugog kanala (dakle 128 kbit/s) se tarifira prema utrošenom vremenu, iz SezamExtra kvote.

   

Mreža na Internetu

Za mnoge firme je ISDN zanimljiva mogućnost da, bez iznajmljene linije, povežu lokalnu mrežu na Internet, uz mogućnost da se sa svakog računara pristupa svim (ili samo nekim) servisima. Takav pristup se obično realizuje instalacijom ISDN rutera koji će, čim neka od stanica zahteva sadržaj koji se ne nalazi na lokalnoj mreži, uspostaviti vezu sa provajderom, koristeći jedan ili dva kanala, pribaviti podatke i, kada zahteva neko vreme nema, raskinuti vezu.
Ovakvo povezivanje se, sa čisto tehničke strane, može obaviti na razne načine, u zavisnosti od potreba korisnika. Najopštiji metod podrazumeva da svaka stanica u lokalnoj mreži dobije fiksnu IP adresu, ali se često pribegava translaciji adresa, pa i zvanju korišćenjem programa kao što je WinGate, gde je na Internetu zapravo samo jedan računar, a svi ostali zahteve postavljaju preko njega. SezamPro može, u dogovoru sa korisnikom, da obezbedi svaku od ovih varijanti pristupa. Preporučujemo da se pre konačne odluke o opremi i načinu povezivanja konsultujete sa stručnim licima Sezama, kako biste usaglasili potrebe i tehničke mogućnosti.
Onima koji imaju potrebe za stalnim prisustvom na Internetu i dalje preporučujemo iznajmljenu liniju, mada se takav pristup može obezbediti i korišćenjem ISDN tehnologije, kroz takozvanu semi-permanentnu vezu.


PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa