Novi Corel na prvi pogled

Darko Staničić

Nove verzije Corel-a već godinama su na lošem glasu... Sa verzijom 7 će, izgleda, biti nešto manje problema, a novosti koje uz nju dolaze su dovoljne da zaboravite na sve probleme.

Gotovo godinu i po dana posle pojave prve 32-bitne verzije CorelDraw-a (ujedno i prve prave Win 95/NT aplikacije) izašla je nova verzija najpopularnijeg paketa za grafički dizajn na svetu. Kako kažu u Corel korporaciji, taj period su proveli u unapređivanju opcija programa i podrobnom testiranju.
Novi CorelDraw! je brži i jednostavniji za korišćenje od svojih prethodnika, uz zadržan intuitivni korisnički interfejs. Neka od unapređenja su "pozajmljena" od Corel Xare, konkurenta iz iste kuće, dok su druga logična napredovanja originalnih Corel-ovih alatki.

Samo 32-bitno
Kao i svaka druga 32-bitna aplikacija, Corel 7 može da se izvršava samo pod Windows 95, odnosno NT-om, a 16-bitne verzije neće ni biti. Za korisnike više nema dileme: ako je u pitanju Windows 3.1x, radićete sa sa verzijom 5. U slučaju Windows 95, budite sigurni da će vam napuštanje prethodnih verzija doneti zadovoljstvo.
Efikasnost aplikacije ima i svoje loše strane, što se, kao i u svim sličnim slučajevima, ogleda u hardverskim zahtevima. Minimum je Pentium na 60 MHz uz 16 MB RAM-a, ali je preporučena konfiguracija uključuje isti procesor na 133 MHz sa 32 MB. Instalacija će u najboljem slučaju zauzeti 80 MB na disku, mada se, kao i ranije, sve aplikacije omgu pokretati i sa CD-a na kom je paket distribuiran.


U paketu se, između ostalog, nalaze: CorelDraw!, Photo-Paint, Dream3D (za trodimenzionalno modelovanje i renderovanje), Multimedia Manager, softver za OCR i trace, 1000 fontova u True Type i Type 1 formatu, 1000 slika visoke rezolucije, 250 3D modela, dok su plug-in dodaci Kai's Power Tools 3SE, Extensis Intellihance 2 i Cytopia PhotoLab.

U vrhu ekrana
Najuočljivija novost u novom Draw-u je Property bar koji se nalazi na vrhu ekrana i neverovatno liči na Measurements paletu iz QuarkXPress-a - tu su svi relevantni parametri objekata. Roll-up meniji nisu izbačeni iz upotrebe, ali je većina opcija sada dostupna (i lakše ih je koristiti) preko Property bar-a ili preko neke od novih ikonica u glavnom toolbar-u, sa leve strane ekrana.
Po otvaranju novog dokumenta (naravno, kao i u prethodnoj verziji moguće je otvoriti više dokumenata odjednom), odnosno kada ni jedan objekat nije selektovan, Property bar vam nudi opcije promene veličine strane, mernih jedinica i pojedinih opcija iz nekadašjneg Preferences dijaloga. Kada selektujete neki objekat, Property bar se menja tako da se na njemu nalaze operacije relevantne za sam objekat - za tekst su tu dijalog za izbor fonta, njegovu veličinu i uravnanje, a za liniju izbor stila ili strelice na njenim krajevima.
U glavnom Tool meniju pojavile su se tri nove ikone: Interactive Fill, Transparency i Blend tool. Uz pomoć prvog, interaktivno menjate boju objekta, tako što odvučete boju na neki od kvadrtatića koji se pojave oko objekta u slučaju višebojnog fill-a, dok transparenciju objekta određujete na isti način kao i u Xari: kliknite na mesto odakle transparencija počinje i odvucite kurzor do tačke gde objekat prestaje da bude providan. Bitmapirane slike koje se uvoze u dokument takođe mogu biti transparentne. Kod blend alata desnim tasterom miša kliknite na prvi objekat blenda i odvucite ga do drugog. Sada je blend iz jednog objekta u drugi moguće uraditi po proizvoljnom path-u, tako što blend grupu desnim tasterom odvučete do linije kojom će se blend kretati.

Rad sa tekstom
Postoji samo jedna tekst alatka - kliknite na ekran i kucaćete artistic tekst, a kada odvučete neki pravougaonik na tekst, on će postati paragraf. Ugrađen je, za one kojima je to potrebno, program za kontrolu spelovanja iz WordPerfect-a, zajedno sa rečnikom sinonima i proverom gramatičke ispravnosti teksta. Ubacivanje teksta tako da "šeta" unutar kruga, ili nekog objekta proizvoljnog oblika je jako jednostavno - dovoljno ga je odvući desnim tasterom na objekat u kom želite da se tekst pojavi.
Podržana je on-the-fly instalacija i deinstalacija fontova, tako da više nema potrebe zamenjivati fontove koji nisu instalirani na sistemu sličnim ili izlaziti iz programa, dodavati odgovarajuće fontove i ponovo ga startovati - Corel će sam prepoznati fontove dodate Adobe Type Manager-om (verzija 4) u toku rada.
Manipulacija bit-mapiranim slikama je toliko unapređenja da je dobila zaseban meni, u kome se nalaze filteri koje možete primeniti na učitane slike. Osnovne parametre slike (kontrast, osvetljenje, invertovanje) menjate iz Effects menija, jer njih možete da primenite na sve objekte. Vektorske objekte direktno možete konvertovati u bit-mape, bez potrebe da ih izvozite u neki od formata. Podržana su još tri modela boja: Pantone Hexacrome, paleta Microsoft Internet Explorer-a i Netscape Navigator-a.
Object Manager predstavlja strukturalni dijagram dokumenta i objektata u njemu, veoma koristan u komplikovanim crtežima u kojima se teško snalazite zbog velikog broja objekata. Properties menijima objekata se odavde pristupa desnim tasterom, kao da ste kliknuli na same objekte u crtežu. Prevlačenje jednog objekta na drugi ih grupiše. U dokumentima sa više slojeva (layer-a) objekti se jako jednostavno premeštaju. Objekat možete obojiti i odvlačenjem boje u njegovu ikonicu u Object Manager-u.
CorelDraw 7 je, bar prema prvim utiscima, veliki korak napred u odnosu na prethodnu verziju. Uostalom, vraćanje najpopularnijeg Corel-ovog shortcut-a, Ctrl-A za align na mesto koje je izgubio u verziji 6 je jedno od onih malih unapređenja koje će vas ponukati da upgrade-ujete svoj stari Corel.

Novi brojArhiva - Indeks tekstovaPretrazivanje po bazi tekstova