K o m u n i k a c i j e
PC home - osnovna strana
PC #31 - Januar 1998

Na 70 linija

SezamPro je, par dana pred drugi rođendan, doživeo važno unapređenje - instalirano je 30 dodatnih linija zasnovanih na tehnologiji primarnog ISDN-a. Digitalni modemi se javljaju kada pozovete 011/3249-820.  

Dejan Ristanović


Ako u ove praznične dane dopustite malo podsećanja na prošlost, reći ćemo da je SezamPro počeo sa radom, tada kao test sistem, 16. aprila 1995. godine, da bi 19. decembra iste godine prešao na komercijalni rad na osam ulaznih linija. Tokom 1996. sistem je doživeo veoma značajna unapređenja: početkom godine uspostavljena je stalna veza sa YU Internetom, u aprilu je otvoren SezamCafe, da bi od 1. novembra Sezam obezbedio svojim korisnicima pun pristup Internetu, na 26 ulaznih linija. Sredinom ove godine broj linija je porastao na 41, ali je i to ubrzo postalo "tesno" - tokom jeseni je došlo mnogo novih korisnika, pa se Sezam sve teže dobijao, naročito u večernjim satima. Bilo je očigledno da je vreme za unapređenje.

Šta nudi ISDN

Dosadašnji mehanizam pristupa Sezamu zasnivao se na klasičnim telefonskim linijama: za svaku ulaznu liniju trebalo je "dovući" po jednu paricu, što svakako nije ni racionalno, ni jeftino - osim cene same linije, treba instalirati kvalitetan 33600 bps modem i rezervisati port na terminal serveru. Sve u svemu, mnogo žica koje treba plaćati, proveravati i održavati. Današnje vreme i razvoj ponude Telekoma obezbedio je nešto bolje: 30 linija je realizovano kroz primarni ISDN priključak.
To znači da od Alcatel centrale do SezamaPro stižu dve iznajmljene linije, na koje su postavljeni odgovarajući HDSL modemi, čime je uspostavljena 2 mbit/s veza sa centralom. Modem je povezan sa terminal serverom Ascend MAX 4000, u koji su ugrađena 32 digitalna modema (reč "modem" se ovde koristi u širem smislu, pošto nema klasične modulacije odnosno demodulacije) - trideset opslužuje korisnike, dok su dva rezervna i automatski se aktiviraju u slučaju problema sa nekim od osnovnih.
Ista oprema omogućava korisnicima da uspostave i asimetrične 56 kbit/s veze, ako poseduju 56 k (flex) modeme i ako su priključeni na odgovarajuću digitalnu centralu. Takođe, oni koji budu imali bazne ISDN priključke kod kuće ili u firmi, moći će da uspostave vezu brzinom od 64 kbit/s, odnosno čak i 128 kbit/s, kroz multilink PPP protokol (pod odgovarajućim uslovima).
56k (flex) i bazni ISDN su stvar (nadamo se bliske) budućnosti, ali je već za ovaj trenutak veoma važno da će dalje širenje ulaznih kapaciteta biti mnogo jednostavnije - ako se ova tehnologija pokaže dobro u praksi, SezamPro će ubuduće mnogo lakše (mada nažalost ne i jeftinije) moći da dodaje nove linije u serijama od po 30.

Prva iskustva

Obzirom da je kompletna komunikacija između centrale i Sezama digitalna, veze sa novom serijom linijaSezamPro webbiće znatno bolje. Pravi test će, naravno, biti pozivi korisnika, ali prva ispitivanja pokazuju da će korisnici koji imaju dobre veze sa brojevima na Alcatel centrali sa velikim zadovoljstvom koristiti primarni ISDN, koji će im doneti stabilniju komunikaciju i brži protok podataka. Nažalost, onima koji imaju lošu vezu sa Alcatelom naša "digitalna polovina" neće mnogo pomoći - njihov problem je konverzija među centralama, koju Telekom nikako sasvim da reši. Pravo i potpuno rešenje za loše veze biće jedino digitalni ISDN priključci.
Priču o 56k (flex) modemima ostavljamo za neki od sledećih brojeva "PC"-ja - na test smo dobili par primeraka, ali za sada nismo uspeli da uspostavimo stabilne 56k veze i istražimo sa kojih se centrala one mogu uspostaviti i koliki se protok podataka zaista postiže. Bazni ISDN (za razliku od primarnog, koji zahteva 2 mbit/s vezu, bazni ISDN je rešenje "za po kući", koje donosi protok od dva puta po 64 kbit/s) takođe još nismo probali, ali očekujemo da se sledećih nedelja stvore uslovi i za to.
Instalacija novih kapaciteta, tj. povećanje broja linija za preko 70%, predstavljalo je krupan izazov za Sezamovu lokalnu mrežu, pa je ona sredinom decembra ojačana instalacijom dva dodatna servera i nekih mrežnih dodataka. Takođe je izvršeno detaljno merenje performansi mreže, kako bi se otkrila i optimizovala njena uska grla i obezbedio još efikasniji i pouzdaniji rad.

Pretplata uz popust

Instalacijom novih linija nisu, naravno, završeni svi planirani poslovi: u toku su finalne pripreme za aktiviranje Sezamovog Web interfejsa, kroz koji će sve sistemske konferencije biti pristupačne korisnicima i na Web-u što će, nadamo se, dalje približiti Sezamove sadržaje širem krugu korisnika i doneti novu živost u već veoma aktivnim konferencijama. Sve to je dobra osnova za Sezamovu promotivnu kampanju, u okviru koje je obezbeđen i Božićni popust od 10% za nove pretplatnike, produženje pretplate i oglašavanje na sistemu, odnosno na Sezamovoj (ovih dana potpuno redizajniranoj) Web strani www.sezampro.yu. Iskoristite priliku!


PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa