Internet 2000
Internet 2000
Internet 2000

Seminar Internet 2000

U Budvi je, od 2. do 6. oktobra, održan seminar Internet 2000. Tokom pet dana trajanja Seminara poslovni ljudi i stručnjaci iz velikih domaćih firmi upoznali su načine da primene Internet i intranet tehnologije u poslovnim okruženjima. Na Seminaru su održana dva paralelna toka predavanja, od kojih je jedno namenjeno poslovnim ljudima koji žele da sagledaju potencijale primene Interneta, a drugo sistem inženjerima i Web dizajnerima. Održano je oko 40 predavanja i prezentacija, kao i workshop-ova na kojima su polaznici Seminara diskutovali o različitim idejama i rešenjima.

Pogledajte fotografije sa seminara.

Seminar Internet 2000 organizovali su PC Press, vodeći domaći računarski časopis i SezamPro on-line sistem. Generalni sponzor Seminara bila je firma Jugodata Podgorica.

Seminar je otvoren u subotu, 2. oktobra, izlaganjem Milana Mrvaljevića, direktora Infofesta, koji je pozdravio polaznike i predstavio predavače. Zatim je Dejan Ristanović održao predavanje "Internet danas", dajući pogled na stanje Interneta u svetu i Jugoslaviji, analizu Internet infrastrukture u zemlji i važnih sadržaja na YU Web-u, portret prosečnog domaćeg korisnika Interneta na osnovu izvršenih istraživanja i pregled predavanja i ostalih aktivnosti na seminaru Internet 2000.

U nedelju, 3. oktobra Dejan Ristanović je govorio o browser-ima i messenger-ima: Web je ujedinio čitav Internet, pa se trend prerastanja browser-a u univerzalni klijent nastavlja. U novoj generaciji browser nije samo integralni deo operativnog sistema, već je pristup svim sadržajima na računaru i lokalnoj mreži približen pristupu sadržajima na Web-u. Zatim je Zoran Životić održao predavanje "Od Interneta, ka Internetu", predstavljajući opcije koje stoje na raspolaganju firmi da bi uspostavila povremenu, semipermanentnu ili stalnu vezu sa Internetom i diskutujući o tome šta firma može da dobije sa Interneta, šta može da stavi na Internet i koliki su orijentacioni troškovi za svaku od izabranih varijanti. Zatim je Danko Jevtović predstavio najveće "igrače" na globalnom Internet tržištu, njihove poslovne strategije i očekivanja tokom sledećih meseci i godina.

Budva

U okviru plenarnog predavanja Danko Jevtović je predstavio Windows 2000, operacionalizaciju Microsoft-ove ideje da se ujedine desktop, LAN i Internet, kao i želju da se stvori okruženje koje će zavladati svim tipovima personalnih računara u poslednjoj godini XX veka. Zatim je Zoran Životić govorio o aktivnim sadržajima na Web-u: statična prezentacija firme na Internetu, čak i ako je redovno ažurirate, više nije dovoljna, a ozbiljan nastup na Mreži podrazumeva automatizovano publikovanje informacija iz firminih baza podataka, koje postaju pristupačne za upite zadate kroz Web browser. Izlaganje u poslovnoj sekcija zakljućeno je diskusijom o alatima za radne grupe - Danko Jevtović je istakao da groupware alati kod nas još nisu stekli veću popularnost, ali u svetu predstavljaju osnovu poslovanja, pa je ukazao na prednosti korišćenja ovakvog softvera u planiranju posla, raspodeli zadataka, praćenju napretka projekta i reagovanju na probleme.

Prvi dan Seminara u tehničkoj sekciji bio je posvećen dial-up pristupu, najpopularnijem načinu korišćenja usluga Interneta za manje i srednje firme. Danko Jevtović je najpre govorio o odlukama koje treba doneti u vezi organizacije mreže, serverima i softveru, a onda predstavio komunikacionu i mrežnu opremu koju treba nabaviti i instalirati da bi se lokalna mreža povezala sa Internetom povremenom ili semi-permanentnom vezom. Zatim je Ilija Ambo govorio o WAN infrastrukturi i multimedijalnim mrežama: potreba za prenosom pokretne slike i drugih multimedijalnih sadržaja preko Interneta zahteva ogromne propusne opsege i mreže koje te opsege mogu da garantuju. Predstavljeni su protokoli kojima se prenosi glas, oprema za realizaciju prenosa glasa kroz mrežu i realizacija telefonske komunikacije. Danko Jevtović je govorio o rutiranju na Internetu i povezivanju firme iznajmljenom linojom, da bi zatim Zoran Životić predstavio tehničke aspekte provajderskog sistema.

U ponedeljak, 4. oktobra rad je počeo plenarnim predavanjem Dejana Ristanovića Internet tehnologije u Office-u 2000. Microsoft Office 2000 je doneo nove mogućnosti poslovnim programima, ali su njegove glavne prednosti vidljive u domenu Interneta: potpuno zasnovan na Internet tehnologijama, novi Office omogućava lako publikovanje podataka na kompanijskoj mreži ili na Web-u i donosi punu integraciju Internet okruženje. U poslovnoj sekciji rad je nastavljen predavanjem Danka Jevtovića "Šta je doneo ISDN?". ISDN priključci predstavljaju pravu revoluciju za korisnike kojima je potreban kvalitetan i brz prenos podataka, ključ za efikasan i veoma ekonomičan pristup Internetu iz firme, ali i mogućnost unapređenja telefonske infrastrukture kroz uvećanje broja linija preko postojećih parica i efikasniju raspodelu poziva po sektorima. Zatim je Dejan Ristanović izložio iskustva komercijalizacije Interneta u Jugoslaviji: iako slaba popularnost bezgotovinskog plaćanja usporava razvoj e-commerce-a u Jugoslaviji, mnoge domaće firme su uspele da svoju robu ili usluge prodaju preko Web-a, kako u zemlji tako i u svetu. Kako su neki od tih projekata tekli, na kakve su probleme nailazili i kakve su perspektive Web trgovine kod nas?

U tehničkoj sekciji Ilija Ambo je govorio o obezbeđivanju Internet servisa kod dial-up pristupa, analizirajući razne metode realizacije Internet servisa, pre svega elektronske pošte i Web-a, konfigurisanje rutera, softvera, proxy i e-mail servera. Zatim je Danko Jevtović govorio o zaštitama mreže: sistemi povezani na Internet izloženi su napadima raznih vrsta, pa treba zaštititi mrežu od hakera, spam mail poruka i svih drugih napada.

Popodnevni rad počeo je izlaganjem "Kako je uveden Internet, priča iz života", u kome je Ilija Ambo izložio svoja praktična iskustva i opisao probleme na koje je nailazio uvodeći Internet u velike domaće firme. Zatim je u poslovnoj sekciji Dejan Ristanović govorio o mogućnostima pristupa Internetu korišćenjem GSM mreže mobilne telefonije, a Ilija Ambo u tehničkoj sekciji predstavio Linux kao univerzalnu platformu za obezbeđivanje Internet servisa. Posle toga učesnici Seminara su pošli na izlet brodom i svečanu večeru.

U utorak, 5. oktobra izlaganja su počela plenarnim predavanjem "Portali - vaš desktop na Internetu". Danko Jevtović je istakao da se najveće svetske Internet kompanije utrkuju se u pripremi portala, Web stranica sa kojih će korisnik počinjeti svoj surf Internetom i gde će ga čekati razne informacije, alati za obavljanje osnovnih usluga i mnogi drugi sadržaji i opisao kako portali funkcionišu, kojim pravcem se razvijaju i zapitao se da li oni u budućnosti mogu da preuzmu ulogu nekih poslovnih programa ili čak današnjeg operativnog sistema. Zatim je u poslovnoj sekciji Zoran Životić govorio o korporativnom provajdingu: sve je više firmi koje zaposlenima ne obezbeđuju samo pristup Internetu iz kancelarije - ma gde se nalazio, službenik ima mogućnost da se uključi u firminu mrežu. Opisano je kakva je infrastruktura potrebna za ovakav provajderski sistem na korporacijskom nivou, kakve su performanse i projektovani troškovi. Posle toga je Ilija Ambo govorio o prenosu glasa preko Mreže: smanjenje telefonskih troškova je jedan od važnih argumenata za uvođenje Interneta u firmama koje intenzivno šalju faksove u svet. Prepodnevni rad završen je izlaganjem Zorana Životića koje je posvećeno problemu 2000. godine i njegovom rešavanju.

U tehničkoj sekcija Miodrag Veselinović je govorio o dizajnu i grafičkom izgledu Web prezentacija, istakavši da zasnivanje ili redizajn firmine Web prezentacije zahteva pažljivo planiranje. Bilo je reči o dizajnu koji se danas očekuje i postizanju visoke funkcionalnosti i lakog pristupa informacijama koje zanimaju posetioce, bez žrtvovanja estetike. Zatim je, u okviru teme "Marketing i Web prezentacije", Miodrag Veselinović istakao da Web prezentacija treba da proizvede konkretan rezultat, u vidu plasmana određenih ideja, proizvoda ili usluga, odnosno unapređenja imidža firme i govorio o elementima dizajna koji se mogu iskoristiti za maksimalni marketinški efekat.

Popodnevni rad počeo je plenarnim izlaganjem Miodraga Veselinovića "Kako nastaje popularan sajt". Istaknuto je da priprema prezentacije firme predstavlja tek prvi, najmanji deo posla na planu Internet marketinga. Treba navesti posetioce da posete sajt i koncipirati njegov sadržaj tako da privuče i zadrži pažnju posetilaca, ali i iskoristiti prisustvo tih posetilaca za prodaju konkretnih proizvoda i usluga. Zatim je u poslovnoj sekciji Ilija Ambo govorio o rizicima i sigurnosnim problemima veze sa Internetom, dok je u tehničkoj sekciji Zoran Životić održao zapaženo predavanje "Iz baze na Web", dajući niz tehničkih detalja od interesa za Web programere koji, koristeći tehnologiju aktivnih strana i ADO, žele da učine informacije iz baza podataka dostupnim na Internetu i intranetu. Dan je zavšen veoma posećenim plenarnim workshop-om.

Poslednjeg dana Seminara održana su dva plenarna predavanja. Dejan Ristanović je istakao da Internet tehnologije ne menjaju samo principe poslovanja, već i svakodnevni život. Velike kompanije već imaju jasne vizije kompjuterizacije radnog mesta i doma, uz integraciju računara, kućnih uređaja, multimedije i zabave. Predstavljene su ideje kao što je Microsoft-ov Digital Nervous System ili Sun-ov Jini. Zatim je Danko Jevtović govorio o putevima i stranputicama Interneta: u oblasti koja se brzo razvija, neminovni su i povremeni ćorsokaci. pa su predstavljene tehnologije koje, mada su često pompezno najavljivane, nisu uspele da osvoje korisnike, uz poređenje sa tehnologijama koje su preovladale i pokušaj da se zaviri u budućnost Interneta.

Polaznici Seminara vratili su se kućama veoma zadovoljni, spremni da primene stečena znanja u svakodnevnom poslovanju, ali i sagledavajući trendove koji će im omogućiti da osmisle sledeće korake primene Internet tehnologija u poslovnim okruženjima.

Pogledajte i Web stranice Seminara gde možete naći i kompletan program predavanja.