K o m u n i k a c i j e
PC home - osnovna strana
PC #34 - April 1998

Punom brzinom!

Mart je prošao u znaku unapređenja Sezamove veze sa svetom: ulaskom u probni rad digitalnog zemaljskog linka Telekoma Srbije, stekli su se uslovi za bitno komforniji pristup Internetu. U kombinaciji sa K56flex vezom, SezamPro trenutno obezbeđuje najbrži download podataka preko standardnih telefonskih linija... 

Dejan Ristanović


  

 

Novi broj telefona

Sezamov telefonski broj za ISDN/K56flex/33600 bps pristup je 12. marta iz tehničkih razloga promenjen - novi broj je 011/3020-234. Ostali Sezamovi dial-in brojevi i dalje važe: 3341-451, 186-333 i 3222-592.

   

SezamPro je svoju ponudu upotpunio punim pristupom Internetu 1. novembra 1996, koristeći BeoTelNet-ov satelitski link brzine 256 kbit/s. U međuvremenu je taj link ubrzan najpre na 512, a potom na 768 kbit/s, ali je početkom ove godine postao pretesan za potrebe korisnika, pa je pristup lokacijama u svetu, naročito u večernja vremena kada su svi sistemi prepuni, postao neprijatno spor.
Rešenje je potraženo kod pošte, koja je, kao što je naš časopis pisao, još u septembru prošle godine aktivirala digitalni zemaljski 2 mbit/s link čiji je "drugi kraj" MCI u Americi, dakle sama "kičma" Interneta. Pošto se većina saobraćaja odvija upravo sa odredištima u Americi, gde je Internet najrazvijeniji, ovaj link je po karakteristikama primetno bolji od svega što je na našim prostorima ranije viđeno. Nažalost, više zbog administrativnih nego zbog tehničkih dilema, njegovo zvanično puštanje u rad je u nekoliko mahova odlagano, tako da je probni rad počeo tek u februaru. BeoTelNet je odmah zakupio polovinu ovog linka (1 mbit/s), koji je operativan od prvih dana marta. Trebalo je što pre iskoristiti taj potencijal.

   

Najbrži download

Naš časopis u ovom i prošlom broju piše o veoma interesantnoj problematici povezivanja na Internet preko više provajdera - prateći tekstove Berislava Todorovića, videli da postoje mnoge varijante, s tim što ni jedna od njih nije bez prednosti i nedostataka. BeoTelNet se opredelio za najkompletnije rešenje, koje uostalom i predstavlja jedinu varijantu za velike Internet provajdere - Border Gateway Protocol, BGP4.

SezamPro Web
Kratko rečeno, BGP4 obezbeđuje korišćenje više nezavisnih kanala prema različitim segmentima Internet mreže - u konkretnom primeru, jedan od kanala je raniji satelitski 768 kbit/s link do Norveške, a drugi zakupljeni 1 mbit/s Telekomovog zemaljskog link do Amerike. BGP4 obezbeđuje da, prema zadatoj konfiguraciji, deo saobraćaja ide jednim a deo drugim putem (recimo, saobraćaj za evropska odredišta preko linka u Norveškoj, za Ameriku i ostatak sveta preko MCI linka), zatim da se balansira opterećenje i, što je možda i najvažnije, poveća pouzdanost. Ako bi se desilo da jedan od linkova u nekom trenutku ne bude operativan, sav saobraćaj bi se automatski preusmerio na onaj drugi. To bi, naravno, primetno usporilo odziv, ali bi veza sa svetom funkcionisala, što je uvek najvažnije.
Obzirom da je konfigurisanje BGP protokola složen proces koji je zahtevao i ugradnju dodatne memorije u Telekomov glavni Bay Networks ruter, najpre smo na poštin link usmerili Sezamov proxy - korisnici su to primetili kroz spektakularno brži odziv kada u Internet Explorer-u (View / Internet Options / Connection / Access the Internet using a proxy server / Advanced) ili Netscape Navigator-u (Edit / Preferences / Advanced / Proxies / Manual Proxy Configuration / View) navedu cache.sezampro.yu, port 80. 16. marta je BGP4 aktiviran, pa bez obzira da li koristite proxy ili Internetu pristupate direktno, prenos datoteka iz Amerike teče maksimalnom brzinom vašeg modema - uostalom, probajte!

   

K56 flex pristup

Iako se dosta pričalo o "asimetričnim" modemima koji, pod odgovarajućim uslovima, obezbeđuju prenos podataka brzinom od 56 kbit/s, i dalje je prisutno uverenje da su takve brzine na našim centralama nemoguće. Eksperimenti su pokazali da nije tako: ako je vaš telefon na nekoj od modernih Alcatel centrala i ako nabavite i konfigurišete odgovarajući modem, možete sa SezamaPro prenositi fajlove brzinom većom od 33600 bps.
Za sada su najbolji rezultati dobijeni korišćenjem Motorola VoiceSURF 56K modema, u internoj ili eksternoj varijanti, s tim što je bitno da se BIOS modema unapredi na verziju 1.009 ili noviju (verziju proveravate komandom ATI3) i da se u inicijalizacioni string modema ugradi komanda AT %U1, koja forsira internacionalnu PTT kompatibilnost, nasuprot podrazumevanog američkog standarda. Suprotno nekim tvrdnjama, rastojanje od korisnika do provajdera nije bitno za održanje 56 K veze - korisnici iz Podgorice komuniciraju punom brzinom, baš kao i korisnici iz Beograda (provereno!); bitno je samo da su na Alcatel centrali i da između njih i centrale nema dodatnih AD konverzija.
Sa SezamomPro (011/3020-234) se postižu brzine između 44,000 i 46,000 bps, uz prenos arhiviranih fajlova brzinom od 4900 - 5000 znakova u sekundu - zahvaljujući ubrzanom linku, ovom brzinom se prenose i datoteke iz sveta, čak i bez posredovanja i dalje veoma popularnog servisa za naručivanje fajlova.
Korisnike Sezama tokom sledećih nedelja očekuju još neka prijatna iznenađenja - sredinom marta potpisan je ugovor sa Telekomom o direktnom povezivanju i iznajmljivanju segmenta njihovog linka u periodu probnog rada što će, uz zadržavanje postojeće veze preko "Telefonije" odnosno BeoTelNet-a, garantovati vezu sa svetom vrhunskih performansi. Radi se i na instalaciji novih dial-in linija, kao i na finalizaciji Web interfejsa za pristup konferencijskom sistemu i drugom izdanju Uputstva za upotrebu Sezama. O svemu tome pisaćemo sledećih meseci na ovim stranicama.


PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa