S o f t v e r
PC home - osnovna strana
PC #32 - Februar 1998

Putujući fontovi

Fontovi, jedna od osnova DTP-a, dobili su novu ulogu: Internet Explorer 4 je doneo dugo najavljivanu podršku za umetanje fontova u Web stranice. Sve je još u eksperimentalnoj fazi, ali nema sumnje da ćemo uskoro koristiti nove mogućnosti... i alate. 

Bojan Stojanović


Mogućnost umetanja fontova značajna je za sve vrste dokumenata. Do sada je prikazano nekoliko tehnologija koje obezbeđuju portabilnost fajlova pripremljenih u raznovrsnim aplikacijama. Iako mehanizmi supstitucije omogućavaju da se, u slučaju da neki font nedostaje, upotrebi najpribližnija varijanta (u ovoj oblasti najviše je postigao Adobe, svojim Multiple Master fontovima), krajnji rezultat će ponekad biti nezadovoljavajući, a efekat koji smo želeli da postignemo doveden u pitanje. Osim "blažeg" narušavanja izgleda stranica upotrebom neodgovarajućeg fonta, često dolazi i do drastične izmene strukture dokumenta, jer zamenjeni font ima drugačiju metriku i kerning parove. Ako je u prvom planu maksimalni kvalitet, umetanje fontova je jedino rešenje.

Tehnička rešenja

Microsoft je umetanje fontova isprobao u Word-u i Power Point-u, mada je najpre trebalo rešiti neka pravna pitanja - tako je sastavni deo TrueType definicije postao parametar koji predstavlja "dozvolu" za umetanje fontova u dokument i njihovo korišćenje na drugom računaru pod različitim okolnostima. Postoji Microsoft Weftnekoliko nivoa koje postavlja proizvođač fonta. Fully instalable fontovi umetnuti u dokument mogu se instalirati na drugom računaru i koristiti bez ograničenja. Editable fontovi dozvoljavaju da se u okviru datog dokumenta vrše izmene, ali se fontovi ne mogu koristiti u drugim programima. Ako je embedding permission parametar postavljen na print preview, dokument se može odštampati ili posmatrati na ekranu u neizmenjenom obliku, dok do not embed znači da umetanje dotičnog fonta u dokumente nije dozvoljeno.
Iako se, u tehničkom smislu, za umetanje fontova u Web stranice mogu upotrebiti slična rešenja kao i za bilo koje druge dokumente, postoji i nekoliko otežavajućih okolnosti koje treba imati u vidu. Zbog toga će Microsoft u prelaznoj fazi i dalje raditi na proširivanju skupa besplatnih Web core fontova (Verdana, Georgia, MS Trebuchet, Impact...), kako bi postojala regularna mogućnost da se "obogate" prezentacije pre nego što umetanje fontova zaživi.
Za tehnologiju uključivanja fontova u HTML dokumente veoma je važno da ne dođe do primetno sporijeg odziva, koji bi poništio sve prednosti koje ovaj postupak donosi. Na dizajnerima je, naravno, da odluče kako će izgledati njihova kreacija, ali ključ leži u optimizaciji skupa karaktera u fontu koji će biti umetnut i transportovan mrežom. Ako je, naprimer, u nekom naslovu upotrebljeno samo nekoliko slovnih znakova, nema potrebe da se prenose opisi svih slova i specijalnih znakova.
Microsoft Internet Explorer 4.0 podržava Web stranice sa umetnutim fontovima koje su pripremljene po Microsoft-ovom receptu. Standard još uvek nije profilisan, pa se ove prezentacije ne mogu korektno videti u drugim browser-ima. Imajući u vidu snažan uticaj Microsoft-a, realno je očekivati njihov prodor i u ovoj oblasti. Da bi olakšao pripremu stranica koje sadrže umetnute fontove, Microsoft je stavio na raspolaganje program WEFT (Web Embedding Fonts Tool) koji se može preuzeti sa njihovog sajta. Postojeća verzija nije finalna, ali demonstrira sve tehnike koje će biti korišćene.

Kako radi WEFT

WEFT je post-production alatka i njen rad zasniva se na kreiranju font objekata koji se povezuju sa HTML fajlom. Font objekti imaju ekstenziju EOT i razlikuju se od klasičnih TrueType fontova, jer su kompresovani i sadrže optimizovan skup znakova. Kao primer uzećemo jednostavan HTML dokument:

<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Test strana</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  <FONT FACE=ARIAL SIZE=5> Test </FONT>
 </BODY>
<HTML>
Nakon startovanja WEFT-a navodimo lokaciju test strane, naprimer file://c:\proba\test.htm. Moguće je navesti i adresu na Internetu poput http://www.sezampro.yu/~bojans. Zatim pokrećemo opciju Build page list koja će ustanoviti strukturu prezentacije (ukoliko ima više stranica). Sledeći korak je analiza stranica (opcija Analyze pages): WEFT će pokrenuti Internet Explorer 4.0 i za svaku stranicu pojedinačno utvrditi naznačene fontove za umetanje. Tom prilikom prikazaće se status svakog od fontova u skladu sa postavljenim parametrom dozvole za umetanje, kao i broj upotrebljenih karaktera u okviru fonta.

Web i statistika

Velika pažnja posvećena je optimizaciji podskupova znakova (subsetting). WEFT poznaje nekoliko tipova optimizacija (podešavamo ih opcijom Font Subsetting) koji treba da odgovore različitim potrebama. Moguće je, naprimer, optimizaciju sprovesti na nivou stranica (Per Page) ili celokupne prezentacije (Per Site). Razlika je u tome da će se u prvom slučaju, ako prezentacija ima tri stranice i ako je na svakoj upotrebljen isti font, formirati tri font objekta, dok će u slučaju Per Site optimizacije nastati samo jedan .eot fajl. Koje su praktične koristi od ovoga? Pretpostavimo da je za prvu stranicu dovoljan poskup od 24, za drugu od 48 i za treću od 35 karaktera iz umetnutog fonta. Očigledno da, ukoliko neko pristupa pretežno pojedinačnim stranicima, najefikasniji je Per Page način izdvajanja karaktera, odnosno umetanje tačno onoliko karaktera koliko je potrebno za stranicu. Već u situaciji kada neko pregleda čitav site, ekonomičnije je opredeliti se za izdvajanje maksimalnog podskupa koji je dovoljan za sve stranice. Pošto WEFT ne može da zna kako statistički izgleda posećenost naše prezentacije po stranicama, moraćemo sami da izaberemo tip optimizacije.
Varijacije na temu optimizacije pokazuju da se Microsoft potrudio da obradi gotovo sve slučajeve. Family based subsetting (podrazumevana opcija) analizira upotrebu slova u familijama fontova. Ako smo u fontu Palatino upotrebili slova a, b, i c, a u fontu Palatino Bold slova a, b, c, i d, za oba fonta će se kreirati .eot fajlovi koji sadrže slova a, b, c, i d. U uputstvu za WEFT je navedena tipična situacija kojoj pogoduje ovakva selekcija. Radi se o Web stranicama koje se dinamički menjaju (većina stranica je takva) u kojima je, naprimer, posećeni link ispisan bold, a neposećeni normal stilom. Union subsetting formira skup znakova koji će biti uključeni u font kao uniju svih upotrebljenih znakova u svim fontovima na nivou prezentacije. Ovim su zadovoljeni i HTML dokumenti sa složenijim dinamičkim sadržajem jer je, osim stila, moguće izmeniti i tekstualni sadržaj. Pomenućemo još i Raw optimizaciju koja radi slično kao i Union ali u obzir uzima celokupan sadržaj HTML stranice (uključujući i komentare), zatim Language koja dozvoljava izbor Unicode nizova potrebnih da bi se "pokrio" neki jezik i, naravno, mogućnost da isključimo subsetting opciju. Postoji i mogućnost da pomoću opcije Editing subsets ručno odredimo sadržaj umetnutog fonta.

Novo ruho prezentacija

Prilikom izbora optimizacije veliku uloga igraju statistički podaci o posećenosti segmenata Web prezentacije. Microsoft prepušta korisnicima da sami dođu do ovih podataka, ali na osnovu ponuđenih kategorija jasno je da treba obratiti pažnju pre svega na principijelnu razliku između statičkih HTML strana, zatim onih koje sadrže client script-ove napisane u JavaScript-u ili VBScript-u, dinamičkih strana u kojima se menja ispis naslova, tabela itd, kao i server script dokumenata uključujući ActiveX Server Page (.asp) dokumente.
U našem jednostavnom primeru WEFT će primetiti da koristimo osnovni Windows font sa podskupom od tri karaktera. Za osnovne fontove umetanje nije potrebno, ali nam neće biti onemogućeno da to uradimo pokretanjem opcije Create fonts. Izmenjenu verziju HTML dokumenta snimamo opcijom Publish pages. Prethodni primer je sada poprimio oblik sa slike 1. Primećujemo da je WEFT dodao Style sekciju koja sadrži podatke o umetnutom fontu i da je kreiran font objekat Arial.Eot. U ovom fajlu nalaze se svi podaci koji su potrebni TrueType rasterizatoru kako bi generisao originalni izgled slovnih likova, uključujući informacije o hintovima.
Iako je naš primer trivijalan, dovoljno govori o jednostavnosti i potencijalima umetanja fontova. Složeniji tekstualni objekti za koje su nam dosada bile potrebne GIF ili JPEG slike moći će da se realizuju korišćenjem sistemskog TrueType rasterizatora. Pored toga, za osnovni tekst na Web stranama možemo da upotrebimo bilo koji font a da ne razmišljamo o tome kako će se stranica koju dizajniramo videti na drugim računarima. Iako su se Web dizajneri navikli na postojeća ograničenja HTML-a i uprkos tome stvarali efektne prezentacije, pred njima se sada otvara polje novih mogućnosti i prilika za složenije i estetski naprednije izražavanje.

Ulaznica za Web

Bez obzira na to što prilikom umetanja fontova nismo ograničeni u bilo kom pogledu, tipografske norme i dalje važe. To što možemo upotrebljavati fontove po želji ne znači da treba opteretiti Web stranice mnoštvom različitih slovnih oblika, prvenstveno zbog njihovog skladnog izgleda, ali i zbog usporavanja prenosa stranica do korisnika, odnosno posetioca na Internetu.
Prilikom izbora fontova treba obratiti pažnju na to da nisu svi TrueType fontovi pogodni za niskorezolucijski ekranski prikaz. Još uvek su u pogledu maksimalnog kvaliteta hintova najbolji Monotype fontovi koji sa pravom nose ESQ (Enhanced Screen Quality) etiketu. Često se kvalitet i nivo detalja nekih fontova gubi na niskim rezolucijama, pa se za Web fontove ne treba oslanjati na DTP kriterijume.
Umetanje fontova nije čarobni štapić koji rešava sve probleme sa slovima - za složenije efekte mora se koristiti stari sistem "štapa i kanapa" - primena filtera u Photoshop-u i pretvaranje teksta u bitmapirane slike. Veštom upotrebom umetanja u mnogim situacijama može se postići dobar rezultat. Posetite www.microsoft.com/typography i pregledajte stranice koje predstavljaju primer upotrebe nove tehnologije.
Za finalnu verziju WEFT-a najavljene su i neke nove opcije, pre svega podrška za Type 1 fontove i mogućnost digitalnog potpisivanja font objekata kako bi se preventivno delovalo na njihovo neovlašćeno kopiranje. Buduće verzije (ili ispravke) Internet Explorer-a imaće ugrađene i dodatne finese u vezi sa umetnutim fontovima. Ako je font koji je referenciran već instaliran na sistemu, odgovarajući font objekat neće se preuzimati, što ubrzava pristup stranica.
Pravac koji je Microsoft zactao daje novi podsticaj tipografiji Web-a i nagoveštava oplemenjeni izgled miliona Web stranica. Možda je zgodno uporediti značaj ove tehnologije sa pojavom konturnih fontova za Windows. Kao što je to bio skok od "sedam milja" za PC računare, tako i umetanje fontova predstavlja veliki napredak za Web.

<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Test strana</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
 @font-face {
  font-family: Arial;
  font-style: normal;
  font-weight: normal;
  src:url(file://C:\Proba\ARIAL0.eot);
 }
-->
</STYLE>
</HEAD>
 <BODY>
  <FONT FACE=ARIAL SIZE=5> Test </FONT>
 </BODY>
<HTML>


PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa