Nove linije i usluge
Dejan Ristanović

Petnaest novih dial-in linija i dvostruko ubrzanje Internet linka omogućilo je Sezamu Pro da, poslednjih dana maja, korisnicima ponudi još atraktivnije uslove flat rate pristupa: 100 minuta punog Interneta dnevno za isti novac! Oni kojima to nije dovoljno, dobili su mogućnost da dokupe dodatno vreme ili povećaju svoju email kvotu...

 Sve veći broj SezamClassic i, naročito, SezamInternet pretplatnika učinio je da se Sezam sve teže dobija - već u aprilu postalo je jasno da postojećih 26 linija nije dovoljno i da treba ići dalje. Zato je ovih dana seriji na broju 011/3222-592 dodato još 15 linija, što znači da SezamPro radi na četrdeset jednoj liniji: 15 na broju 011/186-333 i 26 na broju 011/3222-592.
 Linije su, zahvaljujući razumevanju PTT-a, realiovane dovođenjem novog kabla, dakle bez ugradnje PCM uređaja koji preko iste parice vode dve ili četiri linije - takva rešenja su pogodna za glas, ali ne i za pristup modemom. Na svim linijama su instalirani kvalitetni US Robotics modemi, pa korisnici mogu da zovu brzinom od 33600 bps, uz mogućnost pristupa kako u konzolnom, tako i u PPP režimu.


Ubrzani link

 Korisnik SezamaPro, da podsetimo, u svakom trenutku može da bira kako će zvati, s tim što SezamClassic korisnici, ako pozovu u PPP režimu, mogu da pristupaju samo Sezamovoj Web prezentaciji ( www.sezampro.yu ) i drugim prezentacijama koje se nalaze na Sezamovom Web serveru (probajte nove domene: www.beolink.co.yu, www.100.org.yu, www.spanija.org.yu, www.hipodrom.co.yu, www.sampro.co.yu, www.romiram.co.yu, www.itmm.co.yu, www.nirvot.org.yu, www.naxi.co.yu, www.dsp-c.co.yu, www.vetes.bg.ac.yu, www.yu.co.yu, www.videofon.co.yu ... naravno, i www.pcpress.co.yu ), dok SezamInternet korisnici imaju pristup svim servisima globalnog Interneta.
 Da bi veza sa Internetom bila kvalitetnija, postojeći Sezamov 128 kbit/s link je dupliran: sredinom maja proradila je još jedna iznajmljena linija do "Telefonije", pa je ukupna brzina povećana na 256 kbit/s. Tehnička realizacija linka obezbeđuje još pouzdaniji rad, jer u slučaju problema sa jednom od iznajmljenih linija, druga automatski preuzima njen deo Internet saobraćaja. U toku je nabavka opreme koja će, verovatno pre leta, omogućiti da se Internet link dalje ubrza, najpre na 768 kbit/s, a kasnije, kada Sezam još poraste, da se preko dve telefonske parice vodi 2 mbit/s.
 Proširenje sistema zahtevalo je jačanje Sezamove hardverske platforme - dokupljen je drugi Livingston PortMaster ( access server ) sa trideset portova, dok su računari zamenjeni ili unapređeni - pozive korisnika sada opslužuje šest servera ( Pentium i dual Pentium računari) koji rade pod Windows NT i Novell NetWare operativnim sistemima. Ukupan kapacitet diskova prešao je 14 GB.


100 minuta Interneta

 Ubrzanje linka i veći broj ulaznih linija predstavljali su dobru osnovu za još povoljniju Sezamovu flat rate tarifu. Bez povećanja cene pretplate (protivvrednost 20 - 30 DEM mesečno, zavisno od perioda na koji se pretplatite), Sezam sada nudi 100 minuta pristupa Internetu dnevno, uz 60 minuta po pozivu. Dnevno vreme za firme povećano je na 140 minuta, 60 minuta po pozivu. SezamClassic korisnici, takođe bez promene cene pretplate (protivvrednost 80 DEM godišnje), mogu da pristupaju sistemu 100 minuta dnevno, 45 minuta po pozivu, dok Classic pretplata za firme obezbeđuje 140 minuta dnevno, 45 minuta po pozivu.
 Za većinu korisnika ovaj flat rate plan pristupa je sasvim dovoljan - 100 minuta dnevno zadovoljava i pasionarene Web surfere. Ipak, ima korisnika kojima je potrebno više vremena, ali ne svakog dana. Zato je koncipiran posebni plan pristupa koji ne dobio ime SezamExtra .
 Postojeći SezamInternet korisnici, u okviru ovog plana pristupa, mogu da dokupe željeni broj sati punog pristupa Internetu, po ceni od 1 DEM po satu (1.60 DEM po satu za firme). Zakupljeno dodatno vreme se posebno obračunava a pretplatnik ga, nezavisno od dnevnog limita, koristi tako što navodi @extra iza korisničkog imena pri prijavljivanju sistemu (na primer, username@extra ). Tokom korišćenja SezamExtra vremena važe limiti iz osnovne pretplate.
 Korisnicima koji žele da razmenjuju mnogo elektronske pošte sa svetom stoji na raspolaganju mogućnost da dokupe željeni broj megabajta, uz cenu od 1 DEM (1.60 DEM za firme) po megabajtu razmenjene pošte. Ova kvota se automatski troši čim se istroši osnovna mesečna kvota, a neutrošeni deo extra kvote se automatski prenosi u sledeći mesec. Mogućnost je na raspolaganju kako SezamClassic tako i SezamInternet korisnicima, ali će biti najinteresantnija firmama, za koje Sezam registruje domen u obliku firma.co.yu , na primer pcpress.co.yu .
 Sva pošta za ovako registrovani domen, koje uz extra plan može da bude neograničeno mnogo, "sliva" se u zajedničko poštansko sanduče, odakle se prenosi i, po potrebi, raspoređuje u okviru lokalnog sistema za elektronsku poštu firme. Za sada je raspoređivanje poruka u individualne "poštanske sandučiće" ostavljeno korisnicima, ali će SezamPro u bliskoj budućnosti ponuditi kompletno softversko rešenje raspodele elektronske pošte u okviru domena, prilagođeno Windows 95 i NT okruženju. To praktično znači da će svaki korisnik lokalne mreže imati sopstvenu adresu tipa ime@firma.co.yu i da će pošta za njega stizati direktno u njegovo sanduče, dok će odgovori biti prosleđeni u svet sa njegovom adresom, potpuno automatski. Obzirom da i dalje ima srazmerno malo firmi sa stalnim Internet linkom, ovakva potpuno automatizovana razmena elektronske pošte predstavljaće jeftino, a ipak efikasno rešenje.


Šta dalje?

 Decembra 1995. smo, osnivajući SezamPro, napisali da nam je ambicija da stvorimo veliki OnLine sistem koji će biti kvalitetno povezan sa Internet mrežom i omogućiti, pre svega poslovnim ljudima, da efikasno pribavljaju i razmenjuju informacije. Instalacijom novih linija načinjen je poslednji korak prema tom cilju: po prvi put se može očekivati da vezu dobijete lako, kad god vam je ona potrebna. Na osnovu novog Extra plana pristupa, Sezam ima šta da ponudi korisnicima svih profila, ne samo pojedincima, već i firmama.
 Što se budućnosti tiče, treba obezbediti mogućnost pristupa 56 Kbps modemima, ISDN, još bržu vezu sa Internetom... ima šta da se radi. Možda važnije od tih tehničkih pitanja, treba raditi na sadržajima: SezamPro nije samo Internet provajder, već i mesto na kome tražite vredne informacije i koje vam obezbeđuje mnogo sati zabave. Očekujte prijatna iznenađenja i na tom planu.


PC home - osnovna strana Novi broj|Arhiva|Pretrazivanje svih brojeva|O nama
Pretplatite se na PC|Postanite saradnik casopisa PC|Pitanja i komentari u vezi casopisa