PC Press
S P E C I J A L N O    I Z D A N J E    č a s o p i s a    P C

U PRODAJI!

Knjiga "PC 98" i CD-ROM, elektronsko izdanje časopisa "PC".

Knjiga

Windows 98 i savremeni Internet


Knjiga


Knjiga "PC 98" se, na preko 300 strana, bavi najnovijim trendovima razvoja PC računara, oličenim u novom Microsoft-ovom operativnom sistemu Windows 98. Pisana je sa ambicijom da zadovolji potrebe kako početnika, koji upravo prave svoje prve korake u svetu PC računara, tako i onih čitalaca koji su, kroz svakodnevni rad, savladali osnove upotrebe Windows-a i korišćenja servisa Interneta. Želja nam je bila i da, nakon čitanja ove knjige, korisnik bude u stanju ne samo da efikasno koristi mogućnosti Windows-a, već i da sa razumevanjem prati računarske časopise, Web strane i drugu literaturu.

PC 98 Knjiga je podeljena u tri dela. U prvom delu bavili smo se samim Windows-om: njegovom upotrebom, radom sa programima, podešavanjem i tehnologijama na kojima je baziran. Drugi deo knjige je posvećen Internet Explorer-u, pratećim programima poput Outlook-a 98 i Outlook Express-a, servisima Interneta, kao i pravljenju Web strana. Treći deo se bavi podešavanjem računara za pristup Internetu (detaljno su opisani kako pristup modemom, tako i korišćenje ISDN linije i uspostavljanje permanentne veze sa Internetom iznajmljenim vodom), sadržajima na Internetu, pretraživanjem tih sadržaja i zanimljivim lokacijama na Mreži koje možete da posetite.

Autori knjige su Vlada Ćalić, Aleksandar Petrović i Dejan Ristanović.


CD-ROM


CD

CD-ROM "PC 98", elektronsko izdanje časopisa "PC", distribuiraće se ekskluzivno uz ovu knjigu. Na CD-ROM-u se nalazi kompletan sadržaj prvih 35 brojeva časopisa "PC", što obuhvata sve objavljene natpise u vodećem domaćem računarskom časopisu kao i kompletne ilustracije koje su Naslovna strana ih pratile: slike, dijagrame, tabele i priloge uz tekstove (najčešće listinge), koji nisu mogli da budu objavljeni u "papirnom" izdanju časopisa.

Tekstovi su dati u PDF formatu, što znači da na ekranu izgledaju upravo kao na papiru, sa ilustracijama u boji. Svaka strana se, naravno, može i odštampati. Isti tekstovi su dati i u HTML formatu, radi lakšeg čitanja na ekranu.

Kompletan prvi broj časopisa "PC" možete pregledati on-line.

Sistem za pretrazivanje CD-ROM "PC 98" donosi i bitno unapređene mehanizme pretraživanja, koje su sugerisali čitaoci našeg prethodnog elektronskog izdanja. I dalje je tu pregled tekstova (sa abstraktima) po brojevima, temama, ključnim rečima i autorima, ali i velika novost, mogućnost da pretražujete kompletne tekstove (a ne samo abstrakte i ključne reči) i pronađete bilo koju reč ili frazu u njima. Kada, dakle, sledeći put budete razmišljali o kupovini nekog uređaja ili instalaciji programa, za trenutak ćete, navodeći njegovo ime, pronaći prikaze proizvoda koje je "PC" objavio. Postoji i mogućnost zadavanja složenih upita: navodite reči i fraze koje se javljaju ili se ne smeju javiti u tekstu, uz korišćenje džoker znakova i tako sužavate izbor i pronalazite tekst koji vam je potreban.

Ovaj sistem za indeksiranje i pretraživanje je, koristeći jezik Java, realizovao Aleksandar Šušnjar, a elektronsko izdanje je pripremio Darko Staničić, art direktor PC Press-a.

Naručite izdanje "PC 98" (knjiga i CD-ROM), za svega 285 dinara:
Ime i prezime:
E-Mail adresa:
Firma:
Ulica i broj:
Poštanski broj:
  Mesto:
Broj telefona:
 Pošaljite mi profakturu
 Pošaljite mi uplatnicu