K o m u n i k a c i j e
PC home - osnovna strana
PC #35 - Maj 1998

Ako volite Agatu

Kriminalistički romani Agate Kristi prodati su u preko dve milijarde primeraka, u 200 država. Iako ćete na Web-u naći mnogo strana posvećenih "kraljici zločina", ozbiljne i sveobuhvatne prezentacije njenih dela još nema... 

Dejan Ristanović


  

Agatha

www.hi.is/~ragnaj/eac.htm

 

Agatha

www.pinknet.cz/
AgathaCristie/e-menu.html

 

Agatha

www.geocities.com/
Athens/Forum/2549/

 

   

Interesovanje za Agatu Kristi je poslednjih meseci poraslo, pošto je "Narodna knjiga" objavila dvadesetak prevoda njenih romana. Mora se reći da je prvih pet kola dobro izabrano, pošto su uglavnom objavljivani romani koji do sada nisu prevođeni na naš jezik. Šteta je jedino što su prevodi traljavi - roman Lord Edgware Dies je, recimo, totalno upropašćen time što prevodilac nije shvatio dva glavna "hinta" na kojima se rešenje zanima. Bilo kako bilo, mnogi su čitali ove romane i poželeli da potraže Agatine strane na Web-u.

   

Strana sa Islanda

Takvih strana ima dosta, ali je njihov kvalitet osrednji... ili čak ispod toga. Jedna od prezentacija koje "spasavaju obraz" ljubitelja velike britanske spisateljice nalazi se na Islandu - englesku verziju naći ćete na www.hi.is/~ragnaj/eac.htm. Agatha Christie - The Islandic Homepage, uz korektan grafički izgled, donosi detaljan spisak Agatinih romana, njenu biografiju, zanimljive detalje iz života, prikaze romana koje pišu sami posetioci i razne druge informacije. Posebno je zanimljivo mesečno takmičenje, u kome treba da pogodite iz kog je Agatinog romana dati citat ili iz kog je filma neki kadar - ako smatrate da je pred vama karijera Poaroa ili Džejn Marpl, možda ćete poželeti da se okušate i na ovom testu. Pazite - pitanja su teška, jer autor bira segmente romana koji nisu karakteristični niti bitni za radnju po kojoj se roman pamti, pa samo najpažljiviji čitaoci na osnovu takvog citata mogu da prepoznaju knjigu. Ipak, ni jedno pitanje nije ostalo bez odgovora.
Do odgovora bi se svakako lako dolazilo da su dela Agate Kristi publikovana na Internetu, ali kopirajt to zabranjuje... uz jedan izuzetak. Kompletan tekst prvog Agatinog romana, The Mysterious Affair at Styles, publikovan je na www.columbia.edu/acis/bartleby/christie/. Za čitaoce u Jugoslaviji to je veoma zanimljivo, pošto ovaj roman kod nas nije objavljen u poslednjih dvadesetak godina (a možda nije ni pre toga).
Vredi posetiti i Agatinu Češku stranu (Jan Cermak's Czech Homepage, www.geocities.com/Athens/Forum/2549/) - dugo se nije menjala, ali je baš pred pisanje ovog teksta inovirana dodatnim prikazima Agatinih romana. Jo Strong takođe održava Agatinu stranu na www.aber.ac.uk/~jjs996/ag4.html - posebno je zanimljiv segment u kome je Jo podelila romane prema oružju koje je primenjeno za ubistvo. Eto nove klasifikacije detektivskih priča.

   

Dve konferencije

Agatha Christie: History of the Mystery je prezentacije koju ćete pronaći na www.mysterynet.com/history/christie/ - izdvaja je mini konferencija, u kojoj možete razmeniti mišljenja o Agatinim delima. Nažalost, poruke su uglavnom kratke i ne nose mnogo informacija. Nešto kvalitetnija je konferencija koju na www.books.com održava Ben Yaffe, inače autor jedne od prvih Agatinih strana na Web-u (www.dalton.org/students/bkyaffe/wwwac/achome.html). Za godinu dana je u konferenciju stiglo svega 90 poruka, ali među njima ima par zanimljivih, kao što je dokaz da Poaro i Džejn Marple postoje u istom univerzumu, mada se u Agatinim romanima nisu sreli. Pitate se kako bi se to moglo dokazati? Poaro i gospođa Oliver se pojavljuju zajedno u mnogim knjigama, gospođa Oliver se u "Belom konju" pojavljuje zajedno sa gospođom Dane Caltrop, a gospođa Caltrop se u knjizi Moving Finger pojavljuje zajedno sa Džejn Marpl. Dakle...
I pored Web šarenila, i dalje nema prezentacije na kojoj bi bili predstavljeni svi (pa čak ni veći deo) Agatini romani, niti na kojoj bi bila izložena ozbiljnija analiza i kritika, kojoj su posvećeni čitavi tomovi štampanih knjiga. Eto šanse za vas - nema sumnje da bi takva Web prezentacija bila veoma posećena!


PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa