K o m u n i k a c i j e
PC home - osnovna strana
PC #35 - Maj 1998

SezamPro - Vaš Internet

Kvalitetniji link, snažnija oprema i dodatne ulazne linije predstavljaju uobičajenu uzlaznu putanju SezamaPro. Ovoga puta te novosti prati i treći nivo pretplate - InternetStarter, interesantan korisnicima koji tek počinju na Internetu... 

Dejan Ristanović


  

 

 

sekcija Informacije, Zanimljivosti

   

Mnoge stvari o kojima smo pisali u prošlom broju "PC"-ja u međuvremenu su se ostvarile - korišćenjem dve zakupljene linije, uspostavljena je veza SezamaPro i "Telekoma Srbije", posredstvom koje korisnici uživaju u pristupu Internetu zemaljskim digitalnim linkom do Amerike. SezamPro je, naravno, nastavio da koristi i BeoTelNet-ov link, koji se sastoji od 1 mbit/s zakupljenog opsega od "Telekoma" i 768 kbit/s satelitskog linka do skandinavskih zemalja. Ovako dobra konektivnost SezamaPro garantuje korisnicima ne samo veoma brz odziv, već i visoku pouzdanost - u slučaju da u nekom trenutku jedan od linkova ne bude operativan, saobraćaj se može rutirati prema svetu alternativnim putem.
Kvalitetniji link uvek izazove veliko interesovanje novih korisnika, pa je došlo vreme da se razmišlja i o proširenju Sezamovih ulaznih kapaciteta - postojeća 71 linija postaje pretesna. Srećom, instalacija novih linija više ne podrazumeva desetine parica, analogne modeme, žice do njih, napajanja, RS-232 kablove do terminal servera... sada se, zahvaljujući ISDN tehnologiji, sve obavlja korišćenjem 2 mbit/s veze do Alcatel centrale. Sredinom aprila potpisan je ugovor sa "Telekomom" o instaliranju još jednog primarnog ISDN priključka, sva potrebna oprema je već nabavljena, što znači da će SezamPro tokom narednih nedelja instalirati 30 novih ulaznih linija, preko kojih će biti moguć pristup brzinom 33.6 ili 56 kbit/s, kao i sa baznih ISDN priključaka.

   

U novom okruženju

Proširenje kapaciteta zahtevalo je instalaciju novih računara i druge opreme (pre svega novog Ascend-ovog access servera i para 2 mbit/s modema), za šta je ponestalo prostora - potrebe SezamaPro su očito prerasle mogućnosti prostora koji je, od svojih prvih dana, "delio" sa SezamCafe-om. Zato je, na istom spratu tržnog centra "Skadarlija pod krovom", opremljen novi prostor, u koji će se sistem preseliti, verovatno paralelno sa uvođenjem novih linija. Obzirom da je ambijent i nameštaj projektovan tako da obezbedi dovoljno prostora za ekspanziju sistema i olakša njegovo hardversko i softversko održavanje, verujemo da će prelazak u novu prostoriji obezbediti Sezamu dodatni kvalitet... a i SezamCafe-u će dobro doći prostor koji će iseljenje opreme osloboditi.
Proteklih meseci urađeno je mnogo i na sistemu za održavanje SezamaPro - osim redovnog backup-a, koji se sada obavlja potpuno automatski, neprekidno, i to dok je sistem u pogonu (nema više potrebe za povremenim isključenjima sistema zbog kopiranja podataka sa servera na trake), razvijen je i softver za automatsko nadgledanje sistema. On se sastoji od serverske komponente, koja se izvršava na namenski instaliranom Windows NT računaru, i klijenta za Windows 95/NT, koji sa servera preuzima i na pogodan način prezentira detaljne podatke o funkcionisanju, parametrima i performansama svake komponente sistema: od pojedinih računara, preko komunikacione opreme, do stanja linkova prema Internetu.
"Tačka na i" sistema za nadzor bila je ideja da se poruke o problemima automatski šalju ljudima zaduženim za hardversko i softversko održavanje sistema posredstvom numeričkog pejdžera, u svako doba dana i noći. Pokazalo se da je realizacija ove ideje razmerno jednostavna i ne zahteva nikakvu opremu osim standardnog modema, pa je početkom aprila Sezam počeo da koristi i novu formu komunikacije sa svojim administratorima. U planu je da se obezbedi slična komunikacija sa mrežom mobilne telefonije korišćenjem servisa kratkih poruka (SMS), u čemu će uživati i korisnici Sezamovih usluga - u nekoj kasnijoj fazi može se, recimo, obezbediti da sistem javlja na korisnikov mobilni telefon kada stigne neki važan e-mail.

   

Internet za početnike

Uskoro će SezamPro predstaviti i jednu novost u svom tarifnom sistemu: InternetStarter pretplatu, koja obezbeđuje dva sata dnevnog pristupa svim Sezamovim sadržajima (Web strana, konferencije, direktorijumi sa datotekama, naručivanje fajlova iz sveta, chat...) s tim što trideset minuta dnevno može da se pristupa svim servisima Internet mreže. Ova pretplata namenjena je pre svega korisnicima koji žele da isprobaju pristup Internetu, pre nego što se opredele za SezamInternet pretplatu, koja obezbeđuje dva sata punog pristupa Internetu dnevno. Cena InternetStarter pretplate najverovatnije će biti 90 dinara mesečno.


PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa