KOS & CO - Elektronske publikacije

PC Press

HERMES - poslovna pisma

HERMES je programski sistem koji vam pomaže pri poslovnoj korespondenciji na engleskom jeziku. To je elektronski zbornik probranih i pažljivo pripremljenih poslovnih pisama koja se mogu koristiti u različitim prilikama. Autor izdanja HERMES je firma KOŠ & CO, koju ste već upoznali kao izdavača Morton Benson englesko-srpskog i srpsko-engleskog rečnika na CD-ROM-u.

Pročitajte prikaz izdanja objavljen u časopisu "PC"!

Upotreba softvera koji prati HERMES je sasvim jednostavna: dovoljno je da u panelu sa leve strane ekrana izaberete oblast kojom se pismo bavi (bankarstvo, biznis, pravo, turizam, zaposlenje...), zatim da se opredelite za podoblast i iz ponuđene grupe izdvojite jedan od mnogobrojnih šablona pisma. U panelu sa desne strane pojavljuje se tekst pisma na engleskom jeziku kao i prevod na srpski. Celokupno pismo ili bilo koji njegov segment možete prebaciti u Microsoft Word ili neki drugi editor, gde ćete ga prilagoditi sopstvenim potrebama i odštampati ili poslati elektronskom poštom. Pismo možete da pronađete i korišćenjem Search dijaloga koji se nalazi u liniji alata.


Kliknite za veći prikaz ekrana

Prilikom pripreme ovog izdanja naročita pažnja je posvećena lekturi pisama - tekstove je pripremila agencije "Perolo", najpoznatiji prevodilački servis u Beogradu, a redigovala gospođa Kler Zubac, stručnjak za poslovni engleski i ispitivač za Oksfordske sertifikate u British Council-u.

Na istom CD-ROM-u stižu i Incoterms propisi, skup međunarodnih trgovačkih termina koji se upotrebljavaju u razmeni dobara. Incoterms 1990 sadrži ukupno trinaest pariteta isporuke robe, a kod svakog pariteta posebno su određene obaveze prodavca i kupca. Ako se prodavac i kupac pri zaključivanju ugovora pozovu na jedan od pariteta isporuke iz Incoterms-a, izbeći će sve nesporazume u pogledu prava i obaveza jedne i druge strane i tako zaključiti ugovor oko koga kasnije neće biti spora.

CD-ROM HERMES možete da dobijete odmah, po povlašćenoj ceni od 900 dinara. Pošto instalirate softver, pošaljete registracioni listić (što je obavezan korak) i upoznate njegove mogućnosti, bićete sigurni da će pisma koje šaljete ostaviti povoljan utisak o Vama i vašoj firmi.

Porudžbina:

Naručujem primeraka CD-ROM-a HERMES

Ime i prezime:
E-Mail adresa:
Telefon:
Firma:
Ulica i broj:
Poštanski broj:
  Mesto:
 Pošaljite mi uplatnicu
 Pošaljite mi predračun